Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Hơn 2.000 sáng kiến cải tiến làm lợi hơn 50 tỷ đồng

Trong năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có hơn 2.000 sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật được đưa vào áp dụng trong sản xuất, làm lợi hơn 50 tỷ đồng.
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng siêu tàu cứu nạn hiện đại nhất Việt Nam Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần hiện đại hóa Quân đội, các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngoài việc khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại đã được đầu tư và tăng cường hợp tác, trao đổi với những đơn vị liên quan nhằm từng bước làm chủ, sử dụng hiệu quả trang bị công nghệ mới, thì việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật với nhiều hình thức, biện pháp sát thực tiễn là vấn đề có tính chiến lược.

Thời gian qua, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các nhà máy trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quan tâm thực hiện, hướng trọng tâm vào nghiên cứu, cải tiến công nghệ, tối ưu hóa dây chuyền, thiết bị và nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng.

Hơn 2.000 sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được đưa vào áp dụng sản xuất
Thời gian qua, lĩnh vực Công nghiệp Quốc phòng luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta quân tâm chỉ đạo đặc biệt là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu sản xuất vũ khí công nghệ cao.

Báo cáo kết quả công tác khoa học và công nghệ (KHCN) và phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu KHCN. Toàn Tổng cục đã triển khai thực hiện 169 đề tài, nhiệm vụ, trong đó có 16 đề tài cấp Quốc gia, 62 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 91 đề tài cấp Tổng cục. Các đề tài, nhiệm vụ KHCN được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng đề ra, đến nay đã đánh giá, nghiệm thu 62 đề tài, nhiệm vụ đạt yêu cầu. Trong đó có 52/62 đề tài được kiến nghị áp dụng vào sản xuất, sửa chữa, sản xuất loạt “0” và tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo trong Quân đội.

Ngoài ra, Tổng cục đã triển khai ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, giảm sức lao động và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất. Trong năm 2023, toàn Tổng cục có hơn 2.000 sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật được đưa vào áp dụng sản xuất, làm lợi hơn 50 tỷ đồng.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động KHCN của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn được triển khai toàn diện. Đặc biệt, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức các nhóm nghiên cứu liên viện, đa ngành để xử lý các vấn đề có độ tích hợp liên ngành cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được phê duyệt.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động KHCN quân sự. Các nghiên cứu của các đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn được định hướng tới sản phẩm cuối cùng, đáp ứng yêu cầu của hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để tổ chức sản xuất trang bị cho quân đội. Các kết quả nghiên cứu của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã được triển khai sản xuất, ứng dụng phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đã một lần nữa khẳng định hiệu quả đầu tư cho lĩnh vực KHCN quốc phòng.

Thời gian tới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục bám sát các chủ chương định hướng của Đảng, Nhà nước tại Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức xây dựng và mở mới các chương trình, đề tài bám sát 05 nhóm vũ khí trang bị kỹ thuật đã được định hướng cũng như khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề tài, dự án nhằm lập thành tích chào mừng 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hơn 2.000 sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được đưa vào áp dụng sản xuất
Công nhân Nhà máy Z111 tổng lắp vũ khí bộ binh do nhà máy nghiên cứu, sản xuất. Ảnh: Báo QĐND

Về mặt chính sách đặc thù hỗ trợ cho hoạt động KHCN trong lĩnh vực quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao Đàm Bạch Dương cho biết, trong quá trình xây dựng “Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và Động viên công nghiệp” lồng ghép các cơ chế đặc thù để tháo gỡ các vướng mắc cho hoạt động KHCN trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đây cũng là tiền đề để Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi Luật KHCN năm 2013 nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những kết quả trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động từ học tập và làm theo lời Bác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trực tiếp góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng trong sự phát triển của Quân đội và đất nước. Đó cũng là động lực mạnh mẽ để việc học tập và làm theo lời Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ đảm bảo công nghệ sản xuất trong những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công nhân viên các đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công nghiệp quốc phòng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng, sản phẩm chủ lực tiêu thụ thuận lợi

Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng, sản phẩm chủ lực tiêu thụ thuận lợi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai dù còn khó khăn nhưng vẫn trên đà tăng trưởng…
Tuyên Quang đề nghị tăng nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Tuyên Quang đề nghị tăng nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Phần lớn cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được đầu tư hạ tầng bằng nguồn ngân sách, tỉnh đề xuất tăng hỗ trợ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
“Kích” sản xuất công nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng

“Kích” sản xuất công nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng

Với vai trò trụ cột của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp đòi hỏi những lực đẩy mới mạnh mẽ, toàn diện hơn để hồi phục trong năm 2024.
Doanh nghiệp dệt may cần chính sách tín dụng linh hoạt hơn

Doanh nghiệp dệt may cần chính sách tín dụng linh hoạt hơn

Dù đơn hàng dồi dào hơn nhưng doanh nghiệp dệt may trong nước lại khó tiếp cận vốn vay cho nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Nam Định “dọn đường” cho phát triển công nghiệp

Nam Định “dọn đường” cho phát triển công nghiệp

UBND tỉnh Nam Định đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Yếu tố nào hỗ trợ phục hồi tiêu thụ thép nửa cuối năm?

Yếu tố nào hỗ trợ phục hồi tiêu thụ thép nửa cuối năm?

Ngành thép đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt với những nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản, sự thúc đẩy đầu tư công.
Tiến dần đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Tiến dần đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng một ngành công nghiệp ô tô với mục tiêu sản xuất thay thế nhập khẩu và từng bước tiến tới xuất khẩu.
Nhiều ông lớn “đổ bộ”, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần tiếp sức

Nhiều ông lớn “đổ bộ”, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần tiếp sức

Việc các tập đoàn đa quốc gia hàng từ điện tử, bán dẫn... đầu tư vào Việt Nam là tín hiệu đáng mừng, đồng thời là cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga lần đầu xuất hiện tại Ukraine có gì đặc biệt?

Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga lần đầu xuất hiện tại Ukraine có gì đặc biệt?

Mới đây, phía Ukraine đã công khai bức ảnh chụp từ máy bay không người lái trinh sát tầm xa về pháo tự hành 2S43 Malva của quân đội Nga ở hướng Kharkov.
Nhận diện yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại

Nhận diện yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã nhận diện những yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại.
Đăk Nông vẫn còn lúng túng trong triển khai Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Đăk Nông vẫn còn lúng túng trong triển khai Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 1/5 nhưng ngành Công Thương Đăk Nông còn lúng túng trong triển khai thực hiện.
HanoiPlas 2024: Hơn 200 doanh nghiệp giới thiệu máy móc, thiết bị công nghiệp nhựa và cao su

HanoiPlas 2024: Hơn 200 doanh nghiệp giới thiệu máy móc, thiết bị công nghiệp nhựa và cao su

Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su (HanoiPlas 2024) quy tụ hơn 200 doanh nghiệp diễn ra từ 5-8/6.
PMI tháng 5/2024: Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ

PMI tháng 5/2024: Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ

Ngành sản xuất của Việt Nam không thay đổi khi đạt 50.3 trong tháng 5, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành đã cải thiện nhẹ tháng thứ hai liên tiếp.
Khơi thông chính sách cho công nghiệp hỗ trợ

Khơi thông chính sách cho công nghiệp hỗ trợ

Là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, nhưng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang gặp khó và chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng để phát triển tương xứng.
Khánh Hòa: Đề xuất tháo điểm nghẽn cho phát triển cụm công nghiệp

Khánh Hòa: Đề xuất tháo điểm nghẽn cho phát triển cụm công nghiệp

Mặc dù có chuyển biến tích cực song Khánh Hòa vẫn gặp khó trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Vậy địa phương đã đề xuất những gì để tháo gỡ?
Ngành công nghiệp tạo dựng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ngành công nghiệp tạo dựng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Quá trình phát triển công nghiệp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo dựng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Kiểm tra tình hình thực hiện công tác khuyến công, cụm công nghiệp tại Đắk Nông

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác khuyến công, cụm công nghiệp tại Đắk Nông

Cục Công Thương địa phương tổ chức đoàn công tác làm việc với Sở Công Thương Đắk Nông về tình hình thực hiện công tác khuyến công, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Doanh nghiệp dệt may tính toán “chốt” đơn hàng quý cuối của năm

Doanh nghiệp dệt may tính toán “chốt” đơn hàng quý cuối của năm

Dù các nhãn hàng vẫn đang thận trọng theo dõi thị trường nhưng doanh nghiệp dệt may được khuyến cáo tính toán đàm phán đơn hàng cho quý IV/2024.
Xuất khẩu điện thoại, linh kiện: Cần chú trọng tới sản phẩm cốt lõi, tạo sức đột phá

Xuất khẩu điện thoại, linh kiện: Cần chú trọng tới sản phẩm cốt lõi, tạo sức đột phá

Mảng điện thoại, linh kiện tiếp tục thể hiện là điểm sáng nhất trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải không cao: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải không cao: Trách nhiệm thuộc về ai?

Số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải hiện chiếm 30,6% số cụm đang hoạt động, đây tuy là con số thấp nhưng đã cải thiện đáng kể so với những năm trước.
Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp đạt chuỗi tăng 3 tháng liên tiếp

Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp đạt chuỗi tăng 3 tháng liên tiếp

Sau khi sụt giảm 5,75% vào tháng 2/2024, chỉ số IIP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có chuỗi 3 tháng tăng liên tiếp với mức tăng lần lượt 0,37%; 12,71% và 11,06%.
TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong 3 năm

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong 3 năm

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trưởng 5,3% so với cùng ky, tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
Ngành dệt may, da giày: Phát triển thị trường mới nhưng không “nới cũ”

Ngành dệt may, da giày: Phát triển thị trường mới nhưng không “nới cũ”

Đa dạng thị trường xuất khẩu, phát triển bền vững là những giải pháp quan trọng Bộ Công Thương đã và đang hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,9% so với cùng kỳ

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,9% so với cùng kỳ

Sản xuất công nghiệp tháng 5 tiếp tục xu hướng tăng trưởng, theo đó IIP tháng 5 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ.
Quảng Bình: 52 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quảng Bình: 52 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chiều ngày 28/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn 52 sản phẩm đạt tiêu chí.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động