Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 21:18
Xin chờ trong giây lát...

Phối hợp tham mưu, xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

18/05/2019 23:36
Phối hợp triển khai thí điểm Hệ thống thông tin tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật (eConsultation) và hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) là một nội dung trong Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội ngày 18/5/2019.

Video nằm trong bài : Bộ Công Thương và Văn phòng Chính phủ: Phối hợp tham mưu, xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính