Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 14:25
Xin chờ trong giây lát...

ASEAN: Xây dựng tầm nhìn sau 2025

18/10/2021 18:24
Ngày 18/10/2021, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 20 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị, AECC đã dành nhiều thời gian thảo luận về Báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN cũng như các khuyến nghị được đề ra trong Báo cáo nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể trong giai đoạn 2021-2025.