Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”

Đây là dịp quan trọng để toàn ngành ngoại giao, ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn lại kết quả thực hiện đường lối đối ngoại thời gian qua.
Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 5 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao lên phương án bảo hộ công dân Việt Nam sau trận động đất tại Nhật Bản

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 có chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Đây là dịp quan trọng để toàn ngành ngoại giao, ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn lại kết quả thực hiện đường lối đối ngoại thời gian qua.

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”
“Ngoại giao Cây tre” giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. (Ảnh: T.L)

Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nhất là hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam hình thành đường lối đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Đó là "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thắm đượm tâm hồn, cốt cách, khí phách của dân tộc Việt Nam".

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước.

Lãnh đạo chủ chốt thực hiện 45 chuyến thăm tới các nước, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống; đón gần 50 đoàn lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tới thăm… tạo nên bước phát triển mới về chất trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Cùng với đó, quan hệ với nhiều đối tác được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, vị thế và uy tín của Việt Nam được nâng cao.

Những thành tựu đối ngoại đóng góp vào thành tựu chung to lớn, có ý nghĩa lịch sử là “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”; là kết quả của đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những kết quả đó cũng khẳng định nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, hòa hiếu, nhân văn nhưng quật cường của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục bám sát đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả chương trình, kế hoạch. Ngành ngoại giao cần thường xuyên theo dõi sát diễn biến, dự báo đúng tình hình, đánh giá kỹ tác động đến Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ; luôn tỉnh táo nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại...

Thế nhưng, hăng hái tham gia bình luận xuyên tạc nhiều khía cạnh khác nhau, một số cơ quan truyền thông nước ngoài (BBC, VOA, RFA, RFI…) chống phá, xuyên tạc về “đường lối ngoại giao cây tre” của Đảng, Nhà nước ta, như: Xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta; cho rằng đường lối “ngoại giao cây tre” là “ba phải”, “không có chính kiến, thiếu lập trường nhất quán”, “đu dây”, “bắt cá hai tay”, “không phù hợp” với thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế…

Họ lập luận rằng, thế giới hiện nay đã hoàn toàn khác xưa, là thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; các quốc gia, dân tộc có mối quan hệ ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau chặt chẽ; Đảng ta với “đường lối ngoại giao cây tre” vẫn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ là “bảo thủ”, “trì trệ”, “tự mình cô lập mình”, là “tự tách ra khỏi dòng chảy” của lịch sử… Đáng chú ý, các thế lực thù địch, phản động thường tìm cách "cường điệu hóa" khi đặt Việt Nam trong mối quan hệ với những cường quốc, từ đó “khuyên” Việt Nam nên chọn theo nước này, chống nước kia và ngược lại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ rõ đường lối đối ngoại của Việt Nam là “sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của đất nước, Đảng ta luôn “thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại”.

Với những chính sách ngoại giao đúng đắn, giàu nhân văn, Việt Nam tạo được lòng tin đối với các tổ chức, các nước trên thế giới. mối quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện tiếp tục được mở rộng. Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)... Tính đến tháng 9/2023, Việt Nam có quan hệ ngoại giao chính thức với 193 quốc gia (gồm 190/193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc). Đảng ta thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước. Các tổ chức hữu nghị nhân dân có quan hệ với 1.200 tổ chức nhân dân, phi chính phủ nước ngoài. Việt Nam cũng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng…

Những thành tựu trong đường lối đối ngoại đúng đắn càng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là minh chứng sinh động để bác bỏ luận điệu xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam mà các thế lực thù địch rắp tâm chống phá.

Theo baoangiang.com.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc trong tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Khi có nhiều đảng viên trẻ với tư tưởng chính trị vững vàng sẽ góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thêm phần vững chắc.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua báo chí đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng.
Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường

Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường

Các cơ quan báo chí, truyền thông là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”

Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”

Cán bộ, đảng viên cần nhận diện, phân biệt rõ các “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”, tránh “vơ đũa cả nắm”.
Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bản thân các cán bộ, đảng viên, nhất là những người trẻ cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam

Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco đã và đang thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cán bộ, đảng viên không tranh công, không đổ lỗi

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cán bộ, đảng viên không tranh công, không đổ lỗi

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cán bộ, đảng viên phải trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ,...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa "sống còn" với Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa "sống còn" với Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn.
Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước những diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng

Công cuộc nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên - vấn đề không mới nhưng là yêu cầu bức thiết nhằm xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.
Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Những năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với nhiều loại và giọng điệu khác nhau.
Chiêu trò  xuyên tạc, chống phá qua các vụ án "chuyến bay giải cứu" và kit test Việt Á: Bổn cũ soạn lại

Chiêu trò xuyên tạc, chống phá qua các vụ án "chuyến bay giải cứu" và kit test Việt Á: Bổn cũ soạn lại

Khi Việt Nam đưa vụ “chuyến bay giải cứu” ra xét xử, các thế lực thù địch đã sử dụng các thủ đoạn quy chụp, vu cáo để phủ nhận thành tích chống dịch Covid-19.
Longform | Bài 2: Xử lý "đại án nhận quà" và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới

Longform | Bài 2: Xử lý "đại án nhận quà" và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới

"Đại án nhận quà" khiến nhiều cán bộ nhúng chàm, dù đã có những quy định nghiêm khắc. Nước ta cũng như một số quốc gia đang phải chống lại “vi rút” trầm kha này
Longform | Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Longform | Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Quà biếu vốn là văn hóa đẹp của người Việt Nam, song khi bị biến tướng trở thành thứ hàng “cảm ơn” xa xỉ thì quà biếu trở thành công cụ cho hành vi tham nhũng.
Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Quà biếu vốn là văn hóa đẹp của người Việt Nam, song khi bị biến tướng trở thành thứ hàng “cảm ơn” xa xỉ thì quà biếu trở thành công cụ cho hành vi tham nhũng.
Ca ngợi quân nhân vi phạm, đào ngũ là có lỗi với các bậc tiền nhân!

Ca ngợi quân nhân vi phạm, đào ngũ là có lỗi với các bậc tiền nhân!

Ca ngợi một số quân nhân vi phạm thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vô kỷ luật, tự ý bỏ trốn khỏi đơn vị là hành vi coi thường kỷ cương cần phải lên án.
Báo cáo của tổ chức HRMI về quyền con người và lý lẽ của kẻ “ngậm máu phun người”

Báo cáo của tổ chức HRMI về quyền con người và lý lẽ của kẻ “ngậm máu phun người”

Báo cáo mới đây của tổ chức HRMI về quyền con người ở Việt Nam cho thấy những kẻ “ngậm máu phun người” vẫn chưa bỏ dã tâm đi ngược lại đạo lý phát triển chung.
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Từ vụ việc cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, nghĩ về bản lĩnh cán bộ trước cám dỗ vật chất

Từ vụ việc cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, nghĩ về bản lĩnh cán bộ trước cám dỗ vật chất

Thiếu bản lĩnh trước cám dỗ vật chất là sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Người cán bộ ngoài tu dưỡng bản thân thì học “đạo đức” ở đâu, hãy học ở dân!
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động