Ninh Bình: Đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm

Tỉnh Ninh Bình tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng tái cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm.
Phát triển công nghiệp xanh thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao Khẩn trương xây dựng Luật về phát triển công nghiệp Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Quảng Nam hướng phát triển công nghiệp làm trọng tâm, kinh tế biển là trụ đỡ

Ngày 7/7 tại Ninh Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54.

Ninh Bình: Đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm

Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, tỉnh đã xác định rõ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thiết trong việc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh. Sau 17 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, kinh tế xã hội của Ninh Bình qua các giai đoạn có nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cụ thể, kinh tế đạt được mức tăng trưởng khá qua các giai đoạn, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2005-2010 đạt 15,6%/năm; giai đoạn 2011-2021 đạt 7,7%/năm; giai đoạn 2005-2020 tăng bình quân 11,04%/năm. “Quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, giá trị GRDP (theo giá hiện hành) của tỉnh năm 2021 đạt trên 72 nghìn tỷ đồng, gấp 14,5 lần so với năm 2005 (năm 2005 đạt 4,97 nghìn tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người tăng từ 5,57 triệu đồng năm 2005 lên 71,5 triệu đồng năm 2021, tăng gấp 12,8 lần so với năm 2005”- lãnh đạo tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh.

Đáng chú ý, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ, cơ cấu sản xuất trong nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh gắn với thị trường.

Bên cạnh đó, cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất toàn ngành (khoảng gần 50%), từng bước khẳng định được vị thế và thay thế vai trò của các sản phẩm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng gắn với khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Công nghiệp phụ trợ được chú trọng đầu tư, các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống (thép, phân lân, đạm, xi măng,..) cơ bản được duy trì. Các ngành dịch vụ như thương mại, vận tải, tài chính, tín dụng ngân hàng… tiếp tục có bước phát triển nhanh.

Lĩnh vực du lịch có sự chuyển mình, phát triển mạnh mẽ tạo nền tảng định hướng dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và được xác định là hướng đi, hướng phát triển bền vững của tỉnh.

Phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng hành lang kinh tế ven biển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhìn nhận, về cơ bản, Dự thảo Báo cáo tổng kết của Ninh Bình đã bám sát các nội dung Nghị quyết 54 và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, báo cáo đã làm rõ kết quả đạt được sau gần 17 năm thực hiện Nghị quyết; chỉ ra 3 nhóm tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân; rút ra 3 bài học kinh nghiệm; phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; những khó khăn, thách thức đối với địa phương, vùng; đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 nhóm kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

ông Trần Tuấn Anh- Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nêu ra nhưng nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Ninh Bình cần chủ động hội nhập, mở rộng giao lưu kinh tế để tăng cường liên kết vùng nhất là với các địa phương tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ. Khai thác các cơ hội từ các xu hướng phát triển kinh tế trong nước, thế giới; hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng khung kết nối đồng bộ để trở thành đầu mối giao lưu của khu vực phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng và với các vùng Trung du và miền núi Bắc bộ và vùng Bắc Trung bộ. “Tăng cường liên kết các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng để khai thác hiệu quả hơn các hành lang, vành đai kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, các thắng cảnh du lịch tầm quốc gia, quốc tế, các trục đường giao thông liên vùng kết nối với thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng”- ông Trần Tuấn Anh chỉ ra.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, cần khắc phục các hạn chế, yếu kém và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tích hợp lại thành “dư địa” để khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để huy động tổng hợp các nguồn lực, thu hút được các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đa quốc gia; quan tâm thu hút các nguồn lực trong và ngoài ngân sách phục vụ phát triển địa phương thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng yêu cầu tỉnh Ninh Bình tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ: Sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch sử dụng đất.

Nội dung quy hoạch cần có sự thống nhất và phân chia một cách hợp lý mục tiêu phát triển, khai thác hiệu quả các lợi thế và bố trí đầy đủ nguồn lực để phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, có cơ cấu kinh tế tiên tiến, đầu mối giao lưu của khu vực phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng với các vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung bộ. “Đồng thời hướng tới mục tiêu Ninh Bình là một cực tăng trưởng của hành lang kinh tế ven biển Ninh Bình - Nam Định -Thái Bình”- ông Trần Tuấn Anh nêu rõ.

Ngoài ra, tập trung thực hiện các Nghị quyết để phát huy hơn nữa tiềm năng để phát triển Ninh Bình trở thành tỉnh khá, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm, du lịch là mũi nhọn; khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch, tài nguyên khoáng sản; khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường theo hình thức cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm chuyên môn hóa.

Đối với một số kiến nghị của tỉnh Ninh Bình, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu, ngoài những vấn đề đã được lãnh đạo các bộ, ngành trả lời, trao đổi tại hội nghị, Ban Chỉ đạo giao Thường trực Tổ Biên tập Đề án tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo để chắt lọc đưa vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 hoặc chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đề nghị của tỉnh Ninh Bình.

Lan Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sau vụ

Sau vụ 'tiệc chia tay', Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị xem xét xử lý kỷ luật

Ngày 15/8/2022, tại Kỳ họp 40, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất kết luận về vi phạm của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.
TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

Mặt tiền “đất vàng” ở trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang được hoàn trả khiến nhiều người rất vui mừng bởi sắp được kinh doanh trở lại.
Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã lựa chọn 11 sản phẩm nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Chiều ngày 15/8, tại TP. Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Chiều 15/8, diễn ra Hội nghị Kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Mới đây, Nghệ An là địa phương bị Bộ LĐ-TB&XH "điểm tên" về chậm tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo quyết định 08.
Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế sẽ thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, với số xe được phép hoạt động thường xuyên tối đa là 3 xe.
TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

Nhận tin báo cháy tại căn 5 tầng ở quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng nhánh chóng đến hiện trường dập lửa, giải cứu 10 người thoát ra ngoài.
Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển các cụm công nghiệp được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.
Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Thuyền viên Nguyễn Văn Sinh nghi bị viêm ruột thừa cấp đã được cấp cứu kịp thời, qua nguy hiểm và đưa về thành phố Đà Nẵng an toàn để tiếp tục điều trị.
Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Một chiếc xuồng nhỏ chở khoảng 1.000 lít dầu đã bốc cháy dữ dội trên vùng biển TP Móng Cái (Quảng Ninh)
Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Trong tháng 8/2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến sẽ khởi công Dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan trong quý I/2023.
Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Sau cơn bão số 2, theo thống kê sơ bộ, tỉnh Hòa Bình đã có những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu cũng như cơ sở hạ tầng giao thông.
Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Đà Nẵng - Hà Nội

Xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Đà Nẵng - Hà Nội

Chiều 12/8 tại thành phố Đà Nẵng, 250 doanh nghiệp đến từ thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có cơ hội xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, hợp tác sâu rộng.
Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Những năm qua, đầu tư của kiều bào vào TP. Đà Nẵng có xu hướng tăng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thu hồi 240ha đất dự án đã giao cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn.
Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đạt 28,72 triệu USD. Hợp tác Kinh tế đã nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Thừa Thiên Huế khánh thành phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thừa Thiên Huế khánh thành phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sáng ngày 12/8, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế.
TP. Hải Phòng: Sập nhà cao tầng thuộc khách sạn Hải Yến

TP. Hải Phòng: Sập nhà cao tầng thuộc khách sạn Hải Yến

Khối nhà cao tầng liền sau khách sạn Hải Yến (đại lộ Tôn Đức Thắng, địa phận xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bị đổ sập vào khoảng 23h ngày 11/8.
Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới

Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới

Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo tổng Nghị quyết 39-NQ/TW cùng Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới".
Đà Nẵng: Camera "bắt thóp" kẻ phóng hỏa lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Camera "bắt thóp" kẻ phóng hỏa lúc rạng sáng

Ngày 11/8, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ kẻ phóng hỏa đốt nhà trên địa bàn quận do camera ghi lại được.
Nghệ An: Cơ hội từ làn sóng FDI chất lượng cao

Nghệ An: Cơ hội từ làn sóng FDI chất lượng cao

Nghệ An đang là điểm đến của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện môi trường có quy mô hàng trăm triệu USD.
Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Thừa Thiên Huế hướng đến thành phố giao thông xanh bằng tàu điện

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đã làm việc với tập đoàn KRRI về nghiên cứu tiền khả thi dự án giao thông xanh bằng tàu điện, mô hình giao thông hiện đại, tiên tiến.
Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh bị tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh bị tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Lý do tạm dừng là để chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh xác minh, làm rõ việc có hay không vi phạm liên quan những hoạt động "chia tay" của ông
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động