Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ

Trong tiến trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 120/2020/QH14 và Chính phủ ban hành Quyết định 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030. "Đây là Chương trình tổng thể và hết sức ý nghĩa. Vấn đề còn lại là việc triển khai, thực hiện để đạt được mục tiêu tổng quát, qua đó giúp vùng DTTS&MN vươn lên mạnh mẽ..." – đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022.

Thưa Bộ trưởng, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình) được phê duyệt đã nhận sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là sự đón nhận của người dân, các địa phương vùng DTTS&MN. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về Chương trình, những mục tiêu hướng đến và dự án sẽ triển khai?

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Phải khẳng định, chủ trương và quyết định phê duyệt Chương trình là mang tính lịch sử, có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc. Lần đầu tiên, Chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn với nội dung tổng thể, toàn diện dành riêng cho vùng đồng bào DTTS&MN đã khẳng định quan điểm của Quốc hội, Chính phủ là "không để ai bị bỏ lại phía sau"… Mục tiêu tổng quát của Chương trình hướng đến mọi mặt đời sống của vùng DTTS&MN như khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS&MN; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước, giảm dần số xã, thôn khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.…

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ
Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Chương trình được cụ thể hóa bằng 10 dự án, 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần tập trung vào các giải pháp cụ thể để đảm bảo việc ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư giải quyết các vấn đề bức thiết của vùng đồng bào DTTS&MN theo thứ tự ưu tiên như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc… Dự kiến tổng mức vốn để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 trên 137 nghìn tỷ đồng.

Nâng cao đời sống người dân vùng DTTS&MN thì việc đầu tư hạ tầng cơ sở, y tế, giáo dục... là điều kiện cần, tuy nhiên để người dân thoát nghèo bền vững thì sinh kế mới là điều kiện tiên quyết. Triển khai Chương trình, Bộ trưởng có định hướng gì để người dân có được "cần câu"?

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Phải khẳng định rằng đối với địa bàn có nhiều điều kiện khó khăn mang tính điển hình, đặc thù như vùng đồng bào DTTS&MN, đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, trường học, thông tin… là hết sức quan trọng, cần thiết. Khi điều kiện hạ tầng được cải thiện thì xuất hiện nhiều hơn những mô hình phát triển kinh tế, gương sáng vươn lên thoát nghèo từ kinh tế rừng, nông nghiệp, thương mại, du lịch tại các địa phương vùng DTTS&MN. Một trong những giải pháp trọng tâm gắn với cơ chế, nguyên tắc để thực hiện Chương trình tới đây là "Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS". Ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ từ hạt lúa, củ khoai, con lợn, con gà đều rất ngon, đều là đặc sản được người tiêu dùng ưa chuộng. Nếu biết tổ chức sản xuất hàng hóa qui mô phù hợp sẽ nâng cao giá trị, giúp nhiều người dân phát triển sinh kế trên chính mảnh đất quê hương mình; việc nuôi trồng, tiêu thụ sẽ không còn bấp bênh như người "đi câu", cuộc sống sẽ ổn định hơn…. Để đạt được mục tiêu đó cần sự chung tay của nhiều bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương là hết sức quan trọng trong các khâu liên kết vùng sản xuất; tham mưu cho Chính phủ có kế hoạch đưa điện lưới quốc gia về vùng đặc biệt khó khăn; phát triển công nghiệp chế biến; kinh tế biên mậu, mở rộng mạng lưới chợ mang bản sắc văn hóa phục vụ giao thương; hỗ trợ bà con, các hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, tiếp cận thương mại điện tử phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thưa Bộ trưởng, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Chương trình, năm 2022 và thời gian tới những người làm công tác dân tộc sẽ rất "bận rộn". Bộ trưởng và Ủy ban đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Kỳ vọng sức vươn mạnh mẽ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên)

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Ngay sau khi Nghị quyết số 120/2020/ QH14 của Quốc hội được ban hành, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ của Chương trình. Trong năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ công tác chuẩn bị để tổ chức thực hiện Chương trình tại các địa phương. Năm 2022, Ủy ban sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình; tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của Chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững, đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư. Năm 2022 có thể dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, những khó khăn nội tại trong vùng đồng bào DTTS&MN vẫn còn, đòi hỏi những người làm công tác dân tộc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mọi kế hoạch, nhiệm vụ được triển khai thực hiện tốt hay không là do yếu tố con người. Vì vậy, yếu tố con người cần phải đổi mới. Trong điều kiện bộ máy không thay đổi cần đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Nếu không có bộ máy tốt, ý thức tốt, trình độ tốt, cơ chế tốt và công tác phối hợp tốt thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là yếu tố cốt lõi để thực hiện thắng lợi, thành công kế hoạch công tác.

Trước thềm Xuân Nhâm Dần xin chúc đồng bào dân tộc và các cán bộ làm công tác dân tộc có thêm ý chí, nhiều sức mạnh, cùng chung sức thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình, mục tiêu đã đề ra, giúp vùng DTTS&MN phát triển mạnh mẽ, bền vững, người dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguyễn Quang (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chưa qua lễ cúng trưởng thành, đàn ông Ê Đê chưa trưởng thành

Chưa qua lễ cúng trưởng thành, đàn ông Ê Đê chưa trưởng thành

Lễ cúng trưởng thành là một nghi lễ quan trọng trong đời người của dân tộc Ê Đê. Với người Ê Đê chưa qua lễ cúng trưởng thành, đàn ông Ê Đê chưa trưởng thành.
Hòa Bình: Mô hình khởi nghiệp, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hòa Bình: Mô hình khởi nghiệp, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hợp tác xã ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã xây dựng các mô hình khởi nghiệp, liên kết sản xuất, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Hải Phòng: Đẩy mạnh kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc các huyện đảo

Hải Phòng: Đẩy mạnh kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc các huyện đảo

Thời gian qua, Sở Công Thương Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm cho bà con dân tộc thiểu số tại các huyện đảo.
Kết nối giao thương sản phẩm hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn

Kết nối giao thương sản phẩm hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn cần phát huy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nét đặc trưng trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc

Nét đặc trưng trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc

Đồng bào các dân tộc đã đem đến Làng Văn hóa trang phục truyền thống với kiểu dáng, chất liệu riêng, tạo nét đặc trưng cho văn hóa truyền thống của người Việt.

Tin cùng chuyên mục

Bảo Thắng: Chuyển đổi số chắp cánh  đưa nông sản vươn xa

Bảo Thắng: Chuyển đổi số chắp cánh đưa nông sản vươn xa

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, những năm gần đây, nông dân Bảo Thắng (Lào Cai) đã bắt kịp xu thế chuyển đổi số trong các quy trình từ sản xuất...
Trình diễn cây nêu của đồng bào trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc”

Trình diễn cây nêu của đồng bào trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc”

Đến với Làng Văn hóa trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” du khách vô cùng mãn nhãn với màn trình diễn cây nêu của đồng bào.
Nghề dệt thổ cẩm và nuôi vịt Cổ Lũng nâng cao thu nhập cho bà con huyện Bá Thước

Nghề dệt thổ cẩm và nuôi vịt Cổ Lũng nâng cao thu nhập cho bà con huyện Bá Thước

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nuôi vịt Cổ Lũng đã giúp bà con dân tộc Thái huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu
Tuyên Quang: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tuyên Quang: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Với đa dạng sản phẩm OCOP của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang, việc khơi thông đầu ra cho các sản phẩm này sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương.
Bộ Công Thương thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Công Thương thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Công Thương đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.
Lai Châu: Đa dạng chính sách giúp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Lai Châu: Đa dạng chính sách giúp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Là địa phương có nhiều nông sản thế mạnh, Lai Châu luôn chú trọng tìm đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt sản phẩm của bà con vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Chợ nông sản Đắk Lắk online: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm của bà con dân tộc thiểu số

Chợ nông sản Đắk Lắk online: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm của bà con dân tộc thiểu số

Chợ nông sản Đắk Lắk online tại địa chỉ chonongsandaklak.vn dự kiến đi vào hoạt động vào đầu tháng 12/2023, giúp khơi thông đầu ra cho sản phẩm của bà con.
Nghề nuôi ong ở Lai Châu: Chắt chiu mật ngọt cho đời

Nghề nuôi ong ở Lai Châu: Chắt chiu mật ngọt cho đời

Đưa sản phẩm mật ong địa phương phát triển theo chuỗi hàng hoá, đến nay, nghề nuôi ong đã mang lại thu nhập ổn định cho bà con dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu.
Người dân vùng cao Hòa Bình thoát nghèo nhờ nghề may xuất khẩu

Người dân vùng cao Hòa Bình thoát nghèo nhờ nghề may xuất khẩu

Nhiều người dân tộc thiểu số ở huyện Tân Lạc, huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) nhờ nghề may mặc xuất khẩu đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định.
Về miền cổ tích với cây chè Shan tuyết Sơn La

Về miền cổ tích với cây chè Shan tuyết Sơn La

Là đặc sản của vùng núi cao Sơn La, cây chè Shan tuyết không chỉ mang lại sinh kế cho bà con dân tộc thiểu số mà còn khẳng định thương hiệu nông sản địa phương.
Vị Xuyên (Hà Giang): Nâng cao năng suất, chất lượng chè Shan theo hướng hàng hóa

Vị Xuyên (Hà Giang): Nâng cao năng suất, chất lượng chè Shan theo hướng hàng hóa

Huyện Vị Xuyên chủ trương đẩy mạnh đầu tư thâm canh, cải tạo và trồng mới nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm chè Shan tuyết.
Nhiều chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được thực hiện.
Hà Giang: Phát triển các loài cây dược liệu theo hướng hàng hóa

Hà Giang: Phát triển các loài cây dược liệu theo hướng hàng hóa

Nhằm khai thác lợi thế của địa phương, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh phát triển các loài cây dược liệu theo hướng hàng hóa.
Hà Giang: Phát triển cây hoa tam giác mạch theo hướng hàng hóa

Hà Giang: Phát triển cây hoa tam giác mạch theo hướng hàng hóa

Hoa tam giác mạch đã trở thành thương hiệu và là biểu tượng của ngành du lịch Hà Giang. Hiện tỉnh cũng đang phát triển cây hoa này theo hướng hàng hóa.
Hoà Bình: Hiệu quả từ việc quy hoạch chợ gắn với quy hoạch của địa phương

Hoà Bình: Hiệu quả từ việc quy hoạch chợ gắn với quy hoạch của địa phương

Lên với huyện vùng cao, vùng dân tộc thiểu số của Hoà Bình sẽ thật thú vị nếu được ghé vào các phiên chợ, chứng kiến không khí trao đổi, mua bán hàng hóa...
Nâng cao chuỗi giá trị rừng nguyên liệu

Nâng cao chuỗi giá trị rừng nguyên liệu

Nâng cao chuỗi giá trị rừng nguyên liệu là giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gỗ bền vững, nâng cao thu nhập của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Điện Biên: Nỗ lực xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số vươn xa

Điện Biên: Nỗ lực xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số vươn xa

Với nhiều chương trình xúc tiến thương mại thiết thực, “cánh cửa” đầu ra cho sản phẩm của bà con đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên từng bước rộng mở...
Ấn tượng hành trình giảm nghèo bền vững ở vùng cao Sơn La

Ấn tượng hành trình giảm nghèo bền vững ở vùng cao Sơn La

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thu được nhiều kết quả ấn tượng.
Xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị cho chè Shan tuyết Hà Giang

Xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị cho chè Shan tuyết Hà Giang

Là cây trồng chủ lực của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, Hà Giang đang triển khai nhiều giải pháp xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị chè Shan tuyết.
Hòa Bình: “Triệu phú Đồng Chum” ở huyện vùng cao Đà Bắc

Hòa Bình: “Triệu phú Đồng Chum” ở huyện vùng cao Đà Bắc

Ông Lường Văn Sương (người dân tộc Tày, tỉnh Hòa Bình) nhờ mô hình nuôi bò bán chăn thả, vỗ béo đã vươn lên thoát nghèo, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động