Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 01:16

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương tuyển dụng viên chức năm 2020

11:06 | 07/04/2020
Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1 Số lượng và vị trí viên chức cần tuyển

1.1 Số lượng cần tuyển: 16 viên chức.

1.2 Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên, làm việc tại các đơn vị trong Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

2 Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1 Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.2 Điều kiện cụ thể

2.2.1 Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ: Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, kỹ thuật, ngoại thương, quan hệ quốc tế, môi trường, ngân hàng, tài chính, luật.

2.2.2 Điều kiện về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ tối thiểu Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.2.3 Điều kiện về trình độ tin học: Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.3 Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2.4 Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2.5 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3 Hình thức và nội dung tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng, như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2 (dự kiến từ 04-08/5/2020).

Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (dự kiến từ 11-22/5/2020).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4 Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại website vioit.org.vn) đến Văn phòng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Phòng 807, tầng 8, số 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 024 3 8253417 – 0982514699 Email: HanhNTH.CLCT@moit.gov.vn

- Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 29/4/2020 (theo dấu bưu chính).

- Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp: từ ngày 27/4/2020 đến hết ngày 29/4/2020 (trong giờ hành chính).

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người (chỉ áp dụng đối với người dự tuyển được tham dự Vòng 2).