Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường

Các cơ quan báo chí, truyền thông là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bài 1: Xuyên tạc đường lối của Đảng ta về doanh nhân Vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đảng bộ Bộ Công Thương nhận giải Ba và Bằng khen tại Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Truyền thông phát huy vai trò chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương trong công tác thông tin, truyền thông, thời gian qua, Chi ủy, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường đã luôn sâu sát trong chỉ đạo, điều hành; đồng thời, quán triệt các đảng viên nâng cao nhận thức, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng đảng, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường
Tổng cục Quản lý thị trường (ngoài cùng bên phải) vinh dự là một trong năm đơn vị được nhận Giấy khen vì có thành tích tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương tổ chức

Theo đó, trong suốt 5 năm kể từ khi hoạt động theo mô hình ngành dọc, Chi ủy, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường đã triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, đảm bảo các yêu cầu: Thứ nhất, tuân thủ sự lãnh đạo đúng đắn, xuyên suốt của Đảng đối với công tác tư tưởng nói chung và hoạt động thông tin, tuyên truyền nói riêng. Thứ hai, tuân thủ định hướng đúng đắn của Đảng đối với công tác dư luận xã hội. Thứ ba, kiên trì giữ vững mục tiêu đoàn kết, ổn định chính trị - xã hội; đồng thời, khuyến khích sự tham gia tích cực của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục trong hoạt động thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng. Thứ tư, coi trọng việc đổi mới nội dung và hình thức cung cấp thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội…

Là đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước trong lĩnh vực Quản lý thị trường, trong thời gian qua, Tổng cục Quản lý thị trường cũng như Cục Quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố đã đăng tải nhiều thông tin quan trọng liên quan đến lĩnh vực phụ trách trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương (Moit.gov.vn), trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường (Dms.gov.vn), trên Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương và nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác. Các bài viết có lượt truy cập cao, nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả, trong đó, có đối tượng nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông, từ đó, bài viết lại tiếp tục được lan toả đến đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường
Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường nhận Giải Nhì Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương tổ chức

Đặc biệt, trong giai đoạn Bộ Công Thương tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023, công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường đã tích cực hưởng ứng, viết bài gửi dự thi.

Để tổng hợp các bài viết chất lượng của đảng viên, công chức, Tạp chí Quản lý thị trường điện tử (Tổng cục Quản lý thị trường) đã mở chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng", góp phần hưởng ứng và lan toả về Cuộc thi một cách sâu rộng trong toàn lực lượng.

Nhờ sự tham gia tích cực, Tổng cục Quản lý thị trường vinh dự là một trong năm đơn vị được nhận Giấy khen vì có thành tích tích cực hưởng ứng Cuộc thi. Cùng với đó, Đảng ủy Tổng cục Quản lý thị trường vinh dự được nhận Giải Nhì với tác phẩm: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc chuyển đổi số của lực lượng Quản lý thị trường"; tác giả Nguyễn Văn Hảo vinh dự nhận Giải Ba với tác phẩm "Giải pháp nhận diện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương".

Truyền thông - công cụ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Từ khi thành lập đến nay, cùng với xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng. Suy cho cùng, công tác tư tưởng chính là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bởi không thể có quyết định đúng nếu không cơ sở lý luận đúng, tư tưởng không thông.

Do đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy, công tác truyền thông của Tổng cục Quản lý thị trường luôn gắn liền với các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động chuyên môn như: Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; Đề án vị trí việc làm của Tổng cục; Đề án thành lập 19 Cục liên tỉnh; Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt hồi tháng 2/2023; Đề án Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển và Đề án nâng cao năng lực của cơ quan Quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính...

Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường
Tác giả Nguyễn Văn Hảo - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3, từ phải sang) vinh dự nhận Giải Ba Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương tổ chức

Cũng trong 5 năm thành lập Tổng cục Quản lý thị trường, hoạt động theo mô hình ngành dọc (12/10/2018-12/10/2023), Tổng cục đã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, coi đây là công cụ để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng.

Chính vì thế, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường (www.dms.gov.vn) đã nhanh chóng được thiết lập và đưa vào vận hành từ cuối năm 2018. Cổng được liên thông với Trang thông tin điện tử với 63 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố. Theo đó, việc trao đổi, cập nhật thông tin về các vụ việc được diễn ra liên tục, kịp thời và thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến tháng 10/2023, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường đã đăng tải gần 11.000 tin bài về các vụ kiểm tra, kiểm soát điển hình mà lực lượng trên cả nước phát hiện, xử lý.

Với phương châm “làm được phải nói được”, các vụ kiểm tra kiểm soát thị trường đã được Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường nhanh chóng chuyển đến các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải trên các bản tin, các trang báo chính thống, tạo nên một bức tranh đa chiều về hình ảnh của các kiểm soát viên Quản lý thị trường trên mặt trận phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hàng năm, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trao đổi thông tin, tạo sự minh mạch. Điển hình, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chuyên mục “Thật và Giả”; phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam VOV xây dựng Chương trình “Tuyên chiến với thương mại”... cùng nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Công Thương.

Đặc biệt, năm 2021 là dấu mốc quan trọng của lực lượng trong công tác truyền thông khi cho ra mắt Tạp chí Quản lý thị trường cùng các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok... để truyền tải, cung cấp các thông tin hình ảnh, hoạt động của lực lượng một cách thường xuyên, liên tục, chính xác đến công chúng, độc giả. Đến nay, sau gần 3 năm ra mắt, Tạp chí dần trở thành kênh thông tin mang tính chuyên biệt được đông đảo cơ quan, doanh nghiệp và người tiêu dùng đón nhận.

Việc mở cửa Phòng Trưng bày hàng thật - hàng giả tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ cuối tháng 11 năm 2021 là một trong những hoạt động thông tin, truyền thông đặc biệt đối với nhân dân cũng như khách tham quan. Từ khi mở cửa đến nay, Phòng trưng bày đã thực hiện 9 lần với hàng nghìn mặt hàng được giới thiệu. Từ đó, giúp khách tham quan phân biệt hàng thật - hàng giả, nâng cao nhận thức người tiêu dùng, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng giả.

Với các giải pháp truyền thông bài bản, quy mô, có thể nói, đến nay, hình ảnh của lực lượng Quản lý thị trường đã và đang dần trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn, tần suất các vụ việc được phát hiện, xử lý xuất hiện nhiều hơn trên các bản tin, trang báo điện tử trung ương và địa phương; thể hiện tinh thần vào cuộc quyết liệt của lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước.

Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các cơ quan truyền thông, báo chí. Đây là định hướng quan trọng, khẳng định vai trò, trách nhiệm của công tác truyền thông trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này.

Nhằm phát huy vai trò sứ mệnh của công tác truyền thông, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường luôn thống nhất trong chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Khánh An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”

Đây là dịp quan trọng để toàn ngành ngoại giao, ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn lại kết quả thực hiện đường lối đối ngoại thời gian qua.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Khi có nhiều đảng viên trẻ với tư tưởng chính trị vững vàng sẽ góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thêm phần vững chắc.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua báo chí đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng.

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc trong tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho nhân dân.
Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”

Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”

Cán bộ, đảng viên cần nhận diện, phân biệt rõ các “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”, tránh “vơ đũa cả nắm”.
Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bản thân các cán bộ, đảng viên, nhất là những người trẻ cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam

Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco đã và đang thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cán bộ, đảng viên không tranh công, không đổ lỗi

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cán bộ, đảng viên không tranh công, không đổ lỗi

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cán bộ, đảng viên phải trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ,...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa "sống còn" với Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa "sống còn" với Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn.
Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước những diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng

Công cuộc nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên - vấn đề không mới nhưng là yêu cầu bức thiết nhằm xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.
Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Những năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với nhiều loại và giọng điệu khác nhau.
Chiêu trò  xuyên tạc, chống phá qua các vụ án "chuyến bay giải cứu" và kit test Việt Á: Bổn cũ soạn lại

Chiêu trò xuyên tạc, chống phá qua các vụ án "chuyến bay giải cứu" và kit test Việt Á: Bổn cũ soạn lại

Khi Việt Nam đưa vụ “chuyến bay giải cứu” ra xét xử, các thế lực thù địch đã sử dụng các thủ đoạn quy chụp, vu cáo để phủ nhận thành tích chống dịch Covid-19.
Longform | Bài 2: Xử lý "đại án nhận quà" và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới

Longform | Bài 2: Xử lý "đại án nhận quà" và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới

"Đại án nhận quà" khiến nhiều cán bộ nhúng chàm, dù đã có những quy định nghiêm khắc. Nước ta cũng như một số quốc gia đang phải chống lại “vi rút” trầm kha này
Longform | Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Longform | Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Quà biếu vốn là văn hóa đẹp của người Việt Nam, song khi bị biến tướng trở thành thứ hàng “cảm ơn” xa xỉ thì quà biếu trở thành công cụ cho hành vi tham nhũng.
Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Quà biếu vốn là văn hóa đẹp của người Việt Nam, song khi bị biến tướng trở thành thứ hàng “cảm ơn” xa xỉ thì quà biếu trở thành công cụ cho hành vi tham nhũng.
Ca ngợi quân nhân vi phạm, đào ngũ là có lỗi với các bậc tiền nhân!

Ca ngợi quân nhân vi phạm, đào ngũ là có lỗi với các bậc tiền nhân!

Ca ngợi một số quân nhân vi phạm thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vô kỷ luật, tự ý bỏ trốn khỏi đơn vị là hành vi coi thường kỷ cương cần phải lên án.
Báo cáo của tổ chức HRMI về quyền con người và lý lẽ của kẻ “ngậm máu phun người”

Báo cáo của tổ chức HRMI về quyền con người và lý lẽ của kẻ “ngậm máu phun người”

Báo cáo mới đây của tổ chức HRMI về quyền con người ở Việt Nam cho thấy những kẻ “ngậm máu phun người” vẫn chưa bỏ dã tâm đi ngược lại đạo lý phát triển chung.
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Từ vụ việc cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, nghĩ về bản lĩnh cán bộ trước cám dỗ vật chất

Từ vụ việc cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, nghĩ về bản lĩnh cán bộ trước cám dỗ vật chất

Thiếu bản lĩnh trước cám dỗ vật chất là sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Người cán bộ ngoài tu dưỡng bản thân thì học “đạo đức” ở đâu, hãy học ở dân!
Những lời nói sau cùng tại phiên tòa “chuyến bay giải cứu” và bài học vô cùng đắt giá

Những lời nói sau cùng tại phiên tòa “chuyến bay giải cứu” và bài học vô cùng đắt giá

Các bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu” tỏ ra sám hối, đó là bài học không chỉ cho bị cáo mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai muốn trục lợi của Nhà nước, Nhân dân.
Tô vẽ hào quang cho những kẻ trục lợi trên nỗi đau đồng bào là xúc phạm cuộc chiến chống tham nhũng

Tô vẽ hào quang cho những kẻ trục lợi trên nỗi đau đồng bào là xúc phạm cuộc chiến chống tham nhũng

Giữa tâm dịch, những kẻ trục lợi từ chính sách nhân đạo của Nhà nước qua "chuyến bay giải cứu", lại đang trở thành “hiện tượng mạng” được đánh bóng, ca ngợi.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động