Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên từ giá trị di tích lịch sử văn hóa

Các tỉnh vùng Tây Nguyên cần thực hiện tốt hơn việc khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên Khơi dậy khát vọng phát triển vùng Tây Nguyên nhanh và bền vững hơn

Ngày 11/11 tại tỉnh Đắk Lắk, Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Nguyên và đại diện một số trường đại học.

Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên từ giá trị di tích lịch sử văn hóa

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Duy Thuy - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên nhấn mạnh: Các địa phương vùng Tây Nguyên đang triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với nhiều quan điểm chỉ đạo có liên quan đến khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa của vùng Tây Nguyên.

Do đó, những ý kiến tham luận, trao đổi tại Hội thảo sẽ góp phần củng cố thêm căn cứ lý luận và cung cấp những tư liệu thực tiễn sống động góp phần tham vấn chính sách cụ thể, sát thực cho các tỉnh vùng Tây Nguyên thực hiện tốt hơn việc khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Hội thảo sẽ thảo luận làm rõ 5 nhóm nội dung chính gồm: Thực trạng di tích lịch sử văn hóa vùng Tây Nguyên; Việc khai thác, bảo tồn giá trị các di tích lịch sử - văn hóa Tây Nguyên trong thời gian qua; Các vấn đề lý luận, lý thuyết về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa; Các lý thuyết về quản lý và mô hình quản lý và Khai thác tài nguyên di sản các di tích lịch sử - văn hóa có thể vận dụng cho các loại hình di tích lịch sử - văn hóa vùng Tây Nguyên.

Những vấn đề đặt ra về công tác quy hoạch, xây dựng chính sách và bảo tồn, quản lý và khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; các mô hình quản lý, bảo tồn và khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; sự tham gia của cộng đồng địa phương đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; việc khai thác di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. Những xu thế, bối cảnh mới tác động đến công tác quản lý, bảo tồn và khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa vùng Tây Nguyên tại hiện thời và về lâu dài; dự báo xu thế quản lý, bảo tồn và khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa vùng Tây Nguyên trong thời gian tới. Đề xuất quan điểm, định hướng công tác quản lý, bảo tồn và khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa vùng Tây Nguyên; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và khai thác giá trị di tích lịch sử - văn hóa vùng Tây Nguyên.

Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên từ giá trị di tích lịch sử văn hóa
Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Theo số liệu tại Hội thảo, vùng Tây Nguyên hiện có 161 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng. Hầu hết các di tích được bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị thông qua các chương trình, đề án về bảo vệ di sản, thông qua huy động các nguồn lực đóng góp của các tổ chức và cá nhân để tôn tạo, bảo trì; phát huy giá trị di sản bằng cách đưa di sản tham gia phát triển du lịch... Tuy nhiên, ở một số nơi, vì thiếu sự quan tâm, có tình trạng di tích bị xuống cấp, hư hại dẫn đến hạn chế trong quá trình khai thác giá trị của các di tích, một số di sản được đưa vào khai thác nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng, để phát huy khai thác giá trị di tích lịch sử- văn hóa phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, các địa phương cần quan tâm tham khảo đến các mô hình phát huy giá trị di sản và các di tích khảo cổ gắn với phát triển bền vững trên thế giới; Xây dựng quy hoạch, đánh giá quá trình khai thác di tích lịch sử- văn hóa cần phải tôn trọng, đảm bảo lợi ích của từng cộng đồng bản địa. Việc lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích lịch sử- văn hóa phải gắn với công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển các ngành kinh tế, hạ tầng và các hoạt động kinh tế- xã hội của địa phương, nhất là địa bàn có di tích. Ban hành và thực hiện nghiêm ngặt các quy định, quy chuẩn có giá trị pháp lý nhằm bảo tồn, tôn tạo và khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trong Vùng.

Các cơ quan quản lý cần tách biệt các di tích lịch sử với các di tích văn hóa và danh lam thắng cảnh tự nhiên, để từ đó có quy chế hoạt động sát với giá trị, tính chất đặc thù của từng loại hình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng của cha ông thông qua hệ thống các di tích lịch sử- văn hóa trong các nhà trường ở các địa phương dưới nhiều hình thức.

Đức Thảo
Bài viết cùng chủ đề: Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

Tin mới nhất

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức họp báo Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống "hộ quốc an dân"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phật giáo Việt Nam phát huy truyền thống "hộ quốc an dân"

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân".
Vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là sự nghiệp của quần chúng nhân dân và cộng đồng, doanh nghiệp.
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra vào ngày 28 - 29/11/2022, tại Hà Nội.
Đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa Việt Nam

Đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa Việt Nam

Không gian văn hóa các dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc là hoạt động trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa.

Tin cùng chuyên mục

Longform | Nhân ái Việt Nam – Cội nguồn văn hoá Việt

Longform | Nhân ái Việt Nam – Cội nguồn văn hoá Việt

Việt Nam đã vươn lên không chỉ trở thành 1 điểm sáng về phát triển kinh tế, hội nhập, lan toả truyền thống tốt đẹp. Nhân ái Việt Nam là Cội nguồn văn hoá Việt.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk

Ngày 18/11, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

Tối ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã chính thức khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” .
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Gia Lai

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Gia Lai

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân làng Wâu, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Với tinh thần đại đoàn kết, mọi khó khăn đều có thể hóa giải

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Với tinh thần đại đoàn kết, mọi khó khăn đều có thể hóa giải

Ngày 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên ấp Nhơn Thọ 1, Nhơn Thọ 1A, Nhơn Thọ 2 (Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ).
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.
Đắk Lắk: "Giải phóng" voi nhà khỏi du lịch cưỡi voi

Đắk Lắk: "Giải phóng" voi nhà khỏi du lịch cưỡi voi

UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trị giá hơn 55 tỷ đồng do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, giáo viên nhân Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).
Gìn giữ phát huy lễ cưới của người Dao đỏ

Gìn giữ phát huy lễ cưới của người Dao đỏ

Lễ cưới người Dao đỏ mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, cần giữ gìn, phát huy để xây dựng nếp sống văn minh, trong đời sống hiện nay.
Kon Tum: 900 em học sinh tham gia trình diễn cồng chiêng, múa xoang

Kon Tum: 900 em học sinh tham gia trình diễn cồng chiêng, múa xoang

Gần 900 em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số trình diễn cồng chiêng, múa xoang, mang đậm nét đặc trưng của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Hát xoan Phú Thọ - Tiếp tục khẳng định sức sống trong đời sống đương đại

Hát xoan Phú Thọ - Tiếp tục khẳng định sức sống trong đời sống đương đại

Sau 5 năm trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2017-2022), hát Xoan Phú Thọ khẳng định được sức sống bền vững trong đời sống đương đại.
Phát triển du lịch: Đổi thay đời sống bà con dân tộc Sơn La

Phát triển du lịch: Đổi thay đời sống bà con dân tộc Sơn La

Việc phát triển du lịch đã góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La, đồng thời giúp đời sống của bà con vùng dân tộc Sơn La có nhiều thay đổi.
Trang phục truyền thống dân tộc Cor: Sáng tạo, thẩm mỹ và gần gũi với thiên nhiên

Trang phục truyền thống dân tộc Cor: Sáng tạo, thẩm mỹ và gần gũi với thiên nhiên

Trang phục truyền thống của dân tộc Cor được đúc kết từ cuộc sống lao động sản xuất, gần gũi với thiên nhiên và hàm chứa những giá trị sáng tạo, tính thẩm mỹ.
Đắk Nông: Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác Nhân dân Việt Nam - Campuchia

Đắk Nông: Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác Nhân dân Việt Nam - Campuchia

Chiều 7/11, Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Đắk Nông.
Khám phá nét đẹp của các địa danh du lịch tâm linh, tôn giáo Việt Nam

Khám phá nét đẹp của các địa danh du lịch tâm linh, tôn giáo Việt Nam

Khám phá nét đẹp của các địa danh du lịch tâm linh, tôn giáo Việt Nam ngày nay đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với cộng đồng người Việt.
54 đội sẽ bước vào thi đấu Giải đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2022

54 đội sẽ bước vào thi đấu Giải đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2022

Giải đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ khởi tranh vào 12h hôm nay (7/11), với 54 đội tham gia.
Gia Lai: Truyền lửa cho thế hệ trẻ giữ văn hóa cồng chiêng

Gia Lai: Truyền lửa cho thế hệ trẻ giữ văn hóa cồng chiêng

Tại tỉnh Gia Lai, nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa xoang cho các bạn trẻ đã được mở để bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Nông

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Nông

Chiều ngày 5/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Đắk Nông.
Hơn 600 ảnh, tư liệu tham gia triển lãm về dân tộc, tôn giáo tại Sóc Trăng

Hơn 600 ảnh, tư liệu tham gia triển lãm về dân tộc, tôn giáo tại Sóc Trăng

Ngày 5/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
Longform | Chuyện chưa kể về "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại"

Longform | Chuyện chưa kể về "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại"

“Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” là sản phẩm du lịch đặc biệt trong Năm Du lịch Quốc gia 2022, điển hình cho định hướng phát triển du lịch xanh-bền vững của Quảng Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động