Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/10/2021 11:25

Trà Vinh: Chủ động hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

17:23 | 17/08/2021
Nhiều giải pháp linh hoạt đã được tỉnh Trà Vinh triển khai đồng bộ nhằm giúp người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được đảm bảo quyền lợi từ các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo BHXH tỉnh Trà Vinh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp nhưng tính đến ngày 30/6/2021, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị là 996,5 tỷ đồng, đạt 44,56% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 127,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, công tác giải quyết và chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động được BHXH tỉnh thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN trong 6 tháng đầu năm 2021 là trên 704 tỷ đồng (tăng 65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020), trong đó chi từ nguồn ngân sách 20,6 tỷ đồng và chi từ Quỹ BHXH 683,5 tỷ đồng (tăng 66,4 tỷ đồng so với cùng kỳ).

BHXH tỉnh Trà Vinh tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho các tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh rà soát những trường hợp đã có việc làm đi đăng ký thất nghiệp, yêu cầu thu hồi các trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng thực hiện hàng loạt các chính sách khác như chi trả lương hưu tháng 5 đến tháng 8/2021 cho người hưởng nhận tiền mặt trong điều kiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN…

Trà Vinh: Chủ động hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
Tỉnh Trà Vinh chủ động hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh, Sở LĐ-TBXH tỉnh đã ban hành Công văn số 1350/SLĐTBXH-LĐVLGDNN về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP (NQ68) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (QĐ23) của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Các địa đã phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát lập danh sách người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23, đảm bảo đúng quy trình hồ sơ, trình tự, thủ tục và kịp thời trình UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí để hỗ trợ.

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách liên quan gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động từ quỹ BHTN. Trong đó, thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH tỉnh đã khẩn trương rà soát và phát hành thông báo đến 894 đơn vị, với 42.389 lao động được giảm mức đóng, số tiền được giảm tạm tính từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022 là trên 13 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong đợt 1, tỉnh Trà Vinh đã tiến hành phê duyệt và chi trả cho khoảng 7.782 lượt đối tượng với tổng số tiền 11.673 triệu đồng, đạt 100%. Trong đợt 2, tỉnh Trà Vinh tiếp tục phê duyệt cho 411 đối tượng, với tổng số tiền 616.500.000 đồng. Hiện nay, các huyện của tỉnh đang khẩn trương chi hỗ trợ cho đối tượng, dự kiến chi 100% vào ngày trước ngày 5/8/2021. Đối với các nhóm đối tượng lao động tự do khác, toàn tỉnh đang tiếp tục rà soát, cập nhật đến ngày 3/8/2021 đã có 17.400 lao động thuộc điều kiện hỗ trợ, các huyện đang thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Qua kết quả rà soát toàn tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt 2.105 đối tượng với tổng kinh phí 3.105 triệu đồng.

Việc triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết 68 được BHXH tỉnh Trà Vinh thực hiện nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và đúng luật. Ngoài việc hỗ trợ các đơn vị thực hiện thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, xác nhận đối tượng hỗ trợ, BHXH tỉnh Trà Vinh cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về các chính sách hỗ trợ, tăng cường hướng dẫn, trả lời những vướng mắc liên quan của người lao động và người sử dụng lao động và báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH.

Thanh Vân