Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ

Trong tiến trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 120/2020/QH14 và Chính phủ ban hành Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030. "Đây là Chương trình tổng thể và hết sức ý nghĩa. Vấn đề còn lại là việc triển khai, thực hiện để đạt được mục tiêu tổng quát, qua đó giúp vùng DTTS&MN vươn lên mạnh mẽ..." – đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022.

Thưa Bộ trưởng, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình) được phê duyệt đã nhận sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là sự đón nhận của người dân, các địa phương vùng DTTS&MN. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về Chương trình, những mục tiêu hướng đến và dự án sẽ triển khai?

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Phải khẳng định, chủ trương và quyết định phê duyệt Chương trình là mang tính lịch sử, có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc. Lần đầu tiên, Chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn với nội dung tổng thể, toàn diện dành riêng cho vùng đồng bào DTTS&MN đã khẳng định quan điểm của Quốc hội, Chính phủ là "không để ai bị bỏ lại phía sau"… Mục tiêu tổng quát của Chương trình hướng đến mọi mặt đời sống của vùng DTTS&MN như khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS&MN; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước, giảm dần số xã, thôn khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.…

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ
Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Chương trình được cụ thể hóa bằng 10 dự án, 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần tập trung vào các giải pháp cụ thể để đảm bảo việc ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư giải quyết các vấn đề bức thiết của vùng đồng bào DTTS&MN theo thứ tự ưu tiên như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc… Dự kiến tổng mức vốn để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 trên 137 nghìn tỷ đồng.

Nâng cao đời sống người dân vùng DTTS&MN thì việc đầu tư hạ tầng cơ sở, y tế, giáo dục... là điều kiện cần, tuy nhiên để người dân thoát nghèo bền vững thì sinh kế mới là điều kiện tiên quyết. Triển khai Chương trình, Bộ trưởng có định hướng gì để người dân có được "cần câu"?

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Phải khẳng định rằng đối với địa bàn có nhiều điều kiện khó khăn mang tính điển hình, đặc thù như vùng đồng bào DTTS&MN, đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, trường học, thông tin… là hết sức quan trọng, cần thiết. Khi điều kiện hạ tầng được cải thiện thì xuất hiện nhiều hơn những mô hình phát triển kinh tế, gương sáng vươn lên thoát nghèo từ kinh tế rừng, nông nghiệp, thương mại, du lịch tại các địa phương vùng DTTS&MN. Một trong những giải pháp trọng tâm gắn với cơ chế, nguyên tắc để thực hiện Chương trình tới đây là "Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS". Ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ từ hạt lúa, củ khoai, con lợn, con gà đều rất ngon, đều là đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng. Nếu biết tổ chức sản xuất hàng hóa qui mô phù hợp sẽ nâng cao giá trị, giúp nhiều người dân phát triển sinh kế trên chính mảnh đất quê hương mình; việc nuôi trồng, tiêu thụ sẽ không còn bấp bênh như người "đi câu", cuộc sống sẽ ổn định hơn…. Để đạt được mục tiêu đó cần sự chung tay của nhiều bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương là hết sức quan trọng trong các khâu liên kết vùng sản xuất; tham mưu cho Chính phủ có kế hoạch đưa điện lưới quốc gia về vùng đặc biệt khó khăn; phát triển công nghiệp chế biến; kinh tế biên mậu, mở rộng mạng lưới chợ mang bản sắc văn hóa phục vụ giao thương; hỗ trợ bà con, các hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, tiếp cận thương mại điện tử phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thưa Bộ trưởng, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Chương trình, năm 2022 và thời gian tới những người làm công tác dân tộc sẽ rất "bận rộn". Bộ trưởng và Ủy ban đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên)

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Ngay sau khi Nghị quyết số 120/2020/ QH14 của Quốc hội được ban hành, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ của Chương trình. Trong năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ công tác chuẩn bị để tổ chức thực hiện Chương trình tại các địa phương. Năm 2022, Ủy ban sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình; tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của Chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững, đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư. Năm 2022 có thể dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, những khó khăn nội tại trong vùng đồng bào DTTS&MN vẫn còn, đòi hỏi những người làm công tác dân tộc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mọi kế hoạch, nhiệm vụ được triển khai thực hiện tốt hay không là do yếu tố con người. Vì vậy, yếu tố con người cần phải đổi mới. Trong điều kiện bộ máy không thay đổi cần đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Nếu không có bộ máy tốt, ý thức tốt, trình độ tốt, cơ chế tốt và công tác phối hợp tốt thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là yếu tố cốt lõi để thực hiện thắng lợi, thành công kế hoạch công tác.

Trước thềm Xuân Nhâm Dần xin chúc đồng bào dân tộc và các cán bộ làm công tác dân tộc có thêm ý chí, nhiều sức mạnh, cùng chung sức thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình, mục tiêu đã đề ra, giúp vùng DTTS&MN phát triển mạnh mẽ, bền vững, người dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguyễn Quang (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Độc đáo nét đẹp nhà sàn người Mường ở xứ Thanh

Độc đáo nét đẹp nhà sàn người Mường ở xứ Thanh

Qua nhiều thế kỷ, người dân tộc Mường vẫn giữ nguyên nét bình dị trong kiến trúc xây cất nhà sàn cổ, chứa đựng những vẻ đẹp độc đáo trong cộng đồng xã hội.
Báo động tình trạng lừa đồng bào dân tộc thiểu số bán đất tại tỉnh Bình Phước

Báo động tình trạng lừa đồng bào dân tộc thiểu số bán đất tại tỉnh Bình Phước

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước xuất hiện tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lừa đảo mua bán, sang nhượng đất ở và sản xuất.
Khánh thành bàn giao 4 nhà đại đoàn kết, 10 công trình vệ sinh cho đồng bào vùng cao

Khánh thành bàn giao 4 nhà đại đoàn kết, 10 công trình vệ sinh cho đồng bào vùng cao

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và UBND phường Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bàn giao nhà và công trình vệ sinh cho đồng bào vùng cao Quảng Nam.
Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng nông thôn mới

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm vực dậy và từng bước phát triển địa bàn khó khăn này.
Quảng Ninh: Hiệu quả trong phát triển du lịch từ lễ hội truyền thống các dân tộc

Quảng Ninh: Hiệu quả trong phát triển du lịch từ lễ hội truyền thống các dân tộc

Việc tỉnh Quảng Ninh tận dụng lợi thế văn hóa để phát triển du lịch không chỉ gìn ginf bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn tạo động lực phát triển toàn diện

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường

Độc đáo tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường

Trong quá trình tồn tại và phát triển, dân tộc Mường (Hòa Bình) đã xây dựng cho mình tri thức dân gian Lịch tre độc đáo làm từ 12 thanh tre tương ứng 12 tháng
Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số

Nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số

PC Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số.
Huyện miền núi A Lưới được hỗ trợ thoát nghèo

Huyện miền núi A Lưới được hỗ trợ thoát nghèo

Huyện miền núi A Lưới tại Thừa Thiên Huế là một trong 22 huyện trên cả nước vừa được Chính phủ hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư vào khu vực miền núi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi sẽ được hỗ trợ.
Tỉnh Hà Giang: Tín dụng chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy

Tỉnh Hà Giang: Tín dụng chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy

17 chương trình tín dụng chính sách đang được tỉnh Hà Giang triển khai dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại tất cả các huyện, thành phố.
Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu hẹp khoảng cách cả về kinh tế và mức sống, Hà Nội cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển đồng bộ, toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát huy nội lực, vươn lên phát triển, cần đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc.
Khu tái định cư Thủy điện Sông Bung 4: Cuộc sống yên bình nơi vùng đất mới

Khu tái định cư Thủy điện Sông Bung 4: Cuộc sống yên bình nơi vùng đất mới

Đời sống của bà con tại khu tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Sông Bung 4 yên bình như tiếng ê a câu hát, vần thơ đầy trong trẻo vang vọng núi rừng Nam Giang.
Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an

Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an

Ngày 10/7, Lễ dâng y tắm mưa, cầu một mùa an cư bình an theo truyền thống Phật giáo Nam Tông được tổ chức trang nghiêm và linh thiêng tại quần thể chùa Khmer.
Nét khác biệt trong trang phục của phụ nữ Dao Tiền

Nét khác biệt trong trang phục của phụ nữ Dao Tiền

Duy nhất trong trang phục cộng đồng người Dao chỉ có phụ nữ Dao Tiền là mặc váy. Chiếc váy tạo nét khác biệt của phụ nữ Dao Tiền trong nhóm đồng bào người Dao.
Mang ánh sáng tri thức đến vùng cao Lũng Lâu, tỉnh Cao Bằng

Mang ánh sáng tri thức đến vùng cao Lũng Lâu, tỉnh Cao Bằng

Quỹ Toyota Việt Nam đã bàn giao điểm trường vùng cao Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Gần 1 triệu thí sinh dự thi môn đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Gần 1 triệu thí sinh dự thi môn đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Các thí sinh sẽ bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn Ngữ văn. Lứa học sinh dự thi tốt nghiệp năm nay là những em đã chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 suốt cả ba năm học.
Làng Văn hóa: Nơi bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa

Làng Văn hóa: Nơi bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam đã và đang bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.
Hà Nội: Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố

Hà Nội: Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 cơ bản bằng mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn ngoại thành; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.
Thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày

Thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày

Thổ cẩm là nét văn hóa độc đáo chiếm vị trí quan trọng trong đời sống người Tày. Giống như hát then, đàn tính, thổ cẩm luôn đồng hành cùng đồng bào Tày.
Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030: Đề xuất cơ chế điều phối

Vẫn đang có những bất cập trong phối hợp của các bên liên quan trong tham gia công cuộc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Lễ cầu mùa, nghi lễ quan trọng của người Nùng

Lễ cầu mùa, nghi lễ quan trọng của người Nùng

Lễ cầu mùa là nghi lễ quan trọng của người Nùng trước khi bắt đầu một vụ mùa mới, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên vừa nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hiệp hội nghệ nhân Nhân sâm Hàn Quốc vào chiều ngày 25/6.
Sớm khắc phục bất cập  của hệ thống thoát nước Hà Nội

Sớm khắc phục bất cập của hệ thống thoát nước Hà Nội

Từ đầu mùa mưa năm 2022 đến nay, trên địa bàn Hà Nội xảy ra một số trận mưa lớn, làm ngập úng nhiều đường phố, khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do tốc độ đô thị hóa quá nhanh, trong khi tiến độ đầu tư xây dựng các công trình thoát nước còn chậm trễ.
Độc đáo Lễ hội đua ngựa Bắc Hà

Độc đáo Lễ hội đua ngựa Bắc Hà

Sau 2 năm vắng bóng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, lễ hội đua ngựa chính thức trở lại, những chú ngựa tiếp tục được tung vó trên cao nguyên trắng Bắc Hà.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động