Quảng Nam muốn thay đổi mô hình thí điểm chương trình OCOP: Vì sao Bộ NN&PTNT nói không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thống nhất với đề nghị của UBND Quảng Nam về việc thay mô hình thí điểm chương trình OCOP.
Quảng Nam: Đề nghị thống nhất mô hình thí điểm chương trình OCOP giai đoạn 2023-2025 Đưa hàng trăm sản phẩm OCOP Quảng Nam đến với người dân Thủ đô Hà Nội

Đề xuất đổi dự án vì gặp khó

Trước đó, tỉnh Quảng Nam có đề xuất gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) xem xét cho thay đổi mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2023 – 2025 từ dự án "Xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm OCOP từ đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam" sang dự án “Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm OCOP Du lịch cộng đồng làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam”.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, quá trình rà soát trên địa bàn tỉnh, không có địa phương nào đăng ký xây dựng “Mô hình thí điểm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương, phát triển chế biến quy mô nhỏ và vừa (theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ)...". Vì vậy, để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN&PTNT thống nhất mô hình “Phát triển sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước”.

Quảng Nam muốn thay đổi mô hình thí điểm chương trình OCOP: Vì sao Bộ NN&PTNT nói không?
Làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước

Lý do Quảng Nam đề xuất thay đổi dự án “Sản xuất sản phẩm OCOP từ Đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang" sang dự án khác vì quá trình triển khai, UBND huyện Tây Giang báo cáo gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Chưa có quỹ đất bố trí xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP, dự án mới phát sinh trong năm 2023 nên chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.

Ngoài ra, thời gian triển khai dự án ngắn trong khi các thủ tục về đầu tư phải đảm bảo đúng quy định hiện hành nên không thể đáp ứng thời gian theo yêu cầu. Hơn nữa, việc lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện dự án khó khăn, đơn vị tư vấn từ chối tham gia với lý do: Đây là dự án lớn, các mắt xích của chuỗi (vận hành nhà máy GMP, đầu ra chưa rõ, nguồn nhân lực tại chỗ chưa có khả năng đáp ứng trình độ chuyên môn…) khó đảm bảo kết quả theo mục tiêu của Bộ NN&PTNT. Do đó, UBND huyện Tây Giang có văn bản xin không thực hiện dự án này.

Vì sao Bộ NN&PTNT không thống nhất với đề nghị của Quảng Nam?

Về vấn đề này, mới đây Bộ NN&PTNT đã có ý kiến không thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Bộ NN&PTNT, trước đó tỉnh Quảng Nam đã đăng ký triển khai thí điểm dự án thuộc Nhóm 1 (mô hình thí điểm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương, phát triển chế biến quy mô nhỏ và vừa).

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, bộ đã tổng hợp, xác định 30 mô hình thí điểm (10 mô hình/Nhóm) tại 30 tỉnh, trong đó đã xác định rõ tính đại diện vùng, miền và phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng địa phương. Đồng thời, Bộ NN&PTNT đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương cho Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương cho 3 Nhóm mô hình thí điểm là khác nhau, phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của từng Nhóm mô hình.

Sau đó, Bộ NN&PTNT tiếp tục có văn bản đề nghị một số tỉnh xem xét, rà soát và bổ sung mô hình đăng ký để phù hợp với yêu cầu.

Đến tháng 4/2023, UBND Quảng Nam có văn bản xin đăng ký 2 mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2023-2025, gồm mô hình “Phát triển sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng Làng Cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước” và mô hình “Sản xuất sản phẩm OCOP từ Đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang”.

Quảng Nam muốn thay đổi mô hình thí điểm chương trình OCOP: Vì sao Bộ NN&PTNT nói không?
Cây đảng sâm tại huyện Tây Giang

Tuy nhiên, mô hình “Phát triển sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng Làng Cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước” không phù hợp với yêu cầu nên Bộ NN&PTNT đã lựa chọn mô hình “Sản xuất sản phẩm OCOP từ Đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang” để ban hành danh mục mô hình thí điểm (đợt 2).

“Như vậy, đề nghị thay đổi mô hình từ Nhóm 1 sang Nhóm 3 sẽ ảnh hưởng đến định hướng, mục tiêu và tính đại diện vùng, miền của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, đồng thời không phù hợp với nguồn vốn ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và thông báo cho các tỉnh, thành phố tại Quyết định số 147/QĐ-TTg”, Bộ NN&PTNT phản hồi.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn để tiếp tục tổ chức triển khai mô hình "Phát triển sản phẩm OCOP từ đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang" nhằm đảm bảo kết quả theo yêu cầu của Chương trình, thời gian và tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương theo quy định.

Trường hợp cần thiết phải thay đổi danh mục mô hình, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam giao cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, rà soát tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là 259 sản phẩm OCOP đã được công nhận, trong đó có mô hình đã đăng ký trước đó để xác định mô hình thay đổi phù hợp. Văn bản đề xuất gửi về Bộ NN&PTNT trước ngày 10/11/2023 để xem xét, quyết định.

Sau thời gian trên, nếu UBND tỉnh Quảng Nam không có văn bản đề xuất mô hình phù hợp thì được hiểu là tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai mô hình thí điểm đã được phê duyệt.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 5/11 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi nhận được ý kiến đối với đề nghị thay đổi mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP (Lần 2) của Bộ NN&PTNT, tỉnh đã có văn bản đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nghiên cứu, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tổ chức triển khai mô hình “Phát triển sản phẩm OCOP từ đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang” theo quy định. Kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

“Trường hợp cần thiết phải thay đổi danh mục mô hình, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, xác định mô hình thay đổi phù hợp, tham mưu UBND tỉnh (trước ngày 08/11/2023) đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, quyết định”, văn bản nêu rõ.

Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Quảng Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ninh Thuận phấn đấu có thêm 20-30 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

Ninh Thuận phấn đấu có thêm 20-30 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

Tỉnh Ninh Thuận lên kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024, mục tiêu có thêm 20-30 sản phẩm mới đạt chứng nhận.
Nghệ An: Có thêm 9 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Nghệ An: Có thêm 9 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa công nhận thêm 9 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, góp phần để tỉnh sớm cán đích 650 sản phẩm OCOP vào năm 2025.
Thanh Hóa: Gần 1.000 loại sản phẩm nông nghiệp và OCOP phục vụ nhân dân mua sắm Tết

Thanh Hóa: Gần 1.000 loại sản phẩm nông nghiệp và OCOP phục vụ nhân dân mua sắm Tết

Tỉnh Thanh Hóa đã trưng bày 100 gian hàng với gần 1.000 loại sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP phục vụ nhân dân mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Thanh Hóa: Gần 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP phục vụ nhân dân mua sắm Tết

Thanh Hóa: Gần 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP phục vụ nhân dân mua sắm Tết

Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trưng bày gần 40 gian hàng với đa dạng các sản phẩm OCOP phục vụ nhân dân mua sắm Tết.
Lâm Đồng: Trao chứng nhận OCOP 4 sao cho 21 sản phẩm

Lâm Đồng: Trao chứng nhận OCOP 4 sao cho 21 sản phẩm

Hội đồng OCOP tỉnh Lâm Đồng đã trao chứng nhận đợt 1 năm 2024 cho 21 sản phẩm OCOP 4 sao thuộc 6 chủ thể trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp công nhận thêm 40 sản phẩm OCOP 4 sao

Đồng Tháp công nhận thêm 40 sản phẩm OCOP 4 sao

Tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao với 40 sản phẩm của 13 chủ thể.
Tiêu thụ sản phẩm OCOP bằng câu chuyện văn hoá

Tiêu thụ sản phẩm OCOP bằng câu chuyện văn hoá

Với câu chuyện riêng có của mình, các sản phẩm OCOP đã có riêng một tấm “giấy thông hành” để tiêu thụ. Câu chuyện về chè Suối Giàng là một câu chuyện như vậy.
Gia tăng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia tăng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP

Với 11.054 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao trên cả nước, công tác tiêu thụ sản phẩm OCOP luôn được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm.
Tìm giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La

Tìm giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh trên đất Sơn La

Ngày 22/12, tại Sơn La đã diễn ra Gala “Sâm Ngọc Linh Sơn La – Từ quốc bảo thành sinh kế"
Nghệ An: Sản phẩm cam Thanh Chương được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ

Nghệ An: Sản phẩm cam Thanh Chương được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ

Sản phẩm cam Thanh Chương của tỉnh Nghệ An được Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận TQC CGLOBAL chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữa cơ.
Ban hành Bộ tiêu chí Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Ban hành Bộ tiêu chí Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã trên địa bàn Hà Nội có quy mô tối thiểu 500 m2.
Hà Nội: Khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề Bát Tràng 2023

Hà Nội: Khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề Bát Tràng 2023

Tối 15/12, diễn ra lễ khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề Bát Tràng 2023
Quảng Nam đẩy mạnh kết nối cung cầu, xuất khẩu sản phẩm OCOP

Quảng Nam đẩy mạnh kết nối cung cầu, xuất khẩu sản phẩm OCOP

Từ việc kết nối, xúc tiến thương mại, các sản phẩm OCOP Quảng Nam đã và đang đến với thị trường trong và ngoài nước một cách hiệu quả.
Cách nào để sản phẩm OCOP "đứng chân" được tại kệ siêu thị?

Cách nào để sản phẩm OCOP "đứng chân" được tại kệ siêu thị?

Kệ siêu thị chỉ 1,2m nên sản phẩm OCOP phải có bao bì nhãn mác phù hợp, thương hiệu phải bắt mắt nhất mới tạo được dấu ấn với người tiêu dùng.
Không gian trưng bày sản phẩm OCOP Việt Nam

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP Việt Nam

Từ ngày 10/12 đến 13/12, diễn ra Không gian trưng bày sản phẩm OCOP Việt Nam.
Thanh Hóa: Chương trình OCOP “ghi điểm” với số lượng sản phẩm đứng thứ 2 cả nước

Thanh Hóa: Chương trình OCOP “ghi điểm” với số lượng sản phẩm đứng thứ 2 cả nước

Sau 5 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 445 sản phẩm OCOP và vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng sản phẩm OCOP.
Nông sản OCOP bán chạy nhất tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ

Nông sản OCOP bán chạy nhất tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ

Trong 4 ngày được bày bán tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ, các nông sản OCOP được đông đảo người dân tham quan và chọn mua.
Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm OCOP

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm OCOP

Có chất lượng tốt, có câu chuyện văn hoá phía sau, song việc tiêu thụ sản phẩm OCOP trong thời gian qua vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Đà Nẵng: Quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và phát động tháng khuyến mại kích cầu

Đà Nẵng: Quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và phát động tháng khuyến mại kích cầu

Chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và tháng khuyến mại kích cầu mua sắm nhằm kích cầu tiêu dùng trong nhân dân, khách du lịch dịp cuối năm.
Bộ Công Thương tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Bộ Công Thương tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Vụ Thị trường trong nước và Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức Hội nghị “Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP”.
Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Chương trình OCOP đã được tỉnh Ninh Bình triển khai có hiệu quả với việc phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Chợ phiên OCOP Thanh Hóa thu hút hàng trăm nghìn người xem, chốt hàng nghìn đơn hàng

Chợ phiên OCOP Thanh Hóa thu hút hàng trăm nghìn người xem, chốt hàng nghìn đơn hàng

Chợ phiên OCOP Thanh Hóa ngày 18/11 kéo dài 4 tiếng đã thu hút hơn 375.000 người xem livestream, mang về 205 triệu đồng doanh thu và 1.000 đơn hàng OCOP.
Longform | Khi “hạt gạo làng ta” trở thành sản phẩm OCOP

Longform | Khi “hạt gạo làng ta” trở thành sản phẩm OCOP

Khi “hạt gạo làng ta” trở thành sản phẩm OCOP sẽ không chỉ tạo sức bật cho kinh tế nông thôn mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.
Đắk Nông: Tổ chức Diễn đàn thúc đẩy nông nghiệp xanh gắn với phát triển sản phẩm OCOP và du lịch

Đắk Nông: Tổ chức Diễn đàn thúc đẩy nông nghiệp xanh gắn với phát triển sản phẩm OCOP và du lịch

Các sản phẩm OCOP sẽ là cầu nối để thúc đẩy sự phát triển du lịch nông thôn tại Đắk Nông.
Từ ngày 13 - 19/11 diễn ra không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 13 - 19/11 diễn ra không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại tỉnh Ninh Bình

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại tỉnh Ninh Bình diễn ra từ 13 - 19/11.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động