Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 20:27
Thu hút đầu tư bằng nhân tố mới

Thu hút đầu tư bằng nhân tố mới

Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) đang sang giai đoạn phát triển mới, đặc biệt từ năm 2021 - 2025 với định hướng trở thành khu công nghệ thông minh và đổi ...
1 2 3