Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Những ai được đứng tên trong sổ đỏ?

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang thu hút sự quan tâm của người dân về quy định những thành viên trong gia đình được đứng tên trong sổ đỏ.
Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có những nội dung đổi mới nào đáng chú ý?

Theo đó, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, quy định “Trường hợp có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện". Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Trọng Phương - Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thưa ông, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, quy định "trường hợp có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện". Vậy quy định này theo ông có những thuận lợi hay khó khăn như thế nào cho cả phía cơ quan chính quyền và người dân?

Về việc ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cụ thể hoá ở Thông tư 33 năm 2017 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực tế quy định này không mới, chỉ chuyển từ Thông tư lên luật. Việc quy định như vậy nhằm thực hiện, đảm bảo quyền của tất cả thành viên trong gia đình.

Và theo tôi là có lợi cho người dân chứ không hề phức tạp về sau cũng như thời điểm đầu đi làm thủ tục, kê khai thông tin như một số ý kiến còn băn khoăn.

Điều 120 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi nêu: “Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Đây là quy định mới trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này.

Điều 98 theo luật hiện hành cũng đã có quy định về thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 01 bản, trừ trường hợp các chủ sử dụng có yêu cầu cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Những ai được đứng tên trong sổ đỏ?
PGS.TS Trần Trọng Phương

Thực tế hiện nay, vấn đề sử dụng đất của hộ gia đình chính là trường hợp có nhiều người cùng chung quyền sử dụng đất (là thành viên của hộ gia đình).

Cũng cần phải nói rõ rằng quyền sử dụng đất là hàng hoá đặc biệt và là một loại tài sản. Quan hệ tài sản được điều chỉnh về nguyên tắc tại Bộ luật dân sự.

Tại thời điểm ban hành Luật Đất đai năm 2013 thì Bộ Luật dân sự năm 2005 đang có hiệu lực thi hành. Theo đó, tại Điều 106 có quy định: “Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này.”

Theo ông, trong trường hợp tài sản là của 01 gia đình (vợ, chồng con cái) tuy nhiên do sổ hộ khẩu lại chung với Bố, mẹ, anh, chị thì sẽ gây khó khăn như thế nào trong việc cấp sổ đỏ?

Như trên tôi đã nói, việc ghi tên từng thành viên hộ gia đình đã được thực hiện theo Thông tư 33 năm 2017 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên ở một số địa phương khi triển khai chưa hiểu hết việc này dẫn đến cảm thấy vướng mắc giữa hộ gia đình theo khái niệm sổ hộ khẩu với hộ gia đình trên "giấy chứng nhận- sổ đỏ" (bao gồm những người cùng gia đình có quyền tài sản với thửa đất).

Thực tế khi ghi lên sổ đỏ tên vợ, chồng người có quyền với thửa đất đó thì có địa phương lại ghi tất cả người của hộ gia đình trong sổ hộ khẩu vào. Từ thực tế đó lại vô hình chung tạo ra những phức tạp, vướng mắc.

Vì thế cơ quan thẩm quyền cần có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể để làm rõ thế nào là quyền tài sản, quyền tài sản chung và khi ghi vào "giấy chứng nhận- sổ đỏ" phải ghi thế nào cho đúng.

Quy định ghi đủ tên thành viên trong gia đình vào “sổ đỏ”, nếu không đơn giản hóa thủ tục chỉ làm tăng phức tạp các thủ tục hành chính mà không có tác dụng giảm tranh chấp.

Thực tế, một gia đình làm “sổ đỏ” trước khi họ sinh các người con tiếp theo thì theo quy định này, các người con sau cũng phải được bổ sung vào sổ đỏ để có quyền đồng sở hữu như những người con đã có tên trong sổ đỏ (và trên sổ đỏ cũng phải đủ khoảng trống để ghi đầy đủ tên vào). Như vậy cũng phức tạp thêm vấn đề hành chính.

Vì vậy, quyền tài sản của người liên quan đến thửa đất sẽ được chính xác bằng tên trên chính “giấy chứng nhận-sổ đỏ” đó. Mặc dù ở trên tôi cũng đã nói là có lợi cho người dân nhưng cũng sẽ có vấn đề khó khăn là sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính vì phải chứng minh được quyền tải sản đó thuộc về ai.

Theo ông, để minh bạch và tránh sự xung đột trong các gia đình khi cấp sổ đỏ thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có những quy định cụ thể như thế nào để tạo minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân và tránh những vấn đề nảy sinh gây nhũng nhiễu của cơ quan chính quyền khi cấp sổ đỏ cho người dân và tránh cả xung đột giữa các thành viên trong gia đình?

Để minh bạch và tránh sự xung đột trong các gia đình khi cấp sổ đỏ thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có những quy định cụ thể hay hướng dẫn cụ thể để làm rõ thế nào là quyền tài sản, quyền tài sản chung và khi ghi vào "sổ đỏ" phải ghi thế nào cho chính xác và tránh để tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính vì phải đi chứng minh được quyền tải sản đó thuộc về ai trong gia đình khi có xung đột.

Điều 101 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ: “Hộ gia đình tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết”.

Bên cạnh đó, Bộ Luật dân sự cũng quy định trường hợp thành viên của hộ gia đình tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện (coi như độc lập tham gia quan hệ dân sự). Trường hợp thành viên không có quyền đại diện mà thực hiện giao dịch dân sự lấy nhân danh các thành viên khác thì được hiểu là là giao dịch không đủ điều kiện.

Quy định cấp một “giấy chứng nhận- sổ đỏ” ghi đầy đủ tên thành viên trong gia đình và việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình theo thỏa thuận bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực là phù hợp để minh bạch quyền sử dụng đất chung, bảo vệ quyền lợi của các thành viên, không có phát sinh tranh chấp trong quá trình sử dụng đất. Và thực tế, quyền sử dụng đất là một loại hang hoá, là tài sản có giá trị lớn đối với hộ gia đình nên phải yêu cầu công chứng hoặc chứng thực là phù hợp với thực tiễn.

Với một số băn khoăn về việc ghi đầy đủ tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ dẫn đến không đủ khoảng trống trên sổ để ghi tên vào thì vẫn có xảy ra đối với gia đình Việt Nam (tam đại đồng đường). Tuy nhiên, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định đăng ký đất đai thực hiện bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Chính vì vậy, ứng dụng công nghệ số hay chúng ta gọi là “Sổ đỏ điện tử” sẽ giải quyết được vấn đề này.

Xin cảm ơn ông!

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Luật Đất đai

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sự bứt phá của phân khúc bất động sản thương mại

Sự bứt phá của phân khúc bất động sản thương mại

Mô hình Mega Complex của Vinhomes giúp các nhà đầu tư giải “cơn khát” sản phẩm tiềm năng trong bối cảnh bất động sản thương mại đang dẫn đầu cuộc đua phục hồi.
Diễn biến mới Vụ Bách Đạt An: Bên môi giới từ bỏ lợi nhuận để sớm có "sổ đỏ"

Diễn biến mới Vụ Bách Đạt An: Bên môi giới từ bỏ lợi nhuận để sớm có "sổ đỏ"

Gần 1000 khách hàng mua đất do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư sau 5 năm vẫn chưa có sổ, bên môi giới sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Nâng tầm vị thế ngành khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam

Nâng tầm vị thế ngành khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam

Đây là chủ đề của “Hội nghị bất động sản và nghỉ dưỡng” diễn ra chiều 30/3 tại TP. Hồ Chí Minh, do WeHub Vietnam và Savills Hotels phối hợp tổ chức.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Bất động sản công nghiệp

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Bất động sản công nghiệp

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt đang chứng kiến sự quan tâm từ các nhà sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh, logistics
Từng bị phạt 130 triệu đồng, dự án khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An giờ ra sao?

Từng bị phạt 130 triệu đồng, dự án khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An giờ ra sao?

Ngày 17/3, tỉnh Quảng Nam đã nhận được công văn của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas về việc đề nghị giãn tiến độ dự án khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An

Tin cùng chuyên mục

Các dự án bất động sản của Hano-vid tại Hà Tĩnh giờ ra sao?

Các dự án bất động sản của Hano-vid tại Hà Tĩnh giờ ra sao?

Liên tiếp trúng loạt dự án bất động sản có quy mô lớn tại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần bất động Hano-vid đã và đang triển khai các dự án này như thế nào?
Đề xuất giải pháp tín dụng đồng bộ với Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiêp bất động sản

Đề xuất giải pháp tín dụng đồng bộ với Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiêp bất động sản

Cần thiết bổ sung thêm một số giải pháp về tín dụng để bảo đảm đồng bộ với các giải pháp của Nghị định 08 để xử lý hiệu quả trái phiếu DN bất động sản.
Xuất hiện nguồn cung căn hộ mới tại Nha Trang, pháp lý hoàn thiện

Xuất hiện nguồn cung căn hộ mới tại Nha Trang, pháp lý hoàn thiện

Làn sóng cư dân mới, sự phục hồi của du lịch, lực đẩy quy hoạch và hạ tầng cùng nguồn cung khan hiếm khiến căn hộ biển sở hữu lâu dài tại Nha Trang hút khách.
Vì sao hàng chục nghìn căn officetel, shophouse tại TP. Hồ Chí Minh chưa được cấp quyền sở hữu?

Vì sao hàng chục nghìn căn officetel, shophouse tại TP. Hồ Chí Minh chưa được cấp quyền sở hữu?

Nhiều dự án phát triển nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng vào mục đích sử dụng hỗn hợp, nên chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết cấp giấy chứng nhận chủ quyền.
Khó tiếp cận gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội do lãi suất vẫn cao

Khó tiếp cận gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội do lãi suất vẫn cao

Việc tiếp cận gói 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội còn nhiều rào cản dù lãi suất giảm 1,5-2% so với lãi suất thông thường vẫn là quá cao.
Doanh nghiệp bất động sản: Khát bên miệng giếng

Doanh nghiệp bất động sản: Khát bên miệng giếng

Tín dụng bất động sản đã tăng khá mạnh trong năm qua, nhưng nhiều doanh nghiệp bất động sản lại không thể tiếp cận được.
Bất động sản Quảng Ninh vẫn có nhiều điểm sáng trong bối cảnh thị trường ảm đạm

Bất động sản Quảng Ninh vẫn có nhiều điểm sáng trong bối cảnh thị trường ảm đạm

Nhờ vào những lợi thế về hạ tầng giao thông, và có hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, thị trường bất động sản Quảng Ninh vẫn có nhiều điểm sáng.
Thương hiệu đồng loạt di dời, mặt bằng kinh doanh ngày càng ế ẩm

Thương hiệu đồng loạt di dời, mặt bằng kinh doanh ngày càng ế ẩm

Nhiều thương hiệu, nhãn hàng có xu hướng thận trọng mở mới khiến loạt mặt bằng kinh doanh tại các quận trung tâm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ế ẩm.
Nan giải bài toán định giá thị trường cho đất "triệu USD" ở TP. Hồ Chí Minh

Nan giải bài toán định giá thị trường cho đất "triệu USD" ở TP. Hồ Chí Minh

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng cần phải cân nhắc, xem xét kỹ hàm nghĩa của cụm từ bỏ khung giá đất, định giá đất theo giá thị trường.
Giải mã sức hấp dẫn của tổ hợp Mega Complex ở phía Đông Hà Nội

Giải mã sức hấp dẫn của tổ hợp Mega Complex ở phía Đông Hà Nội

Cuộc đua săn tìm mặt bằng đẹp tại các tổ hợp thương mại – vui chơi – giải trí theo mô hình Mega Complex tại Vinhomes Ocean Park 2 đã được khởi động.
Chuẩn bị vận hành À La Carte Halong Bay để đón đầu làn sóng du lịch hè

Chuẩn bị vận hành À La Carte Halong Bay để đón đầu làn sóng du lịch hè

Đón đầu làn sóng du lịch đổ bộ Vịnh Hạ Long hè năm 2023, Taseco Land sẽ đưa khách sạn 5 sao À La Carte Halong Bay vận hành vào ngày 26/4/2023.
Tập đoàn Everland và Ngân hàng HDBank ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án

Tập đoàn Everland và Ngân hàng HDBank ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án

Tập đoàn Everland và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) vừa ký thỏa thuận hợp tác phát triển dự án bất động sản.
Thỏa sức sáng tạo với căn hộ đa năng, 2 phòng ngủ tại Le Grand Jardin

Thỏa sức sáng tạo với căn hộ đa năng, 2 phòng ngủ tại Le Grand Jardin

“Vừa đủ hiện đại, vừa đủ bình yên” là những cảm nhận nhiều khách hàng hiện đang sinh sống tại tổ hợp dự án Le Grand Jardin, quận Long Biên.
Vì sao TP. Hồ Chí Minh thu hồi khu đất hơn 1,2 ha tại quận Tân Bình?

Vì sao TP. Hồ Chí Minh thu hồi khu đất hơn 1,2 ha tại quận Tân Bình?

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo thu hồi khu đất gần 12.500m2 được giao cho Công ty cổ phần Nam Tiến do sử dụng sai mục đích ở quận Tân Bình.
Thời gian giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ không quá 30 ngày?

Thời gian giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ không quá 30 ngày?

Nhiều bạn đọc quan tâm đến vấn đề đã làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng vẫn chưa có kết quả. Vậy thời gian giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ là bao lâu?
"Ông lớn" bất động sản châu Á- CapitaLand Group đàm phán mua dự án khoảng 1,5 tỷ USD của Vinhomes

"Ông lớn" bất động sản châu Á- CapitaLand Group đàm phán mua dự án khoảng 1,5 tỷ USD của Vinhomes

Ông lớn bất động sản châu Á đang nhắm tới một phần dự án của Vinhomes trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.
FVG Land mở bán thành công phân khu nhà vườn kiểu Mỹ thuộc Vịnh An Hòa City

FVG Land mở bán thành công phân khu nhà vườn kiểu Mỹ thuộc Vịnh An Hòa City

70% sản phẩm phân khu nhà vườn kiểu Mỹ (thuộc dự án khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa, tỉnh Quảng Nam) đã được giao dịch thành công trong ngày mở bán.
Bất động sản công nghiệp và logistics: “Miếng bánh” hút nhà đầu tư

Bất động sản công nghiệp và logistics: “Miếng bánh” hút nhà đầu tư

Bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và lạm phát tại nhiều nền kinh tế, nhà đầu tư bất động sản vẫn cam kết đầu tư vào các dự án về logistics tại châu Á.
Sống thư thái tại nhà vườn kiểu Mỹ trong lòng đô thị Vịnh An Hòa City

Sống thư thái tại nhà vườn kiểu Mỹ trong lòng đô thị Vịnh An Hòa City

Ngày 19/3 tới đây, FVG Land sẽ giới thiệu ra thị trường các biệt thự nhà vườn kiểu Mỹ trong lòng khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa (Quảng Nam).
Vinhomes Ocean Park 2 khởi động chương trình tổ ấm an vui

Vinhomes Ocean Park 2 khởi động chương trình tổ ấm an vui

Vinhomes vừa chính thức khởi động chương trình “Tổ ấm an vui 3” kết nối chủ sở hữu và khách thuê cho dự án Vinhomes Ocean Park 2 với những ưu đãi chưa từng có.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động