Đầu tư giáo dục: Tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất hỗ trợ học sinh bán trú và học viên bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mỗi tháng 900.000 đồng/người.
Tiếp bước em đến trường cho con em đồng bào dân tộc thiểu số Đa dạng sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa

Thêm nhiều chính sách ưu đãi

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Theo đề xuất tại dự thảo: Học sinh bán trú dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn 900.000 đồng/tháng. Cụ thể, với trẻ em nhà trẻ bán trú hỗ trợ tiền ăn bữa chính, bữa phụ. Mỗi trẻ em nhà trẻ được hỗ trợ mỗi tháng 360.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Đầu tư giáo dục: Tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Đầu tư giáo dục tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Học sinh bán trú và học viên bán trú được hỗ trợ tiền ăn. Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ mỗi tháng 900.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Hỗ trợ tiền nhà ở cho mỗi học sinh, học viên phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí chỗ ở trong trường, hoặc do cần có sự hỗ trợ, chăm sóc đặc biệt của người thân (sức khỏe yếu, khuyết tật, nhỏ tuổi) thì mỗi tháng được 360.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi học sinh, học viên cũng được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Riêng với học sinh dân tộc nội trú và học sinh dự bị đại học: Nếu trong năm học đạt danh hiệu "Học sinh xuất sắc" được thưởng 800.000 đồng/học sinh; đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi" được thưởng 600.000 đồng/học sinh.

Bên cạnh đó còn được trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm: Mỗi cấp học, học sinh được cấp một lần bằng hiện vật: Chăn, màn, các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí 1.080.000 đồng/học sinh.

Nghị định này đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, dự kiến bắt đầu thực hiện chính sách từ năm học 2024 - 2025.

Với quan điểm: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong đó, quan tâm phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số là cơ sở quan trọng để thực hiện chính sách “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc”, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Đặc biệt sự ra đời Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế thêm một lần nữa khẳng định và nhấn mạnh tới việc cần thiết phải quan tâm đầu tư, phát triển hơn nữa chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi "Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách...".

Từng bước khẳng định chất lượng giáo dục vùng dân tộc

Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước với hệ thống chính sách đặc thù, cơ sở vật chất, mạng lưới, quy mô trường lớp phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển đáng kể.

Hiện nay, toàn quốc có 1.149 trường phổ thông dân tộc bán trú ở 29 tỉnh, thành phố, với quy mô 252.671 học sinh bán trú. Bên cạnh đó, còn có 2.176 trường phổ thông có học sinh bán trú ở 29 tỉnh/thành phố với quy mô 213.199 học sinh bán trú.

Đáng nói, đến nay, phần lớn các tỉnh miền núi đã xóa bỏ được phòng học 3 ca, phòng học tạm các loại; tạo điều kiện cho hàng triệu học sinh được ngồi học trong phòng học kiên cố và giải quyết điều kiện chỗ ở cho hàng vạn giáo viên.

Đặc biệt, từ khi có mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú và các chính sách hỗ trợ đi kèm, chất lượng giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được nâng lên rõ rệt.

Đối với các trường chuyên biệt, việc Chính phủ đã quyết định chuyển các trường: Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc là cơ hội để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại nhiều cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc khẳng định, thời gian qua, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm bằng nhiều chính sách cụ thể, phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 1.011 trường học các cấp, với 15.524 lớp. Trong đó, có 17 trường phổ thông dân tộc nội trú. Hệ thống trường học hiện đã “phủ sóng” khắp các xã, thị trấn, bảo đảm căn bản nhu cầu học tập của học sinh.

Em H’Wion Srũk - học sinh lớp 8, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Chúng em coi trường học như là mái ấm của mình. Tại đây, ngoài được tiếp cận môi trường học tập thân thiện, hiện đại thì em và các bạn còn được hỗ trợ ăn, ở, đi lại rất chu đáo, gia đình không phải lo lắng nên có điều kiện học tốt hơn…

Thực tế, việc bảo đảm quyền học tập cho học sinh dân tộc thiểu số và các chính sách liên quan đã giúp ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ phát triển giáo dục đại trà, tạo chuyển biến tích cực trong giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thêm tin vui nữa, từ nay đến năm 2030, vùng vùng dân tộc thiểu số đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng một Chương trình mục tiêu quốc gia riêng để người dân phát huy ý thức tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng thế mạnh, bản sắc của vùng dân tộc thiểu số để góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi. Trong đó có bố trí riêng một dự án đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đã đạt được, việc thực hiện chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Cụ thể, hộ nghèo dân tộc thiểu số vẫn bị hạn chế trong tiếp cận dịch vụ giáo dục so với hộ nghèo nói chung và so với cả nước. Nhiều địa phương chỉ chú ý đến quy hoạch về số lượng mà chưa chú ý điều kiện đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất ở hầu hết các trường phổ thông dân tộc bán trú chưa được chú trọng đầu tư xây dựng…

Theo các chuyên gia, đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo nói chung và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng là con đường ngắn nhất góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước cũng như vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Do đó, rất cần sự quan tâm của chính quyền các cấp trong việc truyền thông về thực hiện chế độ chính sách cho vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông có học sinh bán trú… Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của các trường chuyên biệt. Thực hiện linh hoạt chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện học tập của người học; gắn giáo dục với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa của địa phương.

Một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi: Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi gần với mức bình quân của cả nước ở tất cả các cấp học; số sinh viên người dân tộc thiểu số (đại học, cao đẳng) đạt từ 200 - 250 sinh viên/vạn dân. Đào tạo sau đại học cho người dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2030 là 0,7% trong tổng số lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo, ưu tiên các dân tộc chưa có người ở trình độ sau đại học.
Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: dân tộc thiểu số

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Livestream đưa hàng Việt đến tận tay người lao động tại khu công nghiệp

Livestream đưa hàng Việt đến tận tay người lao động tại khu công nghiệp

Hoạt động bán hàng livestream khu công nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội sẽ góp phần giúp người lao động tiếp cận hàng Việt và hàng xuất khẩu chất lượng.
Cận cảnh màn so tài gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Cận cảnh màn so tài gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 16/4, tại sân Trung tâm lễ hội, thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra cuộc thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ XI năm 2024.
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam: Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác an toàn lao động

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam: Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác an toàn lao động

Xăng dầu là ngành kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, điều này cũng đặt ra cho tổ chức công đoàn trong việc làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.
TP. Hồ Chí Minh: Sau thông tin đồng loạt kiểm tra, nhiều cửa hàng vàng “sập cửa”

TP. Hồ Chí Minh: Sau thông tin đồng loạt kiểm tra, nhiều cửa hàng vàng “sập cửa”

Sau khi Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành kiểm tra việc kinh doanh vàng tại các cơ sở kinh doanh, bất ngờ nhiều cửa hàng đã đóng cửa.
Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Tết Chôl Chnăm Thmây: Đồng bào Khmer nô nức đến chùa tắm nước Phật

Chiều 16/4, ngày cuối cùng của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tất cả các ngôi chùa Khmer ở miền Tây Nam Bộ đều tổ chức lễ tắm nước Phật.

Tin cùng chuyên mục

Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Nâng cao năng suất lao động là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Bí thư Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án xử lý nước thải Yên Xá về đích

Bí thư Hà Nội: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án xử lý nước thải Yên Xá về đích

Đây là lần thứ hai trong vòng hơn 1 tháng qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Thương mại tín chỉ carbon: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

Thương mại tín chỉ carbon: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

Tín chỉ carbon rừng là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí CO2 hoặc một tấn khí CO2 tương đương.
Hiện trường nơi các lực lượng đang chạy đua thời gian khoan núi vá hầm Bãi Gió bị sạt lở

Hiện trường nơi các lực lượng đang chạy đua thời gian khoan núi vá hầm Bãi Gió bị sạt lở

Đơn vị thi công đang khẩn trương khoan từ trên núi, đổ bê tông vào trong để vá các vị trí sạt lở ở hầm đường sắt Bãi Gió (Khánh Hoà).
Thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ

Thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 16/4/2024: Tây Bắc Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 16/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 16/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 16/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/4/2024: Hà Nội mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió mạnh

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/4/2024: Hà Nội mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/4/2024, Hà Nội mưa dông có khả năng xảy ra lốc, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mốc xét tuyển đại học 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mốc xét tuyển đại học 2024

Ngày 15/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trong đó có nêu cụ thể các mốc xét tuyển.
Ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ trao chứng nhận và ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.
Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1, thí sinh đạt điểm cao nhất là 1.076 điểm

Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1, thí sinh đạt điểm cao nhất là 1.076 điểm

Hơn 93.820 bài thi, điểm trung bình của thí sinh là 643,4/1.200, mức trên 1.000 điểm chỉ có 80 em đạt được. Thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm.
Giải pháp nào cho rác thải nhựa từ hoạt động thương mại điện tử?

Giải pháp nào cho rác thải nhựa từ hoạt động thương mại điện tử?

Chiều 15/4/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Hội thảo "Rác thải nhựa từ thương mại điện tử - Thực trạng và giải pháp".
Hà Nội: Thí điểm trông giữ xe thanh toán không sử dụng tiền mặt

Hà Nội: Thí điểm trông giữ xe thanh toán không sử dụng tiền mặt

Từ ngày 15/4, Hà Nội thí điểm trông giữ xe thanh toán không sử dụng tiền mặt tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 967/BHXH-VP hướng dẫn về việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa bảo hiểm xã hội.
Giải cơn khát cho vùng hạn mặn Bến Tre

Giải cơn khát cho vùng hạn mặn Bến Tre

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cấp phát miễn phí 1.000 bình (loại 20 lít) nước uống tinh khiết cho nhân dân vùng hạn mặn tại tỉnh Bến Tre.
Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra trang sử mới cho cách mạng quốc tế

Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra trang sử mới cho cách mạng quốc tế

Theo Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn cổ vũ, động viên cho phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước khác trên thế giới.
Khánh Hoà xác định nguyên nhân gây ngộ độc cho 12 học sinh cấp 3

Khánh Hoà xác định nguyên nhân gây ngộ độc cho 12 học sinh cấp 3

Ngành Y tế Khánh Hoà xác định, 12 học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP. Nha Trang) ngộ độc do mua ăn từ quán vỉa hè bán trước cổng trường.
Nhọc nhằn chuyển đổi xanh

Nhọc nhằn chuyển đổi xanh

Các doanh nghiệp FDI đưa ra cam kết mạnh mẽ chuyển đổi xanh trong sản xuất, kinh doanh nhưng từ mục tiêu đến hành động là một chặng đường dài, khó khăn.
Nhà báo Nguyễn Linh Anh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
TP. Hồ Chí Minh: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà xưởng tại Bình Chánh và Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nhà xưởng tại Bình Chánh và Thủ Đức

Sáng nay, tại TP. Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy tại xưởng gỗ (huyện Bình Chánh); xưởng gia công gỗ và xưởng làm biển quảng cáo (TP. Thủ Đức).
Đại sứ Australia về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác về khí hậu và năng lượng

Đại sứ Australia về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác về khí hậu và năng lượng

Đại sứ Australia về biến đổi khí hậu Kristin Tilley có chuyến thăm Việt Nam trong tuần này để thúc đẩy hợp tác song phương về khí hậu và năng lượng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động