Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 21/10/2019 06:53
Xin chờ trong giây lát...

Sửa đổi Bộ Luật lao động phù hợp với các FTA thế hệ mới - Phần II

25/09/2019 19:50
Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Bên cạnh những thời cơ lớn, chúng ta cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đặt ra từ các FTA, trong đó có thách thức trong lĩnh vực lao động, bao gồm cả thể chế và thực thi các quy định về lao động...