Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/01/2021 11:10

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11/CT-TTg

11:28 | 06/04/2020
Trước phản ánh một số cơ quan, đơn vị chậm triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là một số giải pháp đề ra còn mang tính hình thức, chưa sát thực tiễn, Tổ công tác của Thủ tướng (Tổ công tác) vừa có báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh. 

Qua làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Tư vấn du lịch và 9 hiệp hội doanh nghiệp (DN) để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh; lắng nghe phản ánh, kiến nghị về những khó khăn đang gặp phải, cần được tháo gỡ, hỗ trợ, Tổ công tác nhận thấy, các bên liên quan đánh giá Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 được ban hành rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng DN của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, việc thực thi các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 11/CT-TTg còn một số bất cập; như: Một số bộ, cơ quan triển khai chậm, chưa bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu; một số giải pháp đề ra còn mang tính hình thức, nhiều thủ tục, chưa sát thực tiễn,… khiến DN khó tiếp cận được sự ưu đãi, hỗ trợ theo yêu cầu của Chỉ thị 11/CT-TTg.

Trên cơ sở những phản ánh này, Tổ công tác đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 11/CT-TTg; đề xuất các giải pháp phải gắn với những định lượng rõ ràng, thiết thực, bảo đảm hiệu quả trong khâu thực thi.

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, đề xuất về việc miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/4/2020.

Tổ công tác đề nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và chỉ đạo ngay các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics hàng hải, hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.

Bên cạnh đó, báo cáo của Tổ công tác cũng nêu rõ, hiện các bộ, ngành còn nợ đọng, chưa ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật. 57 văn bản quy định chi tiết (31 nghị định, 26 thông tư) phải được ban hành trước 15/5/2020 để bảo đảm có hiệu lực từ 1/7/2020 cùng với các luật, pháp lệnh nhưng đến nay chưa được các bộ, cơ quan trình theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP.

Tổ công tác kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ngay các văn bản quy định chi tiết đang nợ đọng và chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm tiến độ.

Tổ công tác đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc soạn thảo, trình các văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan; đồng thời rà soát, đề xuất Thủ tướng phân công các bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết ngay khi các Luật, Pháp lệnh được thông qua.

Các cơ quan, hiệp hội DN cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp hỗ trợ cho các DN, ngành nghề.

Hoàng Châu