Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/04/2021 18:59
Xin chờ trong giây lát...

Công nghiệp chế biến chế tạo: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị- Phần 2: Nâng cao năng lực nội địa, tăng cường liên kết khu vực FDI

03/12/2020 22:09
Để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo theo chiều sâu, bản thân các doanh nghiệp cần tập trung xây dựng và nâng cao năng lực, năng suất. Đồng thời, Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để họ có thể lớn mạnh, tạo ra giá trị gia tăng trong nước lớn hơn, kết nối được với khu vực đầu tư nước ngoài và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Video cũ hơn