Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai: Đảm bảo thực chất, bền vững

Xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Lào Cai xác định việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, kế hoạch phải đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích.

nong-thon-moi

Hà Tĩnh: Chuyển đổi số ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới Xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới: Kết quả từ các địa phương thí điểm

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành và duy trì 61/127 xã đạt chuẩn NTM; tiêu chí bình quân đạt 15,15 tiêu chí/xã (tăng 11,82 tiêu chí so với năm 2010); TP. Lào Cai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 1 xã được UBND tỉnh công nhận đạt “Xã NTM nâng cao”; huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương đề nghị thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương
Người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương

Với phương châm “làm đâu, chắc đó”, triển khai đồng bộ những giải pháp căn cơ, không chạy theo thành tích, phấn đấu không nợ tiêu chí. Cách làm này được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai áp dụng triển khai để xây dựng NTM. Với mục đích để xây dựng NTM đi vào thực chất và bền vững, mang lại hiệu quả và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí NTM rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu chí do đơn vị phụ trách đối với các xã phấn đấu về đích năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao năm 2021. Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND xã, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục công trình đã giao theo Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh để đưa vào sử dụng hoàn thành các tiêu chí NTM theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, danh mục nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được giao theo Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nguồn vốn không để kết dư nguồn kinh phí phải hoàn trả về Trung ương, đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đôn đốc, theo rõi, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích.

Phấn đấu đến năm 2025 có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng NTM để đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa. Xây dựng NTM tạo ra sự phát triển hài hòa giữa các vùng, đặc biệt là tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các khu vực có nhiều khó khăn như ở vùng sâu, vùng cao và vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người. Xây dựng NTM nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Lào Cai phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, tiếp tục là tỉnh phát triển tốp đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc….

Khu sản xuất dâu tây ứng dụng công nghệ cao tại Lào Cai.
Khu sản xuất dâu tây ứng dụng công nghệ cao tại Lào Cai

Tỉnh Lào Cai cũng đặt mục tiêu hết năm 2025, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, bao gồm: 3 huyện: Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên và TP. Lào Cai; 01 huyện NTM nâng cao (huyện Bảo Thắng). Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn NTM, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh (tăng 37 xã so với giai đoạn 2016 - 2020). Trong đó: phấn đấu toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” và 9 xã đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND các huyện, thị xã, thành phố công nhận 90 thôn đạt “Thôn kiểu mẫu” và 110 thôn đạt “Thôn NTM”. Bình quân tiêu chí đạt 17,3 tiêu chí/xã. Không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại kinh tế nông lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội nông thôn. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường.

Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, sau khi bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 được ban hành, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, thẩm định tiêu chí, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 là 4.622.000 triệu đồng. Trong đó: vốn Ngân sách trung ương trực tiếp đầu tư là 1.050.000 triệu đồng; Vốn ngân sách địa phương là 1.250.000 triệu đồng; vốn lồng ghép: 1.800.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp hỗ trợ là 150.000 triệu đồng; cộng đồng dân cư tham gia đóng góp là 372.000 triệu đồng.
Nguyễn Hạnh

Tin mới nhất

Tiên Yên (Quảng Ninh) phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

Tiên Yên (Quảng Ninh) phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều thay đổi, từ huyện còn nhiều khó khăn vươn lên, bứt phá trở thành huyện đạt chuẩn NTM. Đây là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số và cũng là huyện miền núi phía Bắc đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
Hanoi Agriculture Fair 2021: Kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP

Hanoi Agriculture Fair 2021: Kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP

Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP. Hà Nội năm 2021" (Hanoi Agriculture Fair 2021) đã chính thức được khai mạc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm thương mại AEON Long Biên (Hà Nội). Hội chợ do UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch (HPA) phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam tổ chức.
Bắc Giang: Phấn đấu về đích nông thôn mới 2021

Bắc Giang: Phấn đấu về đích nông thôn mới 2021

Năm 2021, tỉnh Bắc Giang phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã nông thôn mới nâng cao, 73 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.... Hiện, các huyện, thành phố đang trên đường hoàn thành mục tiêu đề ra.
Quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc

Quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 15/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức Lễ Khai mạc và Hội thảo giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tin cùng chuyên mục

"Tiếp sức" thanh niên, sinh viên khởi nghiệp với sản phẩm OCOP

"Tiếp sức" thanh niên, sinh viên khởi nghiệp với sản phẩm OCOP

Sở hữu nền tảng tốt hơn, nhất là khi có sự hỗ trợ của công nghệ số, của mạng xã hội, thanh niên, sinh viên có nhiều cơ hội để khởi nghiệp với sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, vẫn còn không ít thách thức bởi muốn biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng. "Tiếp sức" để thanh niên, sinh viên khởi nghiệp thành công với sản phẩm OCOP.
Hà Tĩnh: Chuyển đổi số ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh: Chuyển đổi số ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh xác định chuyển đối số ngành nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số Chương trình OCOP để kéo ngành nông nghiệp phát triển. Do đó, cần có kế hoạch chung tổng thể để đảm bảo sự khoa học, đồng bộ trong thực hiện.
Hà Nội: Đẩy mạnh quảng bá, phân hạng sản phẩm OCOP

Hà Nội: Đẩy mạnh quảng bá, phân hạng sản phẩm OCOP

Cùng với phấn đấu hoàn thành mục tiêu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP, từ nay đến cuối năm 2021, thành phố (TP) cũng sẽ tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các vùng miền.
Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tiêu chí quan trong

Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tiêu chí quan trong

Giao thông, môi trường, thu nhập và hộ nghèo là những tiêu trí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhưng đây cũng là các tiêu chí khó đối với tỉnh miền núi Bắc Kạn trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí này.
Xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới: Kết quả từ các địa phương thí điểm

Xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới: Kết quả từ các địa phương thí điểm

Xã hội số, kinh tế số, chính quyền số là 3 trục xoay quanh việc chuyển đổi số cấp làng/xã, hướng đến xây dựng làng/xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hà Nội công nhận 11 xã của huyện Ba Vì và Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Hà Nội công nhận 11 xã của huyện Ba Vì và Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 7/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5136/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (đợt 1) năm 2021.
Hà Nội: Phấn đấu thêm 2.000 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên

Hà Nội: Phấn đấu thêm 2.000 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó, phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp quốc gia.
Xây dựng nông thôn mới thông minh: Giải pháp đột phá

Xây dựng nông thôn mới thông minh: Giải pháp đột phá

Ứng dụng công nghệ số (CNS), hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… là những giải pháp mang tính đột phá để có thể giải quyết những khó khăn, “nút thắt” trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam
Hải Phòng: Đột phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hải Phòng: Đột phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Hiện nay: TP. Hải Phòng đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Vì vậy, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu phù hợp.
Hà Nội: Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Hà Nội: Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Nhờ thông tin, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) kịp thời, thường xuyên đã giúp sản phẩm OCOP đến tận tay người tiêu dùng. Cùng với đó, công tác đánh giá phân hạng sản phẩm cũng được Hà Nội đẩy mạnh triển khai với hơn 400 sản phẩm được gắn sao OCOP trong năm 2021.
Quảng Ninh: Thành công nhờ cách làm sáng tạo

Quảng Ninh: Thành công nhờ cách làm sáng tạo

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Ninh đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật nhờ những cách làm riêng, sáng tạo. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đặt ra mục tiêu đến hết năm 2023, có 100% xã đạt chuẩn NTM; ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Hà Tĩnh: Tập trung vào những giải pháp trọng tâm

Hà Tĩnh: Tập trung vào những giải pháp trọng tâm

Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 2114/QĐ-TTg, ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025”.
Cà Mau: Phòng, chống dịch Covid-19 vẫn không quên xây dựng nông thôn mới

Cà Mau: Phòng, chống dịch Covid-19 vẫn không quên xây dựng nông thôn mới

Năm 2021, mặc dù phải tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn triển khai kế hoạch, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Về cơ bản đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Kết hợp du lịch với xây dựng nông thôn mới: Cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách

Kết hợp du lịch với xây dựng nông thôn mới: Cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách

Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ là một trong những quan tâm mới của ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và sinh kế của người dân nông thôn, đưa xây dựng NTM vào chiều sâu, chất lượng và bền vững.
Bắc Giang: Thêm 21 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2021

Bắc Giang: Thêm 21 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2021

19 thôn thuộc các huyện: Hiệp Hoà, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Dũng (Bắc Giang) vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021.
Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2024

Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2024

Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Ninh Bình đã và đang được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, tỉnh Ninh Bình hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đảm bảo đủ điều kiện để tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2024.
Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cùng với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã không ngừng đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện góp phần tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Những kết quả đạt được đã đóng góp tích cực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Sẽ siết chặt tiêu chí môi trường nông thôn

Sẽ siết chặt tiêu chí môi trường nông thôn

Môi trường khu vực nông thôn vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ ô nhiễm. Bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 đòi hòi đặt ra những quy định chặt chẽ, khắt khe hơn để thực sự tạo ra sự chuyển biến về chất trong xây dựng NTM.
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Phù hợp điều kiện từng vùng miền

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Phù hợp điều kiện từng vùng miền

Mục tiêu cao nhất của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021- 2025 (Chương trình) là xây dựng nông thôn thành những miền quê đáng sống, để đời sống người dân thực sự được nâng lên.
Hà Nội: Dồn lực về đích nông thôn mới

Hà Nội: Dồn lực về đích nông thôn mới

Do tác động của dịch Covid-19 nên thời gian qua, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn TP. Hà Nội cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, từ nay đến cuối năm Hà Nội sẽ tập trung, dồn lực để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động