Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Vẫn đang có những bất cập trong phối hợp của các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tránh chính sách tốt nhưng khâu thực hiện chậm, không đồng bộ

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030".

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - nhận định, phát triển vùng dân tộc thiểu số luôn là chính sách ưu tiên của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Thời gian qua, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng tài trợ quốc tế. Với những hỗ trợ đó, kinh tế xã hội của khu vực này đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là vùng nghèo nhất của cả nước. Một trong những tồn tại theo báo cáo của Chính phủ đó là các nguồn vốn đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số còn tản mạn, nhỏ lẻ, phân tán, các nguồn chưa thực sự gắn kết tạo cộng hưởng, lan tỏa.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước, giải quyết một cách cơ bản các tồn tại, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Đề án Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030. Một trong những nội dung quan trọng của Đề án tổng thể là rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Để hỗ trợ Ủy ban Dân tộc - cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc thiểu số thực hiện Đề án tổng thể, Ngân hàng Phát triển châu Á đã tài trợ 2 triệu USD không hoàn lại cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực thể chế cho thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030” (gọi tắt là Dự án TA6776).

Tại hội thảo, phía ADB, Ủy ban Dân tộc và các bên liên quan đã cùng nhau chia sẻ thông tin về đánh giá ban đầu cơ chế phối hợp thực hiện đối với đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo TS. Phạm Thái Hưng - Nhóm tư vấn Dự án TA6776, các Nhóm công tác về đồng bào dân tộc thiểu số (gọi tắt là EMWG) là cơ chế hợp tác không chính thức của các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ có quan tâm đến mảng dân tộc thiểu số. Hiện chưa có cơ chế điều phối chính thức giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chiếm 14,6% dân số cả nước nhưng các dân tộc thiểu số chiếm đến 86% tổng số hộ nghèo. Mặt khác hộ nghèo dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các rủi ro khác. Hiện, việc viện trợ phát triển cho giảm nghèo dân tộc thiểu số giảm về mức rất thấp. Đồng thời, viện trợ phát triển không tập trung cho giảm nghèo dân tộc thiểu số mà hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế. Mặt khác, hầu hết các đối tượng phát triển không còn đưa giảm nghèo dân tộc thiểu số trong chiến lược.

Trong bối cảnh vốn vay ưu đãi đầu tư cơ sở hạ tầng tăng cường kết nối, thích ứng biến đổi khí hậu, đầu tư của khu vực tư nhân vào nông nghiệp, vùng dân tộc thiểu số tăng vùng với những nỗ lực của Chính phủ dành nguồn lực đầu tư công cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

“Bối cảnh mới kèm theo cả cơ hội và thách thức đòi hỏi cần có cơ chế điều phối giữa các bên liên quan để thúc đẩy hợp tác và sử dụng hiệu quả nguồn lực để giải quyết tình trạng nghèo cho cộng đồng dân tộc thiểu số”, ông Phạm Thái Hưng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng cho rằng, hiện đang có những bất cập trong phối hợp tất cả các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan của Chính phủ Việt Nam phối hợp với nhau thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định pháp luật của Nhà nước, trong khi đó, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ phối hợp thông qua các EMWG phi chính thức của họ.

Hiện có một số đối thoại hỗ trợ kỹ thuật quy mô nhỏ cho các chương trình liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Một số đối tác phát triển phối hợp với cơ quan của Chính phủ Việt Nam trong chuẩn bị và triển khai dự án của họ. Nhưng về tổng thể, những hoạt động đó thường tiếp cận theo các cục bộ, khiến sự phối hợp trở lên manh mún.

Đề xuất về cơ chế điều phối giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ quốc tế, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân vì sự phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Stewart Pittaway - Nhóm tư vấn Dự án TA6776 - khuyến nghị, Ủy ban Dân tộc chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp với đặc trưng là một loạt các cuộc họp với các bên liên quan với sự tham gia của các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân. Cuộc họp đầu tiên của các bên liên quan sẽ được tổ chức vào đầu quý IV/2022…. Dự án TA6776 sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực để Ủy ban Dân tộc triển khai và quản lý cơ chế phối hợp theo hướng bền vững…

Cũng theo ông Stewart Pittaway, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy thực hiện Đề án Tổng thể bằng cách mời tất cả các bên liên quan tham gia vào Cơ chế Điều phối do Chính phủ Việt Nam dẫn dắt thông qua đầu mối là Ủy ban Dân tộc. Bên cạnh đó, cần có sự đối thoại ở phạm vi rộng giữa các bên. Rà soát các kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Đề án Tổng thể và các chính sách liên quan. Thông qua chính quyền địa phương để xác định các cơ hội hợp tác, các hành động phối hợp, hành động chung. Chia sẻ cách làm tốt, bài học kinh nghiệm, nhân rộng và thể chế hóa....

Trong khung khổ Dự án TA6776, tư vấn ADB sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện 3 nội dung chính gồm: Cơ chế chính sách đối với dân tộc thiểu số; tăng cường năng lực huy động quản lý sử dụng vốn ODA/vốn vay ưu đãi; giám sát chương trình/dự án và nội dung rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách đã được triển khai thực hiện.
Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhiều bản vùng cao ở Nghệ An vẫn ngóng điện lưới quốc gia

Nhiều bản vùng cao ở Nghệ An vẫn ngóng điện lưới quốc gia

Nhiều năm nay, người dân nhiều bản vùng cao Nghệ An vẫn đang thiếu điện, không có điện phục vụ đời sống, sản xuất kinh doanh…
Hát “Sắc bùa” - Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh

Hát “Sắc bùa” - Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh

Hát Sắc bùa là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian của người Mường. Tại Ngọc Lặc, hát Sắc bùa có những đặc trưng mang đậm sắc thái người Mường xứ Thanh.
Bà con vùng cao cần cẩn trọng trước "cơn bão" lừa đảo trên không gian mạng

Bà con vùng cao cần cẩn trọng trước "cơn bão" lừa đảo trên không gian mạng

Hoạt động lừa đảo trên không gian mạng đã ngày càng gia tăng, ở nhiều địa phương miền núi, đồng bào dân tộc đã, đang trở thành “đích ngắm” của bọn tội phạm này.
Cồng chiêng -nét văn hóa và hồn cốt của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh

Cồng chiêng -nét văn hóa và hồn cốt của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh

Cồng chiêng mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Mường ở xứ Thanh. Với người Mường huyện Thạch Thành, cồng chiêng còn là hồn cốt gắn với đời sống.
Độc đáo nét đẹp nhà sàn người Mường ở xứ Thanh

Độc đáo nét đẹp nhà sàn người Mường ở xứ Thanh

Qua nhiều thế kỷ, người dân tộc Mường vẫn giữ nguyên nét bình dị trong kiến trúc xây cất nhà sàn cổ, chứa đựng những vẻ đẹp độc đáo trong cộng đồng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Báo động tình trạng lừa đồng bào dân tộc thiểu số bán đất tại tỉnh Bình Phước

Báo động tình trạng lừa đồng bào dân tộc thiểu số bán đất tại tỉnh Bình Phước

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước xuất hiện tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa đảo mua bán, sang nhượng đất ở và sản xuất.
Khánh thành bàn giao 4 nhà đại đoàn kết, 10 công trình vệ sinh cho đồng bào vùng cao

Khánh thành bàn giao 4 nhà đại đoàn kết, 10 công trình vệ sinh cho đồng bào vùng cao

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và UBND phường Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bàn giao nhà và công trình vệ sinh cho đồng bào vùng cao Quảng Nam.
Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm vực dậy và từng bước phát triển địa bàn khó khăn này.
Quảng Ninh: Hiệu quả trong phát triển du lịch từ lễ hội truyền thống các dân tộc

Quảng Ninh: Hiệu quả trong phát triển du lịch từ lễ hội truyền thống các dân tộc

Việc tỉnh Quảng Ninh tận dụng lợi thế văn hóa để phát triển du lịch không chỉ gìn ginf bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn tạo động lực phát triển toàn diện
Độc đáo tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường

Độc đáo tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường

Trong quá trình tồn tại và phát triển, dân tộc Mường (Hòa Bình) đã xây dựng cho mình tri thức dân gian Lịch tre độc đáo làm từ 12 thanh tre tương ứng 12 tháng
Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số

Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số

PC Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số.
Huyện miền núi A Lưới được hỗ trợ thoát nghèo

Huyện miền núi A Lưới được hỗ trợ thoát nghèo

Huyện miền núi A Lưới tại Thừa Thiên Huế là một trong 22 huyện trên cả nước vừa được Chính phủ hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi sẽ được hỗ trợ.
Tỉnh Hà Giang: Tín dụng chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy

Tỉnh Hà Giang: Tín dụng chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy

17 chương trình tín dụng chính sách đang được tỉnh Hà Giang triển khai dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại tất cả các huyện, thành phố.
Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu hẹp khoảng cách cả về kinh tế và mức sống, Hà Nội cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy nội lực, vươn lên phát triển, cần đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc.
Khu tái định cư Thủy điện Sông Bung 4: Cuộc sống yên bình nơi vùng đất mới

Khu tái định cư Thủy điện Sông Bung 4: Cuộc sống yên bình nơi vùng đất mới

Đời sống của bà con tại khu tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Sông Bung 4 yên bình như tiếng ê a câu hát, vần thơ đầy trong trẻo vang vọng núi rừng Nam Giang.
Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an

Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an

Ngày 10/7, Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an theo truyền thống Phật giáo Nam Tông được tổ chức trang nghiêm và linh thiêng tại quần thể chùa Khmer.
Nét khác biệt trong trang phục của phụ nữ Dao Tiền

Nét khác biệt trong trang phục của phụ nữ Dao Tiền

Duy nhất trong trang phục cộng đồng người Dao chỉ có phụ nữ Dao Tiền là mặc váy. Chiếc váy tạo nét khác biệt của phụ nữ Dao Tiền trong nhóm đồng bào người Dao.
Mang ánh sáng tri thức đến vùng cao Lũng Lâu, tỉnh Cao Bằng

Mang ánh sáng tri thức đến vùng cao Lũng Lâu, tỉnh Cao Bằng

Quỹ Toyota Việt Nam đã bàn giao điểm trường vùng cao Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Gần 1 triệu thí sinh dự thi môn đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Gần 1 triệu thí sinh dự thi môn đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Các thí sinh sẽ bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn Ngữ văn. Lứa học sinh dự thi tốt nghiệp năm nay là những em đã chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 suốt cả ba năm học.
Làng Văn hóa: Nơi bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa

Làng Văn hóa: Nơi bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam đã và đang bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.
Hà Nội: Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố

Hà Nội: Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 cơ bản bằng mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn ngoại thành; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.
Thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày

Thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày

Thổ cẩm là nét văn hóa độc đáo chiếm vị trí quan trọng trong đời sống người Tày. Giống như hát then, đàn tính, thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày.
Lễ cầu mùa, nghi lễ quan trọng của người Nùng

Lễ cầu mùa, nghi lễ quan trọng của người Nùng

Lễ cầu mùa là nghi lễ quan trọng của người Nùng trước khi bắt đầu một vụ mùa mới, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động