Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 21:23
Xin chờ trong giây lát...

Ngành Công Thương nỗ lực vì sự phát triển của đất nước

14/05/2019 15:14
Dù còn nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, sự đoàn kết thống nhất, ngành Công Thương đang và sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là một Bộ Kinh tế đa ngành trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh mà Đảng đã đề ra.