Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cần tăng cường hỗ trợ tiếp cận thông tin hơn nữa đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết quả tích cực

Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng miền núi, chiếm 3/4 diện tích cả nước, dân số khoảng 14,1 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Những vùng này thường có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: VGP

Thời gian qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của bà con, đã giúp cho các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đạt được nhiều kết quả khá tích cực.

Cụ thể: Tỷ lệ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 đã giảm 3,4%, vượt 3% mục tiêu kế hoạch giao. Các nội dung thành phần của chương trình đi sâu, bao phủ hầu hết các mặt của đời sống kinh tế - xã hội với kỳ vọng ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất hiện nay của đồng bào dân tộc thiểu số như: Đất ở, nhà ở, nước sạch, đất sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản, cơ sở hạ tầng thiết yếu, giáo dục, đào tạo nghề...

Dù mới đưa vào tổ chức tại thực tiễn địa phương từ nửa cuối năm 2022 nhưng ước tính đến cuối năm 2023, một số chỉ tiêu hoàn thành, vượt mục tiêu kế hoạch được giao như: Tỷ lệ xã, thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được trải nhựa hoặc bê tông, cứng hóa; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới, các nguồn điện khác phù hợp và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đặc biệt, trên cơ sở nguồn lực của chương trình và sự nỗ lực của các địa phương, đến nay nhiều xã, thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ổn định và phát triển. Nhiều vướng mắc, bất cập đã được Chính phủ kịp thời nắm và quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng tháo gỡ; việc triển khai các dự án, tiểu dự án đã thu được kết quả bước đầu.

Theo đánh giá của cơ quan giám sát, quá trình triển khai thực hiện chương trình đã bám sát mục tiêu tổng quát là “Giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, sắp xếp ổn định dân cư, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, thu hẹp dần khoảng cách mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước...”.

Theo ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay cấp Trung ương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực
Người dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thu hoạch mận để trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Bích Nguyên

Từ thực tiễn địa phương, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Chương trình đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của tỉnh; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tại Thanh Hóa, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm từ 19,9% xuống còn 15,19% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 (giảm 4,81%), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 giảm từ 27,23% xuống còn 19,86% (giảm 7,37%); thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi năm 2022 đạt 38,12 triệu đồng, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 đạt 34,6 triệu đồng.

Hay tại Tuyên Quang, theo ông Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Chương trình có ý nghĩa rất quan trọng, tác động sâu rộng đến hầu hết các xã, thôn, bản và số đông người dân trong tỉnh. Tuy vậy, một số nội dung chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân nhưng các địa phương được giao nguồn vốn đầu tư phát triển, do vậy sẽ không có khả năng thực hiện nếu không có sự điều chính các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng đến nay chương trình vẫn còn một số mục tiêu quan trọng chưa thực hiện được như: Khoảng cách chênh lệch, mức sống giữa các dân tộc, vùng miền chưa được thu hẹp; vùng đồng bào dân tộc miền núi cơ bản không còn hộ đói nhưng Chính phủ vẫn phải cấp hàng chục ngàn tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số; vẫn còn 1.551 xã đặc biệt khó khăn; chưa hoàn thành công tác định canh, định cư, chấm dứt tình trạng di cư tự do; chưa giải quyết được vấn đề đất sản xuất cho nông dân thiếu đất; khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; hủ tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan chậm được khắc phục…

Vì vậy, theo ông Đinh Xuân Thắng – Phó Vụ trưởng Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc: Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thiết yếu cho xã hội, đặc biệt là thông tin có liên quan đến cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thông tin cho người dân sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực
Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ông Đinh Xuân Thắng cho biết thêm: Chính sách giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025 thông tin là 1 trong 6 dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin). Trong đó, sự thiếu hụt thông tin với đồng bào các dân tộc thiểu số, người sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… được xét trên 2 tiêu chí: Sử dụng dịch vụ viễn thông (hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng dịch vụ Internet) và tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (hộ gia đình không có phương tiện nào trong số các phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin: Phương tiện dùng chung: Tivi, radio, máy tính để bàn, điện thoại; phương tiện cá nhân: Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh).

Mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư phát triển, nhưng do xuất phát điểm thấp nên vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay vẫn là nơi khó khăn nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất. Do đó, việc quan tâm về mọi mặt cho các tỉnh miền núi và dân tộc thiểu số cũng như hỗ trợ truyền tải thông tin có yếu tố quyết định trong công cuộc giảm nghèo thông tin theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra.

Ông Thắng dẫn ví dụ thực tế khi đi phỏng vấn ở Hà Giang: Nhiều hộ nghèo được cấp tivi, radio, nhưng chưa bao giờ mở ra, không xem, không nghe và không có thời gian nghe. “Ví dụ đồng bào Mông ở Hà Giang đi làm từ 3 giờ sáng đến 9 – 10 giờ tối mới về thì xem tivi vào lúc nào”, ông Thắng chia sẻ.

Vì vậy, chuyên gia cho rằng, việc cấp thiết bị cho hộ nghèo cũng có hai mặt, bởi cần định hướng tốt, đánh giá đúng thực trạng, có thiết bị nhưng dùng như thế nào là nội dung cần phản ánh khách quan, do đó việc thông tin đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất quan trọng.

Cùng quan điểm với ông Thắng, chia sẻ giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2022-2025, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo…

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực
Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo

Đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều phối về giảm nghèo các cấp theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối quản lý…

Hiện nay, công tác dân tộc, miền núi có nhiều chuyển biến tích cực. Tất cả các huyện đều có đường đến trung tâm huyện; 98,4% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã được tiếp cận với điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 93,9%; 100% xã có trường tiểu học và trung học cơ sở, 99,7% xã có trường mầm non, mẫu giáo; 99,3% xã có trạm y tế; gần 100% số xã có nhà văn hóa hoặc điểm bưu điện văn hóa.
Tâm An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: dân tộc thiểu số

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12/2023: Hà Nội sáng sớm sương mù, có mưa vài nơi,  trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12/2023: Hà Nội sáng sớm sương mù, có mưa vài nơi, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12/2023, Hà Nội trời rét và có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù
Đề xuất các giải pháp khả thi xử lý các Dự án BOT thua lỗ

Đề xuất các giải pháp khả thi xử lý các Dự án BOT thua lỗ

Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ hoàn thiện đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi xử lý vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT.
Hà Nội: Hàng loạt công ty dược, nha khoa bị tước giấy phép hoạt động

Hà Nội: Hàng loạt công ty dược, nha khoa bị tước giấy phép hoạt động

Ngày 4/12, Thanh tra Sở Y tế ban hành quyết định tước quyền sử dụng giấy phép đối với hàng loạt công ty dược, nha khoa.
Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Việt Nam Pharusa

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Việt Nam Pharusa

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty cổ phần Việt Nam Pharusa.
Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời ngăn chặn cháu bé bị lôi kéo xuất cảnh trái phép

Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời ngăn chặn cháu bé bị lôi kéo xuất cảnh trái phép

Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một cháu bé bị lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tin cùng chuyên mục

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Một bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm, rét hại.
Có thể xuất trình căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh

Có thể xuất trình căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh

Theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP, kể từ ngày 3/12, người dân có thể xuất trình căn cước công dân thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế có ảnh khi đi khám chữa bệnh.
Lý do 4 tuyến cao tốc có thể tăng phí từ đầu năm 2024

Lý do 4 tuyến cao tốc có thể tăng phí từ đầu năm 2024

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý khai thác.
Cách tính "lương tháng 13" người lao động cần biết để tránh bị mất quyền lợi

Cách tính "lương tháng 13" người lao động cần biết để tránh bị mất quyền lợi

Người lao động luôn quan tâm tới thưởng Tết hay "lương tháng 13". Vậy, cách tính "lương tháng 13" thế nào và thu nhập này có phải đóng bảo hiểm xã hội không?
Sắp có cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn nối Thủ Thiêm với quận 1

Sắp có cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn nối Thủ Thiêm với quận 1

Sáng nay, ngày 4/12, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh và Công ty Nutifood đã ký thỏa thuận tài trợ về việc xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
Đu đủ xanh - lợi ích không ngờ cho tóc và da

Đu đủ xanh - lợi ích không ngờ cho tóc và da

Đu đủ xanh chứa nhiều enzyme, vitamin và khoáng chất, nhưng thực tế nó mang lại lợi ích không ngờ cho da và tóc.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và các ngày lễ trong năm 2024

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và các ngày lễ trong năm 2024

Trong năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, Tết Nguyên đán 7 ngày liên tiếp và dịp Quốc khánh 2/9 nghỉ 4 ngày.
Hà Nam: Tân Hiệp Phát tiếp tục hỗ trợ học sinh vượt khó tới trường

Hà Nam: Tân Hiệp Phát tiếp tục hỗ trợ học sinh vượt khó tới trường

Tân Hiệp Phát phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam thực hiện Chương trình Kết nối yêu thương – Nâng bước tới trường.
Trường hợp nào giáo viên không được nhận tiền thưởng Tết?

Trường hợp nào giáo viên không được nhận tiền thưởng Tết?

Thời điểm cuối năm, nhiều người bày tỏ sự quan tâm tới mức thưởng Tết dành cho giáo viên bao nhiêu và trường hợp nào không được nhận?
Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Nữ tài xế sinh năm 2003 điều khiển xe Mercedes đâm đổ nhà cổ ở phố Hàng Bạc (Hà Nội) được xác định có nồng độ cồn khi lái xe.
Đề xuất xe hợp đồng phải vào bến đón, trả khách

Đề xuất xe hợp đồng phải vào bến đón, trả khách

Cục Đường bộ đưa ra nhiều đề xuất nhằm chặn tình trạng xe hợp đồng trá hình ngang nhiên chạy khắp các ngõ ngách tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM...
Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm, 3 người ngộ độc khí CO

Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm, 3 người ngộ độc khí CO

3 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.
Cách ăn trứng an toàn cho người mắc bệnh gout

Cách ăn trứng an toàn cho người mắc bệnh gout

Trứng cung cấp protein tốt cho bệnh nhân gout vì purine thấp, có thể ăn một quả trứng mỗi ngày để hấp thu nguồn protein an toàn.
“Thủ phủ” bán đồ trang trí Giáng sinh tại TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp đón khách

“Thủ phủ” bán đồ trang trí Giáng sinh tại TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp đón khách

Những ngày này, người dân tại TP. Hồ Chí Minh đổ xô về con phố Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) để tìm mua đồ trang trí cho dịp lễ Giáng sinh 2023.
Biểu hiện bệnh cúm A và cách phòng tránh

Biểu hiện bệnh cúm A và cách phòng tránh

Cúm A, một bệnh nhiễm trùng hô hấp phổ biến ở trẻ em, có những triệu chứng tương đồng với cảm thông thường như sốt, viêm họng, mệt mỏi và đau cơ.
Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Một ki-ốt kinh doanh vàng mã và hoa quả tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bốc cháy dữ dội trong đêm.
Nguồn thu từ xổ số sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế

Nguồn thu từ xổ số sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế

Theo dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, nguồn thu từ xổ số được ưu tiên đầu tư lĩnh vực giáo dục và y tế.
Người dân TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam mua pháo hoa Z121 ở đâu?

Người dân TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam mua pháo hoa Z121 ở đâu?

Người dân TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam muốn mua pháo hoa Z121 sử dụng vào dịp Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn có thế đến những địa chỉ sau.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tàu cá và thuyền trưởng bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tàu cá và thuyền trưởng bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định xử phạt chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá BV-96768-TS số tiền 1 tỷ 366,5 triệu đồng.
Cách kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm

Cách kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm

Nên thường xuyên kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm, khi ứng dụng IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động