Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin:

Hiệu quả từ việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, nhiều hoạt động cụ thể đã được tổ chức, nhiều phong trào đã được phát động và triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả, thu hút tập hợp đông đảo Đoàn viên thanh niên nhiệt tình, hăng hái tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ.

Chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên

Trong thời gian vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, các hội nghị sơ kết, tổng kết, các đợt sinh hoạt chính trị, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành, công ty, Đoàn viên thanh niên đã được bồi dưỡng về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, của ngành, truyền thống đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng - vì an sinh xã hội.

Tổ chức Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin từ cấp chi đoàn đến Đoàn thanh niên công ty luôn tập trung quan tâm đến công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên. Qua đó, định hướng tư tưởng cho thanh niên, nâng cao khả năng đấu tranh, phản bác trước những biến động và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Lễ gắn biển Công trình “Khuôn viên vườn cây thanh niên” chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Lễ gắn biển Công trình “Khuôn viên vườn cây thanh niên” chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn thanh niên công ty luôn chú trọng triển khai và được chi đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ mô hình, công trình, phần việc thanh niên. Nhiều công trình thanh niên tiêu biểu, như: “Cải tạo toàn bộ hệ thống điện bỏ qua PLC và lắp đặt hệ thống phanh di chuyển chân cầu các cầu trục Poóc tích số 3, 4, 5, 6, 7, 8”; công trình sửa chữa cụm băng sàng chế biến than kho than số 13, phá dỡ tường rào bảo vệ đường đầu nối với khu dân cư khu vực Nam Cầu Trắng; công trình thiết kế, chỉ đạo thi công lắp hệ thống các khẩu hiệu chiến lược về an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ khu vực trung tâm chế biến và cụm cảng Làng Khánh 2”; công trình “Khuôn viên vườn cây thanh niên”..., đã mang lại hiệu quả cao, để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Thực tiễn triển khai các phong trào cách mạng đã vận động, tập hợp, giáo dục Đoàn viên thanh niên; là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh niên; hình thành lớp thanh niên có lý tưởng và hoài bão, góp phần củng cố tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Xác định tổ chức đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức sẽ đem lại sức sống, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Đoàn thanh niên công ty đã chỉ đạo các chi đoàn thường xuyên tổ chức lựa chọn, theo dõi, kèm cặp, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; đồng thời vận động và tổ chức các chương trình tình nguyện “Xuân biên giới, hải đảo”, Tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh… để đoàn kết tập hợp thanh niên.

Chương trình tình nguyện mùa xuân biên giới tại xã Bắc sơn, huyện Ka Long,  thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Chương trình tình nguyện mùa xuân biên giới của đoàn viên Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin tại xã Bắc sơn, huyện Ka Long, thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đoàn thanh niên đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 5 năm, đã có hơn 63 đồng chí đoàn viên ưu trong toàn Đoàn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, các chi đoàn vận động Đoàn viên thanh niên tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan về công tác chuyên môn, công tác Đảng, góp ý kiến xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tham gia đóng góp ý kiến hội nghị đối thoại giữa người lao động với các đồng chí lãnh đạo công ty tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo công ty, đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động của Đoàn...

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các chi đoàn trực thuộc và với các cơ sở Đoàn trong vùng Hạ Long đã diễn ra hết sức sôi nổi.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, phát huy tinh thần thanh niên xung kích,các đoàn viên, thanh niên còn là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thường xuyên khai báo y tế điện tử qua ứng dụng Ncovi, cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng Bluezone, chủ động hợp tác trong khai báo y tế một cách trung thực, chính xác; thường xuyên cập nhật, đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh trên cơ sở khách quan; kịp thời nắm bắt tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh…

Thời gian tới, Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn viên thanh niên; tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,triển khai thực hiện cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hoạt động. Đổi mới đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên thanh niên. Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Cán bộ ĐVTN tham gia chương trình hiến máu tình nguyện tai Bệnh viện Bãi Cháy,  tỉnh Quảng Ninh ngày 10/7/2021
Đoàn viên thanh niên Công ty tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên công ty sẽ không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, nâng cao nhận thức của Đoàn viên thanh niên về vai trò trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng; coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, giáo dục lý tưởng cách mạng và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tích cực bồi dưỡng lựa chọn giới thiệu nguồn cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất cho Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tăng cường nâng cao vai trò và chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức đoàn các cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của địa phương, của TKV, của công ty trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị; tuân thủ các quy chế, quy định của công ty, của TKV trong công tác AT-VSLĐ, vệ sinh môi trường; triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão.

Với sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn và sự nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên công ty, đã tạo nên sự lớn mạnh của Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin trong lao động sản xuất và trong mọi hoạt động phong trào khác.

Đức Tú - Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TKV tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong năm 2022

TKV tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong năm 2022

Trong năm 2022, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến xử lý 156 triệu m3 nước thải mỏ, xử lý 3.800 tấn chất thải nguy hại và trồng mới 1 triệu cây xanh trên diện tích 210ha.
Công ty Xây lắp mỏ - TKV: Phấn đấu đạt doanh thu trên 900 tỷ đồng trong năm 2022

Công ty Xây lắp mỏ - TKV: Phấn đấu đạt doanh thu trên 900 tỷ đồng trong năm 2022

Năm 2021 Công ty Xây lắp mỏ - TKV sản xuất kinh doanh (SXKD) trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD được Tập đoàn giao và Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 đã đề ra, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo.
Đảng ủy Than Quảng Ninh phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất kinh doanh

Đảng ủy Than Quảng Ninh phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất kinh doanh

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đạo dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, với sự phối hợp của Đảng ủy Than Quảng Ninh cùng với lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cùng các cấp cấp ủy các cơ quan, địa phương đã hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
TKV phấn đấu tiêu thụ 43 triệu tấn than trong năm 2022

TKV phấn đấu tiêu thụ 43 triệu tấn than trong năm 2022

Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), việc làm, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo. Đặc biệt, Tập đoàn TKV đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.
TKV thực hiện nhiều chính sách thu hút lao động trong năm 2022

TKV thực hiện nhiều chính sách thu hút lao động trong năm 2022

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã lên kế hoạch thu hút nguồn lực lao động cho các đơn vị sản xuất than hầm lò.

Tin cùng chuyên mục

EVNNPC: Đồng hành cùng khách hàng vượt khó

EVNNPC: Đồng hành cùng khách hàng vượt khó

Xác định tri ân là hành động bày tỏ sự trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sự chia sẻ đồng hành của khách hàng, vì thế, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động này trong năm 2021.
Công ty Cổ phần Than Hà Lầm: Đặt quyền lợi người lao động ở vị trí trung tâm

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm: Đặt quyền lợi người lao động ở vị trí trung tâm

Bên cạnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm luôn đặt quyền lợi của người lao động (NLĐ) ở vị trí trung tâm, quan tâm, chăm lo chu đáo tới đời sống của NLĐ.
Than Núi Béo khai thác tấn than hầm lò thứ 1 triệu

Than Núi Béo khai thác tấn than hầm lò thứ 1 triệu

Sau thời gian thực hiện khai thác hầm lò từ năm 2017, Công ty CP than Núi Béo vừa đón tấn than hầm lò thứ 1 triệu. Sự kiện này đã khẳng định bước tiến mới của Than Núi Béo trên con đường tiến tới làm chủ mỏ hầm lò, chuyển đổi thành công từ khai thác than lộ thiên sang khai thác hầm lò, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động sau khi kết thúc khai thác lộ thiên.
Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Ngày 19/11, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức lễ tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hình ảnh “ Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” năm 2021.
“Xanh hóa” môi trường vùng than

“Xanh hóa” môi trường vùng than

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, các đơn vị thuộc ngành than, đặc biệt là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để cải thiện môi trường mỗi năm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” toàn diện và hiệu quả.
“Kỷ luật và Đồng tâm” là sức mạnh nội sinh của TKV và vùng mỏ

“Kỷ luật và Đồng tâm” là sức mạnh nội sinh của TKV và vùng mỏ

Ngày 11/11, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2021), tuyên dương các điển hình tiên tiến.
TKV tổ chức Hội thao Kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2021

TKV tổ chức Hội thao Kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2021

Trong 3 ngày (từ 8-10/11), tại Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội thao Kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2021.
Than Quang Hanh tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác điều hành sản xuất

Than Quang Hanh tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác điều hành sản xuất

Công ty Than Quang Hanh vừa tổ chức Hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa lãnh đạo công ty và các đồng chí phó phòng, phó quản đốc, kỹ sư trẻ trong công tác điều hành sản xuất năm 2021. Tham gia tọa đàm có 175 cán bộ công nhân viên là phó phòng, phó quản đốc, các kỹ sư trẻ và người lao động đang làm việc trực tiếp trong hầm lò có trình độ chuyên môn.
Quảng Ninh và ngành Than phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số

Quảng Ninh và ngành Than phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936– 2021), (ngày 7/11) Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh- Nguyễn Xuân Ký, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và HĐND tỉnh đã đi thăm, động viên thợ lò, công nhân, cán bộ một số đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.
TKV tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”

TKV tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”

Ngày 5/11, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh “Nụ cười Than - Khoáng sản Việt Nam”.
Công đoàn TKV: Tích cực chăm lo đời sống người lao động

Công đoàn TKV: Tích cực chăm lo đời sống người lao động

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, chịu tác động của đại dịch Covid-19 trong điều kiện đặc thù nhưng Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã kịp thời có các biện pháp hỗ trợ về việc làm, thu nhập cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch, bệnh.
Sáng kiến giúp nâng cao năng suất ở Than Hạ Long

Sáng kiến giúp nâng cao năng suất ở Than Hạ Long

Để góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh,nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nhiều sáng kiến ở Phân xưởng Cơ điện của Công ty Than Hạ Long (TKV) đã được phát huy và đi vào sản xuất.
EVN giúp Quảng Trị hiện thực hóa giấc mơ điện gió

EVN giúp Quảng Trị hiện thực hóa giấc mơ điện gió

Quảng Trị xác định năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió là 1 trong 3 trụ cột tạo đột phá phát triển kinh tế địa phương đến năm 2030.
TKV: Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

TKV: Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) 9 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cùng với giá vật tư sắt thép, nhiên liệu tăng, thời tiết quý III mưa nhiều… Tuy nhiên, các chỉ tiêu SXKD cơ bản hoàn thành.
Ngành than: Thiết lập “lá chắn” phòng Covid-19

Ngành than: Thiết lập “lá chắn” phòng Covid-19

Tính đến giữa tháng 9/2021, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành việc tiêm vắc - xin phòng Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ hơn 70 nghìn công nhân lao động (CNLĐ) trong toàn ngành. Đây được coi là “lá chắn” vắc-xin giúp tập đoàn từng bước ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho CNLĐ.
Công đoàn TKV hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2021

Công đoàn TKV hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2021

Ngày 15/10/2021, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phong trào thợ mỏ sáng tạo và phát động thi đua quý IV năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 6 điểm cầu.
Nữ công nhân tận tụy, yêu nghề

Nữ công nhân tận tụy, yêu nghề

Nhiệt huyết, tận tụy, yêu nghề - Đó là nhận xét của mọi người dành cho nữ công nhân Phùng Thị Lan - một trong những công nhân tiêu biểu của Phân xưởng Chế biến than – Công ty Than Quang Hanh TKV.
Công nhân lao động TKV tham gia thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Công nhân lao động TKV tham gia thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc rốt ráo vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức- người lao động (CNVC- NLĐ) tham gia cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” theo phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
TKV: Chiến dịch 90 ngày tập trung sản xuất hơn 9 triệu tấn than sạch

TKV: Chiến dịch 90 ngày tập trung sản xuất hơn 9 triệu tấn than sạch

Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh - ông Nguyễn Mạnh Điệp - cho biết: Quý IV/2021, các đơn vị sản xuất than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh sẽ tập trung sản xuất hơn 9,3 triệu tấn than sạch, phấn đấu sản lượng than sạch đạt hơn 39,1 triệu tấn, tăng 2,3 triệu tấn (tính số tròn) so với kế hoạch đầu năm, góp phần cho kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 2 con số trong năm 2021.
Thợ mỏ Dương Mạnh Hà: Đảng viên gương mẫu của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin

Thợ mỏ Dương Mạnh Hà: Đảng viên gương mẫu của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin

Với nhiều năm gắn bó với nghề mỏ, cùng bầu nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ, thợ mỏ Dương Mạnh Hà – Phân xưởng Kho cảng Làng Khánh 2 – Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin là một tấm gương sáng nơi vùng mỏ Đông Bắc của Tổ quốc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động