Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 08:27

Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW phải được tiến hành khoa học, bám sát thực tiễn

21:10 | 24/06/2021
Chiều ngày 24/6, đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong phát triển đất kinh tế - xã hội đất nước.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI nói chung và Luật Đất đai năm 2013 nói riêng đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn nói riêng.

Việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng đã mang đến cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn một bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin lớn của nông dân, nông thôn vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc
Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ NN&PTNT trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW cùng những ý kiến đóng góp giá trị tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, kết quả tổng kết của Bộ NN&PTNT đối với hai Nghị quyết này có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Ban Chỉ đạo.

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, yêu cầu công tác tổ chức tổng kết phải được tiến hành khoa học, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

Đồng thời lưu ý, đối với việc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, thực tiễn từ lĩnh vực đất đai là rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10/2021, trong khi thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, lại chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết này.

Việc triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, khoa học. Tình hình đó đòi hỏi Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan cần nỗ lực với quyết tâm lớn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Cũng theo ông Trần Tuấn Anh, kết quả của buổi làm việc hôm nay sẽ giúp Ban Chỉ đạo bổ sung những ý tưởng, nội dung quan trọng trong một số vấn đề xây dựng Nghị quyết mới về đất đai và Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đưa nguồn tài nguyên đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp trở thành nguồn lực và động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế - xã hội nông thôn nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. “Kết quả trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này là những nội dung quan trọng ban đầu, cần tiếp tục được nghiên cứu thấu đáo để hoàn thiện nội dung tổng kết và chính thức báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, hoàn thiện báo cáo tổng kết chung trình Ban Chấp hành Trung ương”, ông Trần Tuấn Anh nói.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Lê Minh Hoan- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT- cho biết, xác định tầm quan trọng to lớn của vấn đề đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ NN&PTNT sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã giao.

Nguyễn Hạnh