Xin chờ trong giây lát...

Đạm Hà Bắc “hồi sinh”: Bài học kinh nghiệm và hướng đi mới - Phần I: Chấm dứt thua lỗ “bứt phá” thành công

Nằm trong 12 dự án yếu kém, thua lỗ ngành Công Thương, đến thời điểm này Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) đã “lội ngược dòng” ngoạn mục chấm dứt tình trạng thua lỗ sau 6 năm liên tiếp. Kết thúc năm 2021, tình hình sản xuất, kinh doanh của Đạm Hà Bắc có tín hiệu khả quan với 473 nghìn tấn Ure thành phẩm, đạt công suất đạt 92%; doanh thu 4.558 tỷ đồng, lần đầu tiên lãi 6,25 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, Công ty đạt doanh thu 3.547 tỷ, lãi sau thuế 1.346 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh bứt phá, Đạm Hà Bắc vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là chi phí lãi vay, cần tái cơ cấu tài chính kịp thời và tận dụng cơ hội để tăng trưởng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 - Phần 2 36:58

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 - Phần 2

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 - Phần 1 29:34

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 - Phần 1

Xuất khẩu vào thị trường FTA – Giải pháp phát triển bền vững 59:33

Xuất khẩu vào thị trường FTA – Giải pháp phát triển bền vững

Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị vùng dân tộc miền núi - Phần II: Tháo gỡ các điểm nghẽn 46:16

Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị vùng dân tộc miền núi - Phần II: Tháo gỡ các điểm nghẽn

Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị vùng dân tộc miền núi - Phần I: Phát triển nông sản theo chuỗi giá trị, hướng phát triển bền vững 39:05

Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị vùng dân tộc miền núi - Phần I: Phát triển nông sản theo chuỗi giá trị, hướng phát triển bền vững

Xúc tiến sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc – Vươn tầm quốc tế - Phần II: Hỗ trợ kết nối, thực hiện tốt Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 43:50

Xúc tiến sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc – Vươn tầm quốc tế - Phần II: Hỗ trợ kết nối, thực hiện tốt Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025

Xúc tiến sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc – Vươn tầm quốc tế - Phần I: Tạo sức lan tỏa lớn 39:53

Xúc tiến sản phẩm OCOP vùng đồng bào dân tộc – Vươn tầm quốc tế - Phần I: Tạo sức lan tỏa lớn

Phát triển hạ tầng thương mại và phòng chống hàng giả cho khu vực biên giới miền núi - Phần II: Thông tin định hướng 33:10

Phát triển hạ tầng thương mại và phòng chống hàng giả cho khu vực biên giới miền núi - Phần II: Thông tin định hướng

Giải bài toán chi phí kinh doanh - Khơi thông "điểm nghẽn" cung ứng xăng dầu - Phần II: Gỡ khó cho thị trường xăng dầu 44:59

Giải bài toán chi phí kinh doanh - Khơi thông "điểm nghẽn" cung ứng xăng dầu - Phần II: Gỡ khó cho thị trường xăng dầu

Giải bài toán chi phí kinh doanh - Khơi thông "điểm nghẽn" cung ứng xăng dầu - Phần I: Thị trường xăng dầu đang chồng chất khó khăn 1:08:29

Giải bài toán chi phí kinh doanh - Khơi thông "điểm nghẽn" cung ứng xăng dầu - Phần I: Thị trường xăng dầu đang chồng chất khó khăn

Phát triển hạ tầng thương mại và phòng chống hàng giả cho khu vực biên giới miền núi - Phần I: Những kết quả đạt được 26:02

Phát triển hạ tầng thương mại và phòng chống hàng giả cho khu vực biên giới miền núi - Phần I: Những kết quả đạt được

Trực tiếp 8/11: Tọa đàm “Tái cơ cấu ngành Công Thương: Hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hiện đại” 1:07:45

Trực tiếp 8/11: Tọa đàm “Tái cơ cấu ngành Công Thương: Hướng tới mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hiện đại”

iTrace247- “Giấy thông hành” đưa nông sản Việt tiến ra thị trường thế giới - Phần II: Nhận diện khó khăn, vượt qua thách thức 28:12

iTrace247- “Giấy thông hành” đưa nông sản Việt tiến ra thị trường thế giới - Phần II: Nhận diện khó khăn, vượt qua thách thức

iTrace247- “Giấy thông hành” đưa nông sản Việt tiến ra thị trường thế giới - Phần I: Lời khẳng định cho chất lượng nông sản 27:42

iTrace247- “Giấy thông hành” đưa nông sản Việt tiến ra thị trường thế giới - Phần I: Lời khẳng định cho chất lượng nông sản

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 26:54

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 40:07

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Quản lý an toàn thực phẩm: Tiếp tục nâng cao công tác hậu kiểm - Phần II: Phát huy vai trò quản lý an toàn thực phẩm 22:54

Quản lý an toàn thực phẩm: Tiếp tục nâng cao công tác hậu kiểm - Phần II: Phát huy vai trò quản lý an toàn thực phẩm

Quản lý an toàn thực phẩm: Tiếp tục nâng cao công tác hậu kiểm - Phần I: Quản lý an toàn thực phẩm – Tăng cường công tác hậu kiểm 26:00

Quản lý an toàn thực phẩm: Tiếp tục nâng cao công tác hậu kiểm - Phần I: Quản lý an toàn thực phẩm – Tăng cường công tác hậu kiểm

Đạm Hà Bắc “hồi sinh”: Bài học kinh nghiệm và hướng đi mới - Phần II:  Thống nhất các phương án tháo gỡ khó khăn cho Đạm Hà Bắc 36:00

Đạm Hà Bắc “hồi sinh”: Bài học kinh nghiệm và hướng đi mới - Phần II: Thống nhất các phương án tháo gỡ khó khăn cho Đạm Hà Bắc

Trực tiếp 28/7: Tọa đàm “Hiệp định CPTPP – Đòn bẩy cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam” 1:04:03

Trực tiếp 28/7: Tọa đàm “Hiệp định CPTPP – Đòn bẩy cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam”

Dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số hạ tầng thương mại: Phát triển hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại - Phần II:  Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam 43:30

Dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số hạ tầng thương mại: Phát triển hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại - Phần II: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

Dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số hạ tầng thương mại: Phát triển hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại - Phần I: Việc ban hành một văn bản mới về hạ tầng thương mại là cần thiết 46:52

Dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số hạ tầng thương mại: Phát triển hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại - Phần I: Việc ban hành một văn bản mới về hạ tầng thương mại là cần thiết

Quản lý an toàn thực phẩm: Tạo chuyển biến mới - Phần 2: Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới 24:04

Quản lý an toàn thực phẩm: Tạo chuyển biến mới - Phần 2: Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Quản lý an toàn thực phẩm: Tạo chuyển biến mới - Phần I: Quản lý an toàn thực phẩm - Những kết quả tích cực 25:29

Quản lý an toàn thực phẩm: Tạo chuyển biến mới - Phần I: Quản lý an toàn thực phẩm - Những kết quả tích cực

Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động