Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 01/12/2020 22:41

Đảng ủy Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV): Chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ

16:24 | 14/10/2020
Quý III và 3 quý đầu năm năm 2020, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế trong nước cũng như thế giới, Đảng ủy Tập đoàn TKV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh”. Đồng thời, chủ động, tích cực tham gia với các địa phương và Trung ương trong công tác phòng, chống đại dịch.

Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn TKV đã có nhiều khởi sắc. Đến hết tháng 9, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 94.024 tỷ đồng, sản lượng than nguyên khai đạt 29,68 triệu tấn. Tiêu thụ đạt 33,43 triệu tấn, trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 33,43 triệu tấn, riêng hộ điện là 27,9 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn so với cùng kỳ 2019. Sản xuất Alumin quy đổi đạt trên 1 triệu tấn. Sản xuất điện 7,9 tỷ kWh. Sản xuất khoáng sản, vật liệu nổ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

2230-unnamed-4
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19, TKV đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 15.600 tỷ đồng

Đáng chú ý, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, TKV đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 15.600 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng uỷ TKV đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cơ sở trong Tập đoàn theo đúng chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo nguyên tắc, quy định trong Đảng. Ngay sau Đại hội đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy chế, chương trình làm việc toàn khoá và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo Kết luận số 803-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương tại TKV. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ và đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; văn phòng cấp uỷ.

Theo dự báo, mặc dù dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được khống chế nhưng tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và lan rộng. Tình hình kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2020 dự kiến có thể chỉ ở mức 1,8-2,5% GDP. Bởi vậy, thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 23/6/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV về “Khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020”.

Theo đó, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động toàn Tập đoàn nêu cao tinh thần quyết tâm, nắm bắt cơ hội để tiếp tục thực hiện mục tiêu số 1 là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV và của cả năm 2020 trước tình hình dịch Covid - 19 còn diễn biến rất phức tạp. Chú trọng trong công tác xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn lại tổ chức, rà soát, bổ sung các quy chế. Tăng cường nắm bắt dư luận để kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân lao động.

Đáng chú ý, quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ ngành, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tập đoàn, đặc biệt là triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Lãnh đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm: ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11, 180 năm lịch sử ngành Than Việt Nam, 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng…

Năm nay, TKV phấn đấu tiêu thụ 49 triệu tấn than, lớn nhất từ trước đến nay. Sản lượng than khai thác trong nước dự kiến đạt khoảng 40,5 triệu tấn.