Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/11/2019 10:07
khoi thong nguon luc xa hoi

Khơi thông nguồn lực xã hội

Thời gian qua, Việt Nam đã rất quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN). Điều này góp phần quan trọng phát huy vai trò, động lực ...
1 2 3