Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 31/10/2020 19:52
Xin chờ trong giây lát...

Cơ hội phát triển ngành điện tử Việt Nam

17/09/2019 14:21
Hiệu ứng từ Chiến lược phát triển ngành điện tử Việt Nam cùng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư và xu hướng chuyển dịch và đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài kéo theo hàng hàng loạt doanh nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tận dụng được cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị trong ngành này. Do đó, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế thì hoạt động xúc tiến thương mại được đặc biệt quan tâm.