Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 22/08/2019 10:20
diem sang trong xay dung nong thon moi

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Với việc thực hiện tốt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo… Tổng công ty Điện lực miền (EVNSPC) trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng ...