Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 24/10/2020 22:02
Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công: Phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công: Phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân và nước ngoài, lãng phí, giảm việc làm… ...
Đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025: Ưu tiên lĩnh vực then chốt Tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế
|< < 1 2 3 4 > >|