Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”

Cán bộ, đảng viên cần nhận diện, phân biệt rõ các “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”, tránh “vơ đũa cả nắm”.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên “mặt trận” không gian mạng Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Bởi sự khác nhau về địa vị xã hội, lợi ích cụ thể, kinh nghiệm thực tiễn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể có những ý kiến, cách tiếp cận khác với đường lối, quan điểm của Đảng. Tuy nhiên, không thể quy chụp những ý kiến này thành quan điểm sai, trái, thù địch.

Vậy sự khác biệt giữa “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng” thể hiện ở những phương diện nào?

Theo Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam, về động cơ, mục đích, các quan điểm sai trái, thù địch đều hướng vào mục đích làm cho đại đa số nhân dân nghi ngờ thành quả cách mạng trong quá khứ, nhìn vào thực tại xã hội chỉ thấy tiêu cực, bất ổn, bế tắc. Chúng luận chứng rằng, mọi tiêu cực, yếu kém, bất ổn tồn tại trong xã hội hiện nay bắt nguồn từ việc Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn sai con đường - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đó, chúng đòi thay đổi chế độ chính trị, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong khi đó, những ý kiến của cán bộ, Đảng viên, Nhân dân, tại một giai đoạn lịch sử cụ thể, có thể trái với một số chủ trương của Đảng, thậm chí do quá tâm huyết, quá bức xúc, có cán bộ, đảng viên phê phán mạnh mẽ, gay gắt trước những tiêu cực xã hội, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý nhưng nói chung là vì mục đích xây dựng, đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo và quản lý đất nước.

Nhận diện, phân biệt “quan điểm sai trái, thù địch” và “ý kiến khác với quan điểm của Đảng”
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam động viên, tặng quà tác giả sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức

Về phương pháp, cách thức, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống Đảng, Nhà nước, chống chế độ và nhân dân. Chúng sẵn sàng bịa đặt, nói xấu một cách vô văn hóa, đổi trắng thay đen, suy diễn một cách vô căn cứ. Chúng thường dùng thủ đoạn tâm lý chiến, áp đặt tư tưởng, gây diễn biến chính trị từ bên trong bằng mọi thủ đoạn chính trị, kinh tế, văn hóa mà thường được gọi là “quyền lực mềm” nhằm gây chia rẽ, nghi ngờ trong nội bộ Đảng và nhân dân, làm suy yếu nội bộ Đảng từ bên trong. Thậm chí, chúng triệt để khai thác những thông tin, bài viết, hồi ký của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp, coi đó là những “chứng cứ” có giá trị để “buộc tội” Đảng, Nhà nước; tăng cường biện pháp tuyên truyền tạo ra sự lẫn lộn giữa thật - giả, chính nghĩa - phi chính nghĩa, cách mạng - phản cách mạng, mác xít chân chính - giả danh mác xít.

Về chủ thể thực hiện, những kẻ tung ra các quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu là các thế lực phản động quốc tế, phản động người Việt lưu vong, các đối tượng chống đối ở trong nước, những phần tử có tư tưởng và hành động chống đối trong nội bộ ta; có những người đã từng vi phạm pháp luật Việt Nam, lòng đầy hận thù với chế độ. Trong số này, có cả những người trước đây từng là cán bộ, Đảng viên song giờ trở thành thế lực thù địch. Đối tượng mà các thế lực thù địch hướng vào tác động lôi kéo thường là những người bất mãn với Nhà nước, nhất là những người có quan điểm sai trái, đối lập với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Về cách thức đăng tải quan điểm, ý kiến, các thế lực thù địch tìm mọi cách tuyên truyền, phát tán những quan điểm sai trái, thù địch thông qua xuất bản sách, báo ở nước ngoài… tìm cách chuyển về trong nước, sử dụng các kênh truyền hình, phát thanh ở nước ngoài… Hiện nay, chúng triệt để sử dụng mạng Internet, các mạng xã hội, các blog để phát tán nhanh, hữu hiệu quan điểm của chúng vào Việt Nam và các nước khác.

Ngược lại, Cán bộ, Đảng viên nếu có ý kiến khác hoặc trái với đường lối, quan điểm của Đảng có thể phản ánh lên cấp trên, cấp có thẩm quyền hoặc bày tỏ ý kiến, thảo luận trong các hội thảo khoa học, hội nghị nội bộ chứ không tùy tiện phát tán trên các kênh thông tin đại chúng.

Theo Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam, đối với hai loại quan điểm trên, chúng ta phải có thái độ và phương pháp đúng đắn. Đối với quan điểm sai trái, thù địch, phải đấu tranh, phê phán mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, không thỏa hiệp. Đối với những cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với đường lối, quan điểm của Đảng, phải làm rõ đúng sai thông qua đối thoại, tọa đàm, thuyết phục trên tinh thần đồng chí, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, không đẩy họ về các thế lực thù địch.

Bên cạnh việc phân biệt quan điểm sai trái, thù địch và những ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khác với quan điểm, đường lối của Đảng thì cần thiết phải nhận diện cho đúng nội dung, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhận diện đúng mới đưa ra cách thức hữu hiệu nhất đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam: Trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần lưu ý phân biệt các nội dung này và những ý kiến của cán bộ, Đảng viên, nhân dân khác với quan điểm, đường lối của Đảng, tránh “vơ đũa cả nắm”, cần có sự phân biệt rõ ràng mới có thể xác định phương pháp đấu tranh phù hợp.

Mỹ Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đại đoàn kết.
Hà Nội: Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Hà Nội: Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được ban hành.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 28/2, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đạị đoàn kết.
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên đội ngũ báo cáo viên... của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII

Tin cùng chuyên mục

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh Hưng Yên tăng nhiều.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở TW Đảng,Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng Tiểu ban Văn kiện.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động