Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 27/09/2020 00:12
Đảng bộ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An): Điểm sáng miền biên ải

Kỳ III: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

11:17 | 29/10/2019
Khu vực miền núi nói chung và với những vùng đất biên cương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Kỳ Sơn, những khó khăn đã được "định vị". Tuy nhiên, đặc thù về đất đai, thổ nhưỡng, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa cũng được xác định là lợi thế. Khi đã có định hướng cho sự phát triển, nhân tố con người, cán bộ, bộ máy công quyền và nói rộng hơn là một hệ thống chính trị đủ mạnh sẽ là nhân tố quyết định cho sự thành công. Kỳ Sơn đã, đang quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Khẳng định vai trò tổ chức Đảng

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn không ngừng nỗ lực vươn lên, tạo được những chuyển biến đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên ngày càng được củng cố cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được nâng cao. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018, kết nạp được trên 700 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện Kỳ Sơn có 53 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 27 Đảng bộ cơ sở (21 Đảng bộ xã, thị trấn; 6 Đảng bộ cơ quan), có 26 chi bộ cơ sở; có 323 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện gần 600 đồng chí… Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên gắn chặt với khẳng định phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các mặt công tác, lĩnh vực tại địa phương. Các tổ chức cơ sở Đảng từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng theo hướng quan tâm tập trung các nguồn lực hướng về cơ sở. Vai trò lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở được duy trì hiệu quả…

ky iii tap trung xay dung he thong chinh tri vung manh
Kỳ Sơn quan tâm công tác cán bộ, xây dựng bộ máy

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng được triển khai thường xuyên, hiệu quả. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy… Công tác dân vận, đặc biệt vận động quần chúng vùng đặc thù được quan tâm triển khai. Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư, truyền đạo trái pháp luật; không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu đối với Đảng, chính quyền và chế độ; không buôn bán phụ nữ và trẻ em; phòng chống buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy; chống mê tín dị đoan, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, nhất là tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính giữa các xã, các bản. Các tranh chấp tồn tại dai dẳng từ những nhiệm kỳ trước đã được giải quyết, tạo được sự thống nhất và đồng thuận của người dân. Từ đó góp phần làm ổn định an ninh trật tự nông thôn, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm, ổn định sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Cơ cấu cán bộ trên nền tảng chất lượng, uy tín

Như đã nêu, Kỳ Sơn có cơ cấu dân cư, dân tộc đặc thù, với dân số gần 80 nghìn người, trong đó, đồng bào Khơ Mú chiếm 36%, người Mông 33%, người Thái 28%, dân số còn lại là người Kinh và một số bà con người Hoa. Cơ cấu dân cư gắn với các địa bàn, thôn, bản bà con sinh sống… Đặc biệt, bà con dân tộc thiểu số đề cao tính dòng họ, cộng đồng, nếu không có phương pháp triển khai công tác cán bộ hài hòa, hiệu quả, sẽ dễ dẫn đến cục bộ, mất đoàn kết. Dù là người gốc huyện Con Cuông, nhưng nói về thực tế tại Kỳ Sơn, Bí thư Huyện ủy Vi Hòe chia sẻ, trước hết, việc thực hiện triển khai theo hướng cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương ở khu vực miền núi sẽ gặp những khó khăn. Ngoài ra, bố trí cán bộ phải hài hòa với cơ cấu dân cư, dân tộc. Tại huyện Kỳ Sơn hiện tại, các vị trí lãnh đạo then chốt có đủ thành phần là người đại diện các dân tộc: Giữ cương vị Bí thư là người dân tộc Thái; Phó Bí thư thường trực là đồng chí người Mông; Phó Bí thư, chủ tịch UBND huyện là đồng chí người Kinh và Phó Chủ tịch HĐND huyện là một cán bộ người Khơ Mú. Trong các ban Đảng, cơ quan đoàn thể, phải có cán bộ người Mông, người Thái, người Khơ Mú… cơ cấu hài hòa mới thuận lợi triển khai công việc. Tuy nhiên, cơ cấu phải trên nền tảng chất lượng, uy tín của cán bộ và được người dân tín nhiệm.

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác cán bộ của Đảng bộ, chính quyền huyện Kỳ Sơn được tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao, công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, không để xảy ra điều tiếng, tạo niềm tin trong nhân dân. Song song với đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ luôn được Đảng bộ huyện Kỳ Sơn coi là công tác trọng tâm, quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Chất lượng cán bộ ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ trẻ hóa; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ngày càng cao…

Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Kỳ Sơn đặt mục tiêu khai thác hợp lý, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dân sinh và bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân trong vùng so với mức bình quân chung của tỉnh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Có thể nói, với những nỗ lực trên các mặt công tác, chương trình hành động đang triển khai, cùng hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, vun đắp ngày càng vững mạnh, mục tiêu huyện Kỳ Sơn đặt ra hoàn toàn khả thi; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NguyễnPhú Trọng nhấn mạnh:
Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng cho đến khi trước lúc đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng về đạo đức. Trong Di chúc, Người căn dặn: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân". Những chỉ dạy của Người vừa là sự tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nên sức mạnh quy tụ lực lượng, củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, với cách mạng.
ky iii tap trung xay dung he thong chinh tri vung manh Kỳ II: Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

Với 192km đường biên giới với nước bạn Lào trên địa bàn, Kỳ Sơn là một trong những địa phương có nhiều xã, bản giáp ...

ky iii tap trung xay dung he thong chinh tri vung manh Kỳ I: Định hướng lớn hiện hữu từng ngày

Dù vẫn là một huyện đặc biệt khó khăn, nằm trong số huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ, nhưng những năm gần ...

Quang Dương - Phạm Tiệp