Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/10/2021 18:13

Công nhân lao động TKV tham gia thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

19:59 | 27/09/2021
Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc rốt ráo vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức- người lao động (CNVC- NLĐ) tham gia cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” theo phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công tác dân tộc, tôn giáo được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Đây là sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo của đất nước ta.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động cuộc thi này, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) cả nước, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong CCVCLĐ, trang bị những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo cho CCVCLĐ, không để thế lực thù địch lôi kéo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công nhân lao động TKV tham gia thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo
Công đoàn Than Vàng Dạnh tổ chức hội nghị triển khai thi viết về dân tộc, tôn giáo

Cuộc thi cũng nâng cao hơn nhận thức của CCVCLĐ và các cấp công đoàn về vai trò của công tác dân tộc, tôn giáo đối với sự phát triển chung của đất nước, khơi dậy những giá trị nền tảng của đạo đức tôn giáo, nhằm động viên CCVCLĐ thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các tổ chức công đoàn vận động viên đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, lựa chọn những bài viết xuất sắc về mô hình, điểm sáng trong công tác thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở cơ sở, để nhân rộng lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, giáo dục tinh thần đoàn kết tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong đoàn viên, CCVCLĐ, nhất là các địa bàn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo…

Tập đoàn CN Than- Khoáng sản với lĩnh vực địa bàn hoạt động trải rộng khắp đất nước. Trong đó nhiều địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Đắc Nông, Lâm Đồng và một số địa phương tập trung nhiều cơ sở Phật giáo lớn như Quảng Ninh, Lâm Đồng…

Hơn nữa, Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam, cũng như Công đoàn TKV- với truyền thống Kỷ Luật và Đồng tâm, hằng năm đã tích cực tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội, từ thiện tại vùng đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả ở những vùng đặc biệt khó khăn, như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lai Châu, Lào Cai, nhất là vùng trọng điểm sản xuất than tại Quảng Ninh, Thái Nguyên. Cơ cấu lao động hiện nay của ngành than, đặc biệt là TKV- lực lượng lao động là con em dân tộc thiểu số đang tăng dần từng năm. Dự báo, lao động người dân tộc thiểu số sẽ gia tăng ngày càng nhiều hơn trong các đơn vị của TKV, đặc biệt là các đơn vị sản xuất than hầm lò ở Quảng Ninh và các đơn vị sản xuất nhôm ở Tây Nguyên.

Công nhân lao động TKV tham gia thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo
Ban Chỉ đạo thi viết về dân tộc, tôn giáo- Công đoàn Than Vàng Danh tuyển chọn tác phẩm xuất sắc gửi dự thi

Vì vậy, Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tích cực tổ chức tham gia cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” theo phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc Công đoàn TKV quan tâm vận động CCVC-NLĐ tham gia cuộc thi, vừa có ý nghĩa lớn, thực hiện đường lối chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, vừa thiết thực triển khai các chương trình của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Công đoàn TKV xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền năm 2021 của các tổ chức công đoàn trực thuộc đối với đoàn viên công đoàn và (CNVC- NLĐ). Công đoàn TKV đề nghị các tổ chức công đoàn trực thuộc vận động CNVC- NLĐ tích cực tham cuộc dự thi và lựa chọn những bài xuất sắc nhất, để Công đoàn TKV tập hợp tuyển chọn gửi tham dự cuộc thi ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Được biết, nhiều công đoàn đơn vị thành viên TKV triển khai tích cực cuộc thi. Tiêu biểu như Công đoàn Than Vàng Danh đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi và tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” theo các bước rất nghiêm túc…

Trí Trung