Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế còn nhiều khó khăn vì thế công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo cần đặc biệt chú trọng.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Tiếp tục phát huy vai trò, nguồn lực của tôn giáo trong dòng chảy văn hoá Việt Nam

Thống nhất và kiên định quan điểm

Trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, 54 dân tộc anh em dù theo tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng đều một lòng cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì hoà bình, độc lập, tự do.

Đất nước trải qua hơn 4000 năm lịch sử với bao nhiêu thăng trầm nhưng khối đại đoàn kết riêng có rất đáng tự hào thì vẫn không có gì thay đổi. Truyền thống đó ngày càng được hun đúc trở thành một sợi dây gắn kết những người con đất Việt dù ở bất kỳ đâu.

Ý thức được vai trò của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong phát triển đất nước, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ðảng và Nhà nước ta luôn quán triệt Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa ra các chủ trương, cơ chế chính sách nhằm làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Mục đích cuối cùng và duy nhất là “bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” và "xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc".

Minh chứng cho điều này là hàng loạt đề án, chương trình mục tiêu quốc gia ra đời, nhằm hỗ trợ nguồn lực đầu tư toàn diện tư hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, cơ sở y tế, hạ tầng thương mại; giao đất, giao rừng; hỗ trợ giống vốn canh tác …để các dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, hải đảo phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cũng luôn tạo điều kiện cho mọi người dân được tự do lựa chọn và hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

PGS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, thời gian qua, chính sách tôn giáo được Ðảng và Nhà nước hết sức quan tâm, trong đó tập trung vào các nội dung: Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân; bình đẳng giữa các tôn giáo và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát huy giá trị đạo đức, nhân văn, tích cực của các tôn giáo.

Ðặc biệt, Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng đưa ra quan điểm mới, đó là ngoài phát huy các giá trị tích cực, nhân văn của tôn giáo, cần tập trung phát huy các nguồn lực của tôn giáo; chống lợi dụng tôn giáo để chia rẽ đoàn kết tôn giáo, cũng như phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Về công tác thông tin, truyền thông, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cùng hàng trăm cơ quan báo chí cùng vào cuộc quyết liệt để đưa thông tin tới từng người dân ở khắp mọi miền tổ quốc. Trong đó tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phủ sóng thông tin, số hóa và đa dạng hoá các chương trình, tăng cường thời lượng tin/bài, thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở với nhiều hình thức khác nhau; nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc; đẩy mạnh phổ biến các quan điểm, chủ trương của Ðảng, Nhà nước đối với cán bộ, nhân dân, đồng bào - nhất là với các chức sắc, tín đồ tôn giáo.

Nhờ đó chỉ sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Trở thành điểm sáng đáng học hỏi của cộng đồng quốc tế về công tác xoá đói giảm nghèo; phổ cập giáo dục; mọi công dân đều được chăm sóc y tế…Diện mạo khu vực nông thôn, miền núi ngày càng thay đổi, khang trang hơn. Trong phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc ở khu vực nông thôn, miền núi đã từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào canh tác, sản xuất; ứng dụng thương mại điện tử để mua bán, trao đổi sản phẩm hàng hoá. Về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo: Hàng loạt cơ sở thờ tự các loại hình tôn giáo được tu bổ, sửa chữa, mở rộng hoặc xây dựng mới; các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo ngày càng phát triển như khai đạo của đạo Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo, tháng ăn chay Ramadan của Hồi giáo… Các Lễ hội của mọi tôn giáo đều trở thành hội lễ chung vui của toàn dân tộc như Lễ hội Đền Hùng, lễ Noel, lễ hội La Vang, chùa Hương…

Đặc biệt, người dân địa phương đã tận dụng những nguồn lực này để phát triển kinh tế du lịch thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ lễ lạt, ăn nghỉ, sản xuất nông sản, thảo dược cung cấp cho du khách; phát triển nghề thủ công, bán hàng lưu niệm…

Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Việt Nam đã ghi nhận tỷ lệ nghèo giảm đáng kể trong ba thập kỷ qua, giảm tỷ từ 80% năm 1992 xuống còn 7% ngay trước cuộc khủng hoảng COVID-19. GDP bình quân đầu người so với mức trung bình của OECD đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, đạt gần 25%.

Có được kết quả nêu trên, ngoài các cơ chế chính sách thì công tác thông tin tuyên truyền giữ một vai trò quan trọng. Nhờ có thông tin thường xuyên, kịp thời đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân lựa chọn được thông tin đúng, hữu ích để áp dụng vào cuộc sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế.

Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới
Ðổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo để mỗi người dân có nhận thức đầy đủ

Cần đổi mới công tác tuyên truyền

Mặc dù đã đạt được những thành qủa nhất định về kinh tế - xã hội cũng như công tác thông tin truyền thông song theo ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thuộc Ủy ban Dân tộc vẫn còn những tồn tại nhất định trong việc tiếp cận thông tin do đồng bào các dân tộc thiểu số thường sinh sống ở vùng miền núi, biên giới. Địa bàn rộng, chia cắt, nhiều nhóm dân tộc khác nhau về ngôn ngữ, đặc trưng văn hóa cũng như khả năng tiếp cận thông tin…, nên ở một số địa phương, công tác thông tin, truyền thông vẫn chưa thật sự phát huy hiệu quả như mong muốn.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, với công nghệ thông tin, internet và các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng, rồi mạng xã hội đủ loại hình phát triển; thông tin đa dạng, nhiều chiều, thậm chí thông tin giả mạo, xấu độc rất nhiều nên cần có các giải pháp mới. Đặc biệt là những thông tin về sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng - lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế.

PGS Chu Văn Tuấn chia sẻ, lâu nay, công tác thông tin, truyền thông về tôn giáo vẫn chủ yếu là về chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, mà chưa có nhiều nội dung tuyên truyền về các giá trị tốt đẹp, đóng góp của tôn giáo; sự tham gia của tôn giáo với các vấn đề của đời sống xã hội. Chính vì vậy, xã hội chưa hiểu về tôn giáo, thậm chí e ngại tuyên truyền về tôn giáo.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, ông Hà Việt Quân cho rằng, cần phải bỏ qua một số định kiến nhất định trong việc tiếp cận thông tin của đồng bào. Cũng như cần chú trọng lựa chọn hình thức, phương pháp thông tin sáng tạo, đổi mới, phù hợp hơn với người DTTS. Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân, 130 triệu thuê bao điện thoại với 65 triệu người dùng mạng xã hội, nhưng chúng ta vẫn không tận dụng hết được lợi thế mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ để truyền thông về các vấn đề dân tộc, tôn giáo

Còn PGS Chu Văn Tuấn đưa ra, đó là người làm công tác thông tin, truyền thông phải được trang bị đầy đủ kiến thức, hiểu biết cơ bản về tôn giáo, tránh sai sót, tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng. Tích cực tuyên truyền về tôn giáo, để cộng đồng hiểu hơn về những giá trị cũng như đóng góp của các giáo dân và các tổ chức tôn giáo.

Đối với cơ quan báo chí, bên cạnh việc phát hiện kịp thời các âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, mỗi cơ quan báo chí cần thúc đẩy chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong nước để lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; từ đó giúp nhân dân hiểu đúng về những chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo”.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới diễn biến khó lường; thông tin bùng nổ có cả mặt tốt và mặt xấu; đời sống kinh tế đi lên, các giá trị truyền thống đang dần thay đổi, xu hướng con người sống thực dụng hơn, nhất là giới trẻ có xu hướng xa rời nghiên cứu lịch sử, văn hoá, lòng tự hào dân tộc. Do đó, Nhà nước cần có định hướng, lựa chọn những thông tin có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và xu hướng mới để truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề dân tộc- tôn giáo.

Nguyên Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: chính sách tôn giáo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đấu thầu thuốc, thiết bị y tế cần giải quyết những vướng mắc thực tiễn

Đấu thầu thuốc, thiết bị y tế cần giải quyết những vướng mắc thực tiễn

Đấu thầu thuốc, thiết bị y tế là những vấn đề hết sức quan trọng, cần phải giải quyết dứt điểm vướng mắc.
Tuyển sinh đại học 2024: Nhiều trường đại học mở thêm ngành mới

Tuyển sinh đại học 2024: Nhiều trường đại học mở thêm ngành mới

Năm 2024 nhiều trường đại học dự kiến sẽ mở thêm nhiều ngành học, tăng chỉ tiêu giúp sinh viên có nhiều lựa chọn.
Những trái cây đem hấp chín thành thuốc bổ, tốt cho sức khỏe

Những trái cây đem hấp chín thành thuốc bổ, tốt cho sức khỏe

Trái cây là một trong những nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Đối với một số loại trái cây, việc hấp chín có thể đem lại hiệu quả chữa bệnh bất ngờ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 22/2/2024: Đêm nay vùng biển phía Đông Bắc gió mạnh, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 22/2/2024: Đêm nay vùng biển phía Đông Bắc gió mạnh, biển động

Thời tiết biển hôm nay 22/2/2024, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Thời tiết hôm nay ngày 22/2/2024: Chiều tối nay không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay ngày 22/2/2024: Chiều tối nay không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/2/2024: Bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, chiều tối nay sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/2/2024: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi trước khi chuyển rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/2/2024: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi trước khi chuyển rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/2/2024, Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng trước khi chuyển rét.
Đảm bảo hoàn thành tiến độ các dự án nhà ga, cảng hàng không

Đảm bảo hoàn thành tiến độ các dự án nhà ga, cảng hàng không

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, năm 2024 Cục Hàng không Việt Nam phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các dự án cảng, nhà ga hàng không.
Quảng Ninh: 59 công nhân tại Khu công nghiệp Đông Mai nghi bị ngộ độc khí

Quảng Ninh: 59 công nhân tại Khu công nghiệp Đông Mai nghi bị ngộ độc khí

59 công nhân tại Khu công nghiệp Đông Mai (phường Đông Mai, TX. Quảng Yên) có hiện tượng buồn nôn, khó thở vì nghi hít phải khí bị rò rỉ.
22 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

22 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, hiện có 22/63 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Một doanh nghiệp thép được cấp chứng nhận ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính

Một doanh nghiệp thép được cấp chứng nhận ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính

Vừa qua Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã được BSI cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính cho các sản phẩm thép.
Phát động Tết trồng cây- Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Phát động Tết trồng cây- Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 21/2 tại Khu quần thể sinh thái- tâm linh Tây Yên Tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tỉnh Bắc Giang đã phát động “Tết trồng cây- Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Thừa Thiên Huế: Xuất quân đánh cá vụ Nam xuân Giáp Thìn

Thừa Thiên Huế: Xuất quân đánh cá vụ Nam xuân Giáp Thìn

Ngày 21/2, lễ xuất quân đánh cá vụ Nam mùa xuân Giáp Thìn năm 2024 đã được tổ chức tại phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đề xuất điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng

Đề xuất điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng

Đề xuất trên nhằm từng bước cải thiện phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo hướng tăng tính chi phí hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Vụ thu tiền vào bãi đá sông Hồng với giá chát nhưng không có vé: Q.Tây Hồ yêu cầu xử lý nghiêm

Vụ thu tiền vào bãi đá sông Hồng với giá chát nhưng không có vé: Q.Tây Hồ yêu cầu xử lý nghiêm

UBND quận Tây Hồ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào làm việc với khu du lịch bãi đá sông Hồng về việc thu tiền vào cổng mà không hề có vé hay biên lai.
Hà Nội: Cháy ngùn ngụt tại kho chứa hàng ở xã Ninh Hiệp

Hà Nội: Cháy ngùn ngụt tại kho chứa hàng ở xã Ninh Hiệp

Khoảng 15h ngày 21/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng ở khu dân cư thôn 5 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội), khiến nhiều người dân hốt hoảng.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm bao nhiêu độ?

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm bao nhiêu độ?

Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết miền Bắc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh, vùng núi trời rét.
Kiểm soát an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Kiểm soát an toàn thực phẩm mùa lễ hội

Nhiều địa phương tại các tỉnh phía Nam đang bước vào mùa lễ hội. Tại các khu tham quan, du lịch… các cơ sở ăn uống đua nhau mọc lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Gỡ

Gỡ 'thẻ vàng' IUU, Bộ Nông nghiệp yêu cầu rà soát, xác định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối

Để gỡ 'thẻ vàng' IUU, Bộ Nông nghiệp đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển rà soát, xác định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối.
Thanh Hóa: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 với trên 300 ấn phẩm đặc sắc

Thanh Hóa: Khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024 với trên 300 ấn phẩm đặc sắc

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền Thông, huyện Hoằng Hóa tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024.
Dịch vụ thuê xe mùa lễ hội đầu năm ảm đạm, hết thời "hốt bạc"

Dịch vụ thuê xe mùa lễ hội đầu năm ảm đạm, hết thời "hốt bạc"

Trái ngược với những năm trước, trong mùa lễ hội năm nay, dịch vụ cho thuê xe khá “ảm đạm”, thậm chí doanh nghiệp còn thiếu khách thuê.
100% cơ sở y tế trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

100% cơ sở y tế trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

Tính đến tháng 2/2024 đã có 100% cơ sở y tế trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.
Ăn chậm, nhai kỹ có lợi ích gì?

Ăn chậm, nhai kỹ có lợi ích gì?

Do cuộc sống bận rộn, thời gian dành cho bữa ăn ngày càng bị rút ngắn, nên nhai kỹ, ăn chậm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Sau Tết, thú chơi hoa lê rừng hút khách dù giá cao "ngất ngưởng"

Sau Tết, thú chơi hoa lê rừng hút khách dù giá cao "ngất ngưởng"

Hoa lê rừng dù có giá cao nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng “chơi lớn” để mang hơi thở mùa xuân của vùng cao về nhà sau Tết Nguyên đán.
Rà soát, khắc phục bất cập trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Rà soát, khắc phục bất cập trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau vụ tai nạn khiến 3 người chết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Giải quyết các vướng mắc, bất cập

Đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế: Giải quyết các vướng mắc, bất cập

Bộ Y tế đã có Tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhẳm giải quyết các vướng mắc, bất cập...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động