Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 21:14

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

15:40 | 11/11/2021
Nhằm tiếp tục triển khai Đề án 'Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo', ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo cho các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện cơ quan báo chí đã được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc trình bày về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng viết bài về các chủ đề này.

Việc tổ chức tập huấn sẽ giúp các cơ quan báo chí và những phóng viên, biên tập viên thực hiện trực tiếp hiểu và nắm rõ hơn về công tác dân tộc tôn giáo, đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, kịp thời, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Hội nghị Tập huấn thu hút đông đảo cơ quan báo chí tham dự

Trong năm 2019, triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc và Nghị quyết 25 0NQ/TW về công tác tôn giáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo với mục tiêu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV