Báo Công Thương tổ chức hội thảo xác định ngày truyền thống

Hội thảo xác định ngày thành lập, ngày truyền thống Báo Công Thương tổ chức ngày 8/9/2023 tại Hà Nội đã đồng thuận cao việc phương án chọn ngày 2/10/1945 - ngày Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký Nghị định số 8-BKT/VP về tổ chức bộ máy của Bộ Quốc dân Kinh tế, là Ngày truyền thống của Báo Công Thương.

Mobile VerionPhiên bản di động