Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 29/05/2020 07:44
tra vinh ho tro nganh nghe the manh

Trà Vinh: Hỗ trợ ngành nghề thế mạnh

Dưới sự trợ sức của chương trình khuyến công, hơn 6 năm qua diện mạo ngành công nghiệp nông thôn (CNNT) của Trà Vinh đã thay đổi rõ nét khi năng lực sản xuất, chất ...
1 2