Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên

Nhờ phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên, đời sống đồng bào dân tộc huyện Đồng Văn (Hà Giang) từng bước được nâng lên.
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tỉnh Hà Giang: Người có uy tín phát huy hiệu quả vai trò cầu nối

Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Là một trong những huyện nghèo vùng biên của Hà Giang, thời gian qua các cấp hội trong toàn huyện Đồng Văn đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch, cải tạo vườn tạp… qua đó nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho bà con, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế an sinh- xã hội, an ninh trật tự nơi vùng biên.

Đồng Văn là một huyện vùng cao núi đá biên giới của tỉnh Hà Giang, toàn huyện có 17 xã, 2 thị trấn với 225 thôn, tổ dân phố, trong đó có 111 thôn, tổ dân phố thuộc 9 xã, thị trấn biên giới giáp với Trung Quốc, 18 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Dân số toàn huyện có 16.732 hộ với 84.655 nhân khẩu nhưng có đến 11.371 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 67,96%.

Ông Dương Ngọc Đức - Trưởng ban Dân vận huyện Đồng Văn - cho biết: "Đồng Văn có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 87,75%, số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện là 225 người/225 thôn bản. Những người có uy tín đến từ các thành phần khác nhau như già làng, trưởng dòng họ, bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ nghỉ hưu, thày cúng, thày mo, thày lang, người sản xuất kinh doanh giỏi…Chúng tôi xác định đây chính là lực lượng nòng cốt, là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, bản, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên
Ông Dương Ngọc Đức (ngoài cùng bên trái) gặp gỡ người có người có uy tín tại các thôn/bản

Theo đó, người có uy tín, hội nghệ nhân dân gian trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh; là người gương mẫu đi đầu trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con nhân dân tại các thôn, bản, tổ dân phố; thường xuyên giáo dục con cháu trong gia đình và cộng đồng không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội. Điển hình như ông Lù A Quẩy, cán bộ nghỉ hưu người có uy tín thôn Má Mủ - thị trấn Đồng Văn.

Đối với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Hoàng Minh Đức - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Văn - cho biết: "Người có uy tín là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng thời còn làm tốt vai trò động viên con cháu, cộng đồng tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống nâng cao giá trị sản phẩm bán ra thị trường".

Điển hình như bà Lý Thị Sùi thôn Xóm Mới - thị trấn Phố Bảng, với mô hình trồng hoa hồng mỗi năm doanh thu của gia đình đạt từ 200-300 triệu đồng; ông Tráng Mìn Hồ, thôn Chúng Trải, xã Phố Là, trồng thảo quả hằng năm doanh thu từ 60 triệu đồng trở lên. Hay doanh nhân trẻ Lưu Thị Hòa- Giám đốc Hợp tác xã Po Mỷ, tổ 2 - thị trấn Đồng Văn đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm cho người dân, doanh thu mỗi năm trên 2 tỷ đồng; bà Dùng Thị Sy - Giám đốc Hợp tác xã Dệt may Thổ cẩm thôn Sà Phìn A - xã Sà Phìn đã tạo việc làm cho 32 lao động và mang lại tổng doanh thu từ 1,5-2 tỷ đồng mỗi năm … và còn rất nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi ở Đồng Văn”- ông Hoàng Minh Đức cho biết thêm.

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên
Chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã cùng vào cuộc hỗ trợ người dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế gia đình

Cùng với đó, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Đồng Văn đã được những người có uy tín tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng đề làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi… được người dân đồng tình, ủng hộ. Trong đó phải kể đến trường hợp tiêu biểu như ông Lầu Dũng Páo, cán bộ nghỉ hưu thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú.

Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng giao thông được nâng cấp, mở rộng đã tạo sự tin tưởng và nâng cao uy tín của các cấp chính quyền cơ sở cùng các cán bộ, đảng viên. Nhờ thế an ninh, trật tự xã hội tại các thôn bản đặc biệt là tại các xã vùng biên được đảm bảo, người dân chính là “tai mắt” của chính quyền, chỉ cần có sự thay đổi, biến động về tình hình an ninh, trật tự xã hội tại các thôn, bản là chính quyền đã nắm được thông qua thông tin người dân cung cấp.

Ngăn chặn các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ biên giới

Ông Dương Ngọc Đức cho biết, ở Đồng Văn người có uy tín có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương nơi cư trú. Thông qua việc giải thích, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe kẻ xấu kịch động, xúi giục. Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã kịp thời phát hiện, thông báo giúp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật như: Truyền đạo, học đạo trái pháp luật. Đặc biệt, những người có uy tín đã cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an viên giải quyết ổn thỏa nhiều vụ mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động, gây rối an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, người có uy tín và nghệ nhân dân gian đã tham gia tích cực cùng với lực lượng biên phòng tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành các quy định về biên giới quốc gia, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xâm canh, xâm cư, vi phạm chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin kịp thời cho các lực lượng vũ trang để xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh tấn công trấn áp tội pham trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, chủ quyền biên giới, an ninh biên giới quốc gia luôn ổn định và phát triển.

Có thể kể đến nhiều lắm những tấm gương người uy tín giữ biên, tuyên truyền vận động người dân tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc, điển hình như ông Lò Văn Trai thôn Má Lé, ông Ly Chứ Sùng thôn Séo Lủng thuộc xã Lũng Cú; ông Giàng Chúng Phừ thôn Tả Kha – thị trấn Phố Bảng; ông Vừ Mí Lấu, thôn Há Đề- xã Lũng Thầu…

Có thể khẳng định, với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người có uy tín ở Đồng Văn đã tích cực tham gia thực hiện tốt công tác tuyên tryuền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình của Mặt trận tổ quốc Việt Nam đến với cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, những người uy tín cũng đã tích cực tham gia hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở, giữ gìn trật tự, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tọc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vậy nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống; tích cực vận động đồng bào xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa các hủ tục lạc hậu.

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên
Nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Văn đã thoát nghèo nhờ chuyển đổi cây trồng có giá trị cao gắn với phát triển du lịch

Qua đó đã góp phần tích cực vào việc bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, làm giảm việc học đạo, truyền đạo và theo đạo trái pháp luật; bảo tồn phát huy các lễ hội, giá trị văn hóa dân gian, các phong tục tập quán, truyền thống tiêu biểu của dân tộc, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa ở khu dân cư”, đi vào chiều sâu, thiết thực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng theo ông Hoàng Minh Đức, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các thôn/bản không để xảy ra tình trạng lợi dụng tín ngưỡng để chia rẽ nhân dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới, Đồng Văn đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, sáng tạo, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giảm nghèo bền vững. Theo đó bình quân giảm nghèo ở Đồng Văn đạt 6%/năm, công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn đảm bảo. Đồng Văn duy trì 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia ổn định, nhiệm vụ quốc phòng- an ninh được triển khai tích cực, toàn diện và hiệu quả.

Hà Giang: Phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế, bảo vệ vùng biên
Kinh tế ổn định, người dân đã tin tưởng vào các cấp chính quyền tại địa phương, an ninh, an toàn trật tự xã hội tại các xã vùng biên được giữ vững

Giờ đây đến với các thôn/bản ở Đồng Văn một diện mạo mới đang về trên mảnh đất biên cương này, anh Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn, kiêm Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Lô Lô Chải – xã Lũng Cú khi tiếp chúng tôi đã chia sẻ: "Những địa phương ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới như ở Lô Lô Chải chúng tôi đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh trong đầu tư, hỗ trợ các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững như: Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 1 từ 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình, dự án đã thực sự đi vào lòng dân và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh đó là sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có sự đóng góp, phối hợp của đội ngũ những người uy tín, hội nghệ nhân dân gian trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Văn".

Từ năm 2015 đến nay, Đồng Văn đã hỗ trợ thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án như sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục cho 3.056 hộ, kinh phí trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó tập trung hỗ trợ cây, con giống chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi diện tích ngô kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Chỉ tính riêng trong năm 2022 huyện đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất xấu từ trồng ngô một vụ sang trồng sâm khoai được 12ha tại xã Tả Lủng, Sảng Tủng, thị trấn Đồng Văn… Duy trì và nhân rộng vùng rau chuyên canh với 70ha tại các xã Sảng Tủng, Phố Cáo, thị trấn Đồng Văn; trồng cây Tam giác mạch với 250ha, cây lê tập trung 14ha, cây mận 29ha… thực hiện hỗ trợ trên 13.500 giống cây mận, 2.550 giống cây hồng trồng tập trung gắn với phát triển du lịch nông nghiệp ở địa phương, hỗ trợ thụ tinh nhân tạo bò, lợn; tích cực triển khai hiệu quả cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Qua đó nâng giá trị thu hoạch đất canh tác cây hàng năm đạt trên 38 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó huyện còn chú trọng việc triển khai thực hiện liên kết sản xuất, gắn với phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh các hoạt động liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số .

Từ các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và phong trào phát triển sản xuất đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như Hộ gia đình Ông Giàng Sò Lử, thôn Xín Mần Kha, xã Lũng Cú, nuôi 8 con lợn, 12 con dê, 7 con bò thu nhập trên 70 triệu đồng/hộ/năm; Sùng Sính Vư, thôn Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn, nuôi ong lấy mật quy mô 350 tổ, bình quân cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm... Duy trì 78 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số chăn nuôi quy mô gia trại, trong đó có 11 gia trại chăn nuôi bò có quy mô từ 15 con trở lên, 42 gia trại chăn nuôi lợn có quy mô từ 20 con trở lên, 06 gia trại chăn nuôi dê có quy mô từ 40 con, 16 gia trại chăn nuôi gia cầm quy mô từ 500 con trở lên.

Nhờ sự quan tâm và chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Văn ngày càng khởi sắc. Qua đó góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: dân tộc thiểu số

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Với đặc thù là xã vùng cao biên giới, nhưng với sức mạnh từ sự đoàn kết, xây dựng nông thôn mới tại Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa) đang hoàn thiện từng ngày.
Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Tết Chôl Chnăm Thmây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Với cách thiết kế tỉ mỉ, họa tiết độc đáo, bố cục chặt chẽ đã tạo nên bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Xá Phó mang nhiều giá trị về nghệ thuật thẩm mỹ.
Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái nhằm răn dạy con người biết sống có tình có nghĩa, biết ơn những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, hoạn nạn.
Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Chiều 25/3, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Tin cùng chuyên mục

Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

“Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024 sẽ đồng bộ thực hiện mặc trang phục truyền thống các dân tộc trên phạm vi toàn tỉnh.
Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Gần gũi với thiên nhiên, trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor luôn thể hiện nét duyên, kín đáo nhưng lại quyến rũ lạ thường.
Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Sự kết hợp hoàn hảo giữa váy, áo, khăn, thắt lưng… đã tạo nét duyên dáng trong trang phục của phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc.
Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh Lào Cai dự kiến sắp xếp, bố trí ổn định cho 613 hộ dân cư với kinh phí hơn 103 tỷ đồng.
Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 sẽ diễn ra từ ngày 18/4/2024 đến ngày 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar lan tỏa bản sắc đặc trưng của văn hóa Chăm như: Âm nhạc, vũ điệu, trang phục, ẩm thực, văn khấn và những lời chúc tụng đầy tình cảm…
Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Bằng đôi tay khéo léo, sự cần cù, óc sáng tạo những phụ nữ dân tộc S’tiêng đã dệt nên những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, độc đáo với nét văn hóa đặc trưng.
Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Lễ mừng cơm mới là một lễ hội lớn, được coi là Tết cổ truyền của người S’tiêng, thể hiện lòng tôn kính thần lúa đã đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.
Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Sau nhiều nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.
Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Lấy màu đỏ, đen làm chủ đạo, sắc màu tượng trưng cho âm dương, sự giao hòa với thiên nhiên, tạo nên sự hài hòa trang phục truyền thống dân tộc Bru - Vân Kiều.
Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo thành phố đã có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.
Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.
Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Năm 2024 Đồng Nai dành 571 tỷ đồng triển khai 10 dự án hỗ trợ phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với huyện A Lưới.
Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai thể hiện nét ứng xử rất văn hoá của dân tộc Tày, là tâm tư, nguyện vọng của đồng bào cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Du khách và đồng bào được trài nghiệm Lễ hội trỉa lúa của dân tộc Bru - Vân Kiều ngay tại Thủ đô Hà Nội nhân Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.
Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ hội Xòe chiêng chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc xã Bản Bo”
Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt của người Thu Lao, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ Then Kin Pang: Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và diễn xuất

Lễ Then Kin Pang: Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và diễn xuất

Lễ Then Kin Pang là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xuất... thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Lai Châu.
Yên Bái: Sôi động Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu năm 2024

Yên Bái: Sôi động Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu năm 2024

Lễ hội Gầu Tào huyện Trạm Tấu (Yên Bái) là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mông...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động