Quảng Ninh: Đón “đại bàng”, quyết tâm hút 3 tỷ USD vốn FDI

Để đạt mục tiêu đạt ít nhất 3 tỷ USD trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ngay từ những tháng đầu năm 2024, Quảng Ninh đã đề ra nhiều giải pháp.
Quảng Ninh phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Nam Hòa Infographic: Việt Nam thu hút hơn 6,17 tỷ USD vốn FDI trong quý I/2024

Tập trung thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Báo cáo của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho thấy, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 quan điểm tiếp tục bám sát chỉ đạo và định hướng của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân về công tác xúc tiến đầu tư. Cùng với đó, Quảng Ninh đã chú trọng đổi mới, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư; ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có liên kết với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định hướng tái cơ cấu nền kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Đồng thời, Quảng Ninh tập trung thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn khu vực, thị trường, đối tác để thúc đẩy hợp tác phát triển phù hợp với bối cảnh thế giới và khu vực; ưu tiên việc kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; thu hút đầu tư xanh, công nghệ cao, công nghệ phụ trợ, phương pháp quản lý, quản trị tiên tiến, tăng cường các ứng dụng công nghệ số trong công tác đầu tư và quản lý nhà nước với các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Quảng Ninh: Đón “đại bàng”, quyết tâm hút 3 tỷ USD vốn FDI
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy kiểm tra công tác đầu tư hạ tầng tại TX. Quảng Yên - Ảnh: Quangninh.gov.vn

Tập trung xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới (các nhà đầu tư động lực) có khả năng kéo theo nhiều doanh nghiệp sản xuất vệ tinh, tạo thành chuỗi giá trị toàn cầu; các nhà đầu tư có thương hiệu, có năng lực tài chính và trình độ, kinh nghiệm quản lý, có khả năng liên kết và tác động tích cực đến các doanh nghiệp của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với đó, Quảng Ninh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư từ thị trường truyền thống, các quốc gia có công nghệ cao, đứng đầu các chuỗi cung ứng, là thành viên tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam (CPTPP, RCEP, EVFTA...) như Hoa Kỳ, Singapore, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước châu Âu...Song song với đó, với phương châm chuyển đổi nền kinh tế “từ nâu sang xanh”, Quảng Ninh cũng chú trọng ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như các ngành công nghiệp ưu tiên, mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao: công nghiệp thông tin và truyền thông, công nghiệp điện tử viễn thông; sản phẩm số, ô tô, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp môi trường, công nghiệp thời trang…; Phát triển công nghiệp phụ trợ, phục vụ công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo; Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp....

Sẵn sàng đón “đại bàng" FDI về làm tổ

Để hiện thực các mục tiêu đề ra, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Quảng Ninh đã đề ra 8 nhóm hoạt động tương ứng với 8 nhóm giải pháp , bám sát theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Trong đó, đa số các nội dung tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thu hút đầu tư với một số trọng tâm như: Xây dựng danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư bao gồm những dự án lớn, nhà đầu tư lớn, có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và đảm bảo tính khả thi trong thu hút đầu tư; Xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp đã có giữa tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan Bộ, ngành Trung ương (Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương), VCCI, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán các nước tại Việt Nam (Indonesia, Nauy, Brazil, Nhật Bản, Ả Rập...) trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, như: tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình xúc tiến đầu tư, giới thiệu các đoàn nhà đầu tư đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh

Bên cạnh đó, nét mới của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 là đưa ra các nhóm hoạt động/giải pháp trọng tâm trong năm 2024 với các nhóm đối tượng nhà đầu tư cụ thể (nhóm các nhà đầu tư đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đã nộp hồ sơ đầu tư), nhóm nhà đầu tư đã ký hợp đồng, sẵn sàng đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh trong năm 2024, nhóm nhà đầu tư đang nghiên cứu đầu tư vào Quảng Ninh, nhóm nhà đầu tư mới, chưa có ý định nghiên cứu đầu tư vào Quảng Ninh) với các yêu cầu khác nhau để phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan để đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hút đầu tư của tỉnh đã đề ra.

Quảng Ninh: Đón “đại bàng”, quyết tâm hút 3 tỷ USD vốn FDI
Dự án nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Autoliv Việt Nam đang được đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Sông Khoai (TX Quảng Yên) - Ảnh: Quangninh.gov

Trong đó, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư được giao là đầu mối triển khai toàn diện nội dung chương trình xúc tiến đầu tư. Một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Ban được giao như: Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; Thường xuyên liên hệ, bám sát chủ trương, kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan trung ương, đối với các chương trình tổ chức đoàn đi xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, sự kiện, hoạt động xúc tiến đầu tư do Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), VCCI… ưu tiên các nhà đầu tư đến từ các quốc gia Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, EU...

Nhờ những cách làm chủ động, sáng tạo, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 187 dự án FDI đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 14,43 tỷ USD. Trong đó, có 127 dự án thực hiện tại địa bàn các KCN, KKT với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 8,2 tỷ USD, 60 dự án thực hiện ngoài KCN, KKT với tổng vốn đầu tư đạt 6,23 tỷ USD. Lũy kế tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt khoảng 7,8 tỷ USD, bằng 54,1% vốn đầu tư đăng ký.

Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đầu năm 2024 đạt trên 850 triệu USD đạt 28,3% kế hoạch năm.

Các dự án FDI chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến vào Quảng Ninh, phát triển một số ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, Quảng Ninh thu hút được các dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, có mục tiêu hoạt động phù hợp với định hướng ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thu hút của tỉnh đề ra tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh góp phần đẩy mạnh việc hình thành chuỗi các dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử, điện, sản xuất công nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh.

Để công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả, thời gian tới, Quảng Ninh đề ra phương châm quan trọng đó là việc sẽ đảm bảo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư (trong và ngoài KCN); đảm bảo khả năng cung cấp điện cho các doanh nghiệp, khu nhà ở cho công nhân; khẩn trương có các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ công từ đó đi kèm nhóm giải pháp về giảm chi phí; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ, thực hiện các giải pháp về mặt bằng sản xuất; xây dựng “môi trường đầu tư 4.0 phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số; đảm bảo nguồn lao động cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, tỉnh sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về FDI; nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN.

Thái Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thu hút đầu tư nước ngoài

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vì sao Hà Giang khó thu hút đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp?

Vì sao Hà Giang khó thu hút đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp?

Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chưa hoàn thiện khiến Hà Giang khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường và thu hút dự án thứ cấp.
GRDP 6 tháng đầu năm tăng 2,32%: Bức tranh kinh tế của Bắc Ninh dần khởi sắc

GRDP 6 tháng đầu năm tăng 2,32%: Bức tranh kinh tế của Bắc Ninh dần khởi sắc

Sau thời gian khá dài tụt giảm, 6 tháng đầu năm nay, GRDP của Bắc Ninh ước tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy những tín hiệu tích cực về kinh tế.
Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ thi công đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 trước mùa mưa bão

Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ thi công đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 trước mùa mưa bão

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.
Hòa Bình: Bán hoa đu đủ, thanh niên người Mường thu tiền tỷ

Hòa Bình: Bán hoa đu đủ, thanh niên người Mường thu tiền tỷ

Anh Bùi Mạnh Ly ở xã Quyết Thắng (Lạc Sơn, Hòa Bình) nhờ trồng cây đu đủ đực lấy hoa bán, mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng, vươn lên thoát nghèo.
Cao Bằng: Sớm bàn giao 100% mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Cao Bằng: Sớm bàn giao 100% mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Sớm bàn giao 100% mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đúng tiến độ theo Công điện số 03/CĐ-UBND tỉnh Cao Bằng.

Tin cùng chuyên mục

Sở nào tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo?

Sở nào tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo?

Dự kiến cuối năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển vị trí Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội.
Nam Định: Khu công nghiệp Hải Long sẽ khởi công vào tháng 6/2025?

Nam Định: Khu công nghiệp Hải Long sẽ khởi công vào tháng 6/2025?

Tập đoàn Sembcorp và Công ty VSIP Việt Nam phấn đấu khởi công dự án xây dựng khu công nghiệp Hải Long, tỉnh Nam Định vào tháng 6/2025.
Cà Mau: Triển khai nhiều giải pháp cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Cà Mau: Triển khai nhiều giải pháp cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Điện lực Cà Mau thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão.
Vụ cháy 40 xe điện du lịch: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Vụ cháy 40 xe điện du lịch: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt vi phạm của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.
Đến năm 2030 Vĩnh Phúc sẽ có 24 khu công nghiệp

Đến năm 2030 Vĩnh Phúc sẽ có 24 khu công nghiệp

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phát triển thêm 5 KCN mới, nâng tổng số KCN trên địa bàn lên 24 khu.
Lâm Đồng: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận khuyết điểm trong công tác tham mưu dự án sân golf Đồi Cù

Lâm Đồng: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận khuyết điểm trong công tác tham mưu dự án sân golf Đồi Cù

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận khuyết điểm trong việc đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tại sân golf Đồi Cù Đà Lạt.
Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị thi hành kỷ luật cảnh cáo

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bị thi hành kỷ luật cảnh cáo

Ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chú tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa bị Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thi hành kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm.
Chấp thuận cho Long An chuyển 73,42 ha đất lúa để làm Dự án Khu đô thị

Chấp thuận cho Long An chuyển 73,42 ha đất lúa để làm Dự án Khu đô thị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 73,42 ha đất lúa để thực hiện Dự án Khu đô thị.
Lâm Đồng: Giải ngân vốn đầu tư công quá chậm, gần như “giậm chân tại chỗ”

Lâm Đồng: Giải ngân vốn đầu tư công quá chậm, gần như “giậm chân tại chỗ”

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng quá chậm, chỉ đạt 12,2% kế hoạch.
Đồng Nai: Vì sao vốn đầu tư vào tỉnh tăng mạnh từ đầu năm 2024?

Đồng Nai: Vì sao vốn đầu tư vào tỉnh tăng mạnh từ đầu năm 2024?

Tính trong 5 tháng đầu năm 2024, Đồng Nai là một trong 5 địa phương đứng đầu cả nước về thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 835 triệu USD.
Điểm hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính thấp, Vĩnh Phúc chỉ đạo "nóng"

Điểm hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính thấp, Vĩnh Phúc chỉ đạo "nóng"

Tỉnh Vĩnh Phúc chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
TP. Cần Thơ: Nông dân tranh thủ thu hoạch vụ lúa hè thu 2024

TP. Cần Thơ: Nông dân tranh thủ thu hoạch vụ lúa hè thu 2024

Do ảnh hưởng của mùa mưa sắp tới, nhiều nông dân tại TP. Cần Thơ tranh thủ thu hoạch các trà lúa hè thu sớm để đảm bảo sản lượng.
Phê duyệt quy hoạch 1/2000 hai khu du lịch ở Khu kinh tế Vân Phong

Phê duyệt quy hoạch 1/2000 hai khu du lịch ở Khu kinh tế Vân Phong

Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (Phân khu 1) và Khu du lịch núi Khải Lương (Phân khu 2) tại Khu kinh tế Vân Phong được Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/2000.
Nam Định: 6 tháng đầu năm thu GRDP đứng thứ 11 cả nước

Nam Định: 6 tháng đầu năm thu GRDP đứng thứ 11 cả nước

Ngày 11/6, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại một số điểm.
Khánh Hòa đồng ý đầu tư Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng

Khánh Hòa đồng ý đầu tư Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng

Khánh Hòa thông qua chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh khoảng 400 tỷ đồng.
Khánh Hòa dùng ngân sách thay vốn vay WB cho dự án CCSEP

Khánh Hòa dùng ngân sách thay vốn vay WB cho dự án CCSEP

Khánh Hòa tiếp tục triển khai các hạng mục dự án CCSEP bằng các nguồn vốn ngân sách hơn 575 tỷ đồng thay cho nguồn vốn vay ODA của WB.
Mở cửa xả đáy Thủy điện Tuyên Quang

Mở cửa xả đáy Thủy điện Tuyên Quang

Ngày 10/6, Công ty thủy điện Tuyên Quang có văn bản 787/TĐTQ-KTAT thông báo về việc mở cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang từ 8 giờ ngày 11/6/2024.
Hà Tĩnh: Chủ động các giải pháp cấp điện trong mùa nắng nóng

Hà Tĩnh: Chủ động các giải pháp cấp điện trong mùa nắng nóng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã làm tốt công tác dự báo tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Hoà Bình: Thuỷ điện suối Mu xả lũ, người dân hoảng loạn

Hoà Bình: Thuỷ điện suối Mu xả lũ, người dân hoảng loạn

Thuỷ điện suối Mu (Lạc Sơn, Hoà Bình) vừa tiến hành xả lũ không thông báo khiến nhiều người dân và du khách hoảng loạn.
Đắk Nông: Sự cố sạt trượt kéo dài chưa khắc phục, nhiều hộ dân bất an trước mùa mưa lũ

Đắk Nông: Sự cố sạt trượt kéo dài chưa khắc phục, nhiều hộ dân bất an trước mùa mưa lũ

Trước mùa mưa lũ, 17 hộ dân ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông nơm nớp lo sợ, bất an vì sự cố sạt trượt.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động