Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Khi có nhiều đảng viên trẻ với tư tưởng chính trị vững vàng sẽ góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thêm phần vững chắc.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những trụ cột an ninh năng lượng quốc gia. Hiện đang thực hiện 4 lĩnh vực kinh doanh chính là Than, Khoáng sản, Điện lực và Vật liệu nổ công nghiệp. Tập đoàn hiện có 68 công ty con và đơn vị trực thuộc hoạt động tại 43 tỉnh thành trên cả nước, với tổng số lao động đạt trên 94 ngàn người. Trong đó chiếm chủ yếu là công nhân mỏ ở Quảng Ninh.

Tập trung cho công tác xây dựng, phát triển Đảng gắn với bảo vệ tư tưởng

Là cái nôi của phong trào công nhân cách mạng hơn 80 năm trước với tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm", Đảng uỷ TKV luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc duy trì, phát huy truyền thống hào hùng ấy trong mọi hoạt động của Tập đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong những năm qua, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo về sản xuất, kinh doanh, Đảng uỷ Tập đoàn TKV đã chú trọng xây dựng công tác Đảng, gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó có xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng là thanh niên để đưa vào hàng ngũ của Đảng.

Theo đó, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, coi công tác chính trị, tư tưởng, nhất là cho lớp trẻ là nhiệm vụ hàng đầu, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng.

Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than
Một lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng do Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức năm 2023 (Ảnh TKV)

Cùng với việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quan trọng khác như: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư có năng lực lãnh đạo toàn diện, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ lý luận chính trị, uy tín, chuyên môn, số lượng, chất lượng và cơ cấu; khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp đến là công tác chăm lo cho lớp trẻ, bồi dưỡng cho họ kế tiếp, bổ sung vào lực lượng của Đảng để Đảng ta không ngừng lớn mạnh về lượng và chất, Công tác phát triển Đảng viên, bồi dưỡng lớp trẻ kế cận là thiết yếu như di chúc của Bác đã viết “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức Cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng Chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng, đối tượng cảm tình Đảng, trước khi vào Đảng phải thực sự là những quần chúng ưu tú không chỉ về năng lực công tác mà phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có động cơ trong sáng. Bồi dưỡng thế hệ Cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trên cơ sở đó, người đảng viên đi trước tích cực giúp đỡ và kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, theo dõi quá trình phấn đấu của quần chúng trước, trong khi kết nạp và chuyển Đảng chính thức để họ trưởng thành về mọi mặt nhất là nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Đồng thời tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo cán bộ, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, gọi đây là trách nhiệm của cấp ủy Đảng. Hằng năm, các cấp ủy Đảng tiến hành rà soát tình hình đảng viên và xây dựng kế hoạch, có giải pháp quyết liệt thực hiện. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên. Mỗi đảng viên phải thấm nhuần và biết cách vận dụng sáng tạo học thuyết của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác và cuộc sống.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than
Lễ kết nạp Đảng viên của Công ty than Thống Nhất TKV

Hiệu quả từ những mô hình hay

Để bồi dưỡng đảng viên trẻ theo hướng vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cao, nắm chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần sáng tạo, công hiến, hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều cấp uỷ ngành than đã có những cách làm rất hiệu quả.

Đơn cử như tại Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất-TKV đã triển khai mô hình đưa kỹ sư trẻ mới ra trường xuống hầm lò, va chạm trực tiếp với công việc thực tiễn. Qua đó giúp họ hiểu được giá trị của lao động, hiểu được cả quá trình sản xuất ngành than; hiểu được những giá trị truyền thống. Đồng thời giúp họ áp dụng, phát huy những kiến thức được học ở trường vào thực tế.

Sự rèn luyện trong lao động sẽ giúp ý chí, tinh thần, sức bền của các kỹ sư, người lao động trẻ được tăng lên. Qua đó cũng giúp Đảng bộ công ty phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, bổ sung và tạo nguồn lực mới cho các tổ chức đảng cơ sở.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than
Những kỹ sư, công nhân trẻ Công ty Than Thống Nhất - TKV

Trường hợp của Nguyễn Văn Long là một ví dụ. Sinh ra và lớn lên ở vùng mỏ Mạo Khê, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Mỏ địa chất chuyên ngành khai thác, năm 2018, Nguyễn Văn Long về làm việc tại Công ty Than Thống Nhất-TKV với suy nghĩ được thử sức và cống hiến sức trẻ cho quê hương.

Phải cởi bỏ áo vét, giây Tây, khoá bộ quần áo bảo hộ lao động để làm việc ở độ sâu hàng chục, hàng trăm mét so với mặt đất – nơi không gian nhỏ hẹp, điều kiện kham khổ, chỉ có màu đen của than, đèn trắng của lò– mặt mũi đen nhẻm, ướt đẫm mồ hôi…đã có lúc Long chán nản muốn bỏ nghề nhưng khi nhìn anh em, bạn bè và đặc biệt các thế hệ đi trước vẫn kiên cường bám đất, bám mỏ, đã giúp Long bền gan, vững chí hơn.

Theo Nguyễn Văn Long, sự vất vả, cực nhọc ấy được đáp lại bằng tình cảm chân tình, sẻ chia của những người thợ lò; bài học, kinh nghiệm về thực tế …đó chính là nguồn động lực giúp anh luôn tìm thấy niềm vui và sự hứng thú trong công việc và tiếp tục cống hiến.

Có thể nói, khai thác than là một nghề rất đặc thù. Công việc dưới hầm lò người thật, việc thật mà không trường lớp, sách vở nào có thể dạy hết được. Chính “trường học thực tế” ấy đã góp phần tạo nên những lớp quần chúng ưu tú và xa hơn, đảng viên trẻ kế cận vừa giỏi nghề, vừa vững vàng bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với khó khăn.

Từ kết quả phấn đấu đó, ttháng 5/2023, Nguyễn Văn Long và một số kỹ sư, lao động trẻ đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than

Nói về truyền thống “trưởng thành từ trường học sản xuất”, đồng chí Trần Quang Cường, Bí thư chi bộ Phòng KCS và tiêu thụ (Công ty Than Thống Nhất-TKV) cho hay, trong nhiều năm qua, công tác phát triển đảng tại chi bộ đặc biệt được chú trọng. Tính tới thời điểm hiện tại, gần 50% cán bộ, công nhân viên trong phòng đều là đảng viên.

Đồng chí Đào Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất-TKV cho biết: Than Thống Nhất là đơn vị có truyền thống của ngành than với 63 năm hình thành và phát triển. Ý thức được điều đó, thời gian qua, Đảng bộ công ty xác định phải kế thừa các di sản của các thế hệ cha anh; phát huy hơn nữa tinh thần Kỷ luật-Đồng tâm; trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ.

Tính tới nay, Đảng bộ công ty đã có gần 1.000 đảng viên. Riêng năm 2022, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp đạt tới 4%. Nhiều chi bộ gần như 100% cán bộ, công nhân viên đều đã đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Một mô hình khác mà nhiều tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ TKV, Đảng bộ than Quảng Ninh áp dụng đó là bồi dưỡng cho công nhân dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, công nhân người dân tộc thiểu số ngày càng đông nhưng lượng đảng viên so với tổng số lao động người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất ít. Chẳng hạn như ở vùng Cẩm Phả, Công ty Than Thống Nhất chỉ có 10 đảng viên người dân tộc thiểu số trên tổng số hơn 500 lao động; Công ty Cổ phần Than Mông Dương chỉ có 45 đảng viên người dân tộc thiểu số trên tổng số 700 lao động. Ở vùng Hạ Long, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm chỉ có 25 đảng viên là người đến từ vùng cao phía Bắc trên tổng số 480 lao động hay Công ty Cổ phần Than Núi Béo cũng chỉ có 23 đảng viên thuộc nhóm dân tộc thiểu số trên tổng số gần 900 lao động.

Mặc dù có quá nhiều khó khăn trong việc phát triển Đảng cho công nhân dân tộc thiểu số như khó khăn về kinh tế, phong tục tập quán khác biệt, nhận thức, trình độ văn hoá…thế nhưng các cấp uỷ đảng vẫn quyết tâm triển khai.

Đảng ủy và các tổ chức Đảng thuộc các công ty khai thác than hầm lò thuộc TKV vùng Hạ Long, Cẩm Phả luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đối với lực lượng lao động này, góp phần nâng cao nhận thức của họ về sự cần thiết của việc phát triển Đảng. Cấp ủy các Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ rà soát lực lượng thợ lò dân tộc thiểu số ưu tú để có hướng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển. Sau khi kết nạp, các cấp ủy ưu tiên đào tạo, đề bạt họ vào những vị trí sản xuất phù hợp để kích thích, động viên lực lượng này tiếp tục phát huy năng lực bản thân, qua đó bồi đắp thêm ý chí phấn đấu cho lực lượng thợ lò kế tiếp.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kinh nghiệm từ công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ ngành than
Giải Thể thao dân tộc do TKV tổ chức năm 2023 là những hoạt động phong trào giúp người lao động trẻ gắn bó

Bên cạnh đó, Đảng bộ các công ty đã tập trung huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị và Công đoàn các cơ sở vào việc chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng. Ví dụ như Công đoàn chú trọng là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên lao động người dân tộc thiểu số. Đoàn Thanh niên các công ty đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội chính thống để lực lượng đoàn viên này dễ dàng tiếp cận. Thông qua việc đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, Đoàn Thanh niên các công ty đã tạo môi trường thu hút thanh niên người dân tộc thiểu số trải nghiệm và rèn luyện, phấn đấu. Từ những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực, quyết tâm, tổ chức Đoàn Thanh niên các Công ty đang dần hình thành lớp đoàn viên người dân tộc thiểu số ưu tú, góp phần bổ sung nguồn đảng viên có chất lượng tham gia vào quá trình xây dựng và tăng cường sức chiến đấu cho Đảng.

Có thể khẳng định, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ TKV, Đảng uỷ than Quảng Ninh trong công tác bồi dưỡng đảng viên trẻ sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đồng thời tạo ra thế hệ đảng viên trẻ có trình độ chuyên môn, năng lực, bản lĩnh vững vàng...để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Đình Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Ngoại giao cây tre”

Đây là dịp quan trọng để toàn ngành ngoại giao, ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhìn lại kết quả thực hiện đường lối đối ngoại thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân

Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc trong tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho nhân dân.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua báo chí đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng.
Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường

Truyền thông - công cụ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quản lý thị trường

Các cơ quan báo chí, truyền thông là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”

Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”

Cán bộ, đảng viên cần nhận diện, phân biệt rõ các “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”, tránh “vơ đũa cả nắm”.
Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bản thân các cán bộ, đảng viên, nhất là những người trẻ cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam

Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco đã và đang thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cán bộ, đảng viên không tranh công, không đổ lỗi

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cán bộ, đảng viên không tranh công, không đổ lỗi

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cán bộ, đảng viên phải trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ,...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa "sống còn" với Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa "sống còn" với Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn.
Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước những diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, Đảng viên là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng

Công cuộc nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên - vấn đề không mới nhưng là yêu cầu bức thiết nhằm xây dựng Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.
Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Những năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với nhiều loại và giọng điệu khác nhau.
Chiêu trò  xuyên tạc, chống phá qua các vụ án "chuyến bay giải cứu" và kit test Việt Á: Bổn cũ soạn lại

Chiêu trò xuyên tạc, chống phá qua các vụ án "chuyến bay giải cứu" và kit test Việt Á: Bổn cũ soạn lại

Khi Việt Nam đưa vụ “chuyến bay giải cứu” ra xét xử, các thế lực thù địch đã sử dụng các thủ đoạn quy chụp, vu cáo để phủ nhận thành tích chống dịch Covid-19.
Longform | Bài 2: Xử lý "đại án nhận quà" và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới

Longform | Bài 2: Xử lý "đại án nhận quà" và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới

"Đại án nhận quà" khiến nhiều cán bộ nhúng chàm, dù đã có những quy định nghiêm khắc. Nước ta cũng như một số quốc gia đang phải chống lại “vi rút” trầm kha này
Longform | Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Longform | Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Quà biếu vốn là văn hóa đẹp của người Việt Nam, song khi bị biến tướng trở thành thứ hàng “cảm ơn” xa xỉ thì quà biếu trở thành công cụ cho hành vi tham nhũng.
Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Bài 1: Văn hóa biếu quà hay là liều “thuốc thử” cho sự liêm chính?

Quà biếu vốn là văn hóa đẹp của người Việt Nam, song khi bị biến tướng trở thành thứ hàng “cảm ơn” xa xỉ thì quà biếu trở thành công cụ cho hành vi tham nhũng.
Ca ngợi quân nhân vi phạm, đào ngũ là có lỗi với các bậc tiền nhân!

Ca ngợi quân nhân vi phạm, đào ngũ là có lỗi với các bậc tiền nhân!

Ca ngợi một số quân nhân vi phạm thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vô kỷ luật, tự ý bỏ trốn khỏi đơn vị là hành vi coi thường kỷ cương cần phải lên án.
Báo cáo của tổ chức HRMI về quyền con người và lý lẽ của kẻ “ngậm máu phun người”

Báo cáo của tổ chức HRMI về quyền con người và lý lẽ của kẻ “ngậm máu phun người”

Báo cáo mới đây của tổ chức HRMI về quyền con người ở Việt Nam cho thấy những kẻ “ngậm máu phun người” vẫn chưa bỏ dã tâm đi ngược lại đạo lý phát triển chung.
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Từ vụ việc cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, nghĩ về bản lĩnh cán bộ trước cám dỗ vật chất

Từ vụ việc cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, nghĩ về bản lĩnh cán bộ trước cám dỗ vật chất

Thiếu bản lĩnh trước cám dỗ vật chất là sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Người cán bộ ngoài tu dưỡng bản thân thì học “đạo đức” ở đâu, hãy học ở dân!
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động