Nhiều địa phương đồng loạt kiến nghị Bộ Xây dựng về xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật

Nhiều địa phương đã có văn bản kiến nghị việc xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng: Rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư và định mức xây dựng Thiếu định mức kinh tế kỹ thuật: Doanh nghiệp gặp khó trong tiêu thụ tro xỉ, thạch cao Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến 2 dự thảo Thông tư về chất thải rắn sinh hoạt

Hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị.

Trong đó đáng chú ý tại dự thảo Thông tư quy định tại Điều 6 về “Quản lý định mức dịch vụ sự nghiệp công” đang thu hút nhiều góp ý của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Điều 6 dự thảo này quy định: “Định mức kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung là cơ sở để ban hành giá, đơn giá sản phẩm hoặc lập dự toán chi phí dịch vụ sự nghiệp công”.

cây xanh công viên
Bộ Xây dựng đang đề xuất định mức dịch vụ sự nghiệp công (cây xanh, chiếu sáng công cộng) do địa phương xây dựng ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật (Ảnh minh họa: Thu Hường)

Đồng thời, khoản 3, Điều 7, dự thảo quy định: “Cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để xây dựng hoặc thẩm tra định mức kinh tế - kỹ thuật, giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn ngân sách địa phương. Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn được xác định bằng dự toán chi phí phù hợp với nội dung, yêu cầu của công việc cần thiết”.

Có ý kiến cho rằng, việc yêu cầu UBND các tỉnh (63 tỉnh) xây dựng các bộ định mức dịch vụ công cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị là tương tự như nhau dẫn đến tốn kém ngân sách nhà nước, không đảm bảo tính thống nhất và khó khăn khi tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, việc lập định mức là công việc có chuyên ngành riêng, hầu như tại các địa phương không có đơn vị tư vấn có khả năng lập định mức. Vì vậy có thể dẫn đến việc địa phương phải đặt hàng độc quyền với các đơn vị của Bộ Xây dựng như: Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng hay Viện Kinh tế xây dựng.

Vừa qua, một loạt các tỉnh như: Phú Yên, Lào Cai, Nam Định, Kiên Giang… đã có văn bản góp ý gửi đến Bộ Xây dựng đề nghị Bộ này có trách nhiệm xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Văn bản số 3474/UBND-ĐTXD ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Phú Yên gửi đến Bộ Xây dựng nêu rõ: Theo quy định khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/NĐ-CP 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ “Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, quy định về đấu thầu, giao hàng, giao nhiệm vụ cung ứng thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý”.

Và theo quy định Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 1/9/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại điểm b khoản 1 Điều 26 về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương… cùng một số quy định khác của Nghị định quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh về ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền đối với công tác xây dựng định mức- kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công.

Nhiều địa phương đồng loạt kiến nghị Bộ Xây dựng về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
Dịch vụ chiếu sáng công cộng thuộc đối tượng điều chỉnh của dự thảo Thông tư

Đối chiếu với các quy định trên, UBND tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Bộ Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 quy định tại Điều 6 theo hướng Bộ Xây dựng ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công (ban hành định mức chung áp dụng cho cả nước) làm cơ sở để các địa phương ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện kinh tế của tỉnh.

Tương tự với ý kiến góp ý của Phú Yên, tại Văn bản số 3122/UBND-XD ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Lào Cai hay Văn bản số 1457/SXD-QLXD ngày 13/6/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, Văn bản 1134/SXD-PTĐT&HTKT ngày 11/6/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định gửi về Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉnh sửa nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 3 Điều 7 của dự thảo việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc cấp Bộ ban hành.

Theo các địa phương, điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh nẩy sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên phạm vi cả nước. Tránh việc địa phương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khác nhau trong khi các công tác có tính chất như nhau, gây lãnh phí không cần thiết.

Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và Định mức ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

Trước đó, trong tháng 5/2024, tại hội nghị góp ý dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề liên quan cho rằng, còn có một số nội dung chưa phù hợp với quy định của Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng. Do vậy, việc Bộ Xây dựng xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp môi trường tại các địa phương đang còn vướng mắc.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Từ việc nữ điều dưỡng cứu trẻ sặc sữa, nghĩ về kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Từ việc nữ điều dưỡng cứu trẻ sặc sữa, nghĩ về kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Thực tế cho thấy, nếu người bị nạn được sơ cấp cứu kịp thời, đúng cách có nhiều khả năng giữ được tính mạng, hoặc ngăn không cho tình trạng tổn thương xấu đi.
Từ việc Đại đức Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng không thời hạn: Giữ nghiêm hoằng pháp nhà Phật

Từ việc Đại đức Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng không thời hạn: Giữ nghiêm hoằng pháp nhà Phật

Đại đức Thích Nhuận Đức vừa bị cấm thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức vì có lời khiếm nhã trong một lần thuyết giảng năm 2023.
Thót tim trước khoảnh khắc nữ điều dưỡng cứu sống em bé trên xe taxi ở Hải Phòng

Thót tim trước khoảnh khắc nữ điều dưỡng cứu sống em bé trên xe taxi ở Hải Phòng

Chiều 12/7, lãnh đạo Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo làm việc tại Khoa Hô hấp đã cấp cứu kịp thời một bé sơ sinh bị sặc sữa.
Viện Hàn lâm phối hợp Bộ Công Thương phát triển công nghệ chế biến sâu đất hiếm

Viện Hàn lâm phối hợp Bộ Công Thương phát triển công nghệ chế biến sâu đất hiếm

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ về phát triển và làm chủ công nghệ chế biến sâu khoáng sản đất hiếm.
Cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn đăng ký thực hành tại bệnh viện: Có gì mà ầm ĩ?

Cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn đăng ký thực hành tại bệnh viện: Có gì mà ầm ĩ?

Cách GS Nguyễn Quang Tuấn quay trở lại hành trình khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đang gây ra phản ứng trái chiều trên một số trang mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

''Mùa xuân...'' của giá vàng, thị trường vàng trong nước ''... đã cạn ngày''

Những giải pháp bình ổn quyết liệt với thị trường vàng trong nước đã phát huy tác dụng rõ rệt để không còn cảnh người người xếp hàng giữa lúc giá vàng nhảy múa.
Bộ Công Thương tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2024

Bộ Công Thương tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 4882/KH-BCT về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức Bộ Công Thương năm 2024.
Từ hàng loạt vụ đầu độc bằng xyanua, giải pháp nào ngăn chặn?

Từ hàng loạt vụ đầu độc bằng xyanua, giải pháp nào ngăn chặn?

Để ngăn chặn những vụ đầu độc bằng xyanua, rất cần sự phân công trách nhiệm phù hợp giữa các ngành, lĩnh vực, trong quản lý hóa chất nguy hiểm.
Ấm áp tình người những suất ăn của Câu lạc bộ

Ấm áp tình người những suất ăn của Câu lạc bộ ''Cơm 5000 Hà Nội''

Số tiền 5.000 đồng giờ chỉ đủ cốc trà đá nhưng cũng số tiền đó, nhiều người khó khăn vẫn tìm thấy một suất cơm đủ dinh dưỡng từ Câu lạc bộ “Cơm 5000 Hà Nội".

''Né'' hàng không vì giá vé tăng cao, du khách ''phải lòng'' du lịch đường sắt

Dù phát triển chậm và đi sau so với nhiều ngành khác, tuy vậy, du lịch đường sắt hiện đang rất được lòng du khách với nhiều bất ngờ thú vị.
Chuyện về những người vợ vượt hơn 800km tiếp sức cho

Chuyện về những người vợ vượt hơn 800km tiếp sức cho 'chiến binh áo cam' thi công đường dây 500kV

Chuyện về những người vợ của những “chiến binh áo cam” đã vượt gần nghìn km để tiếp sức cho chồng đi tăng cường, hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.
Trung tướng Lê Hồng Nam: Đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin vi phạm ATGT

Trung tướng Lê Hồng Nam: Đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin vi phạm ATGT

Trung tướng Lê Hồng Nam kêu gọi người dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc này sẽ được đảm bảo giữ bí mật.
Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

Bộ Công Thương mới ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của các lãnh đạo Bộ Công Thương.
Nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân: Người cao tuổi khó tiếp cận

Nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân: Người cao tuổi khó tiếp cận

Việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản được nhận định là an toàn, tiện lợi, nhưng vẫn khó tiếp cận với một số người cao tuổi
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long làm việc với FIATA

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long làm việc với FIATA

Chiều 8/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải quốc tế (FIATA).
Báo Công Thương công bố và trao quyết định tuyển dụng, điều động nhân sự

Báo Công Thương công bố và trao quyết định tuyển dụng, điều động nhân sự

Sáng 8/7, Báo Công Thương tổ chức công bố quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng đợt 1/2024 và công bố một số quyết định về công tác cán bộ.
Từ vụ Lương Hải Như: Nhận diện chiêu trò câu like, truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội

Từ vụ Lương Hải Như: Nhận diện chiêu trò câu like, truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội

Vụ cô gái Lương Hải Như mất tích trở thành bí ẩn, cũng từ đây nhiều nhóm được lập ra mang tính câu like, thậm chí truyền bá mê tín đoan xung quanh việc này.
Thanh Hóa: Cần mạnh tay để không tái diễn chuyện con lãnh đạo

Thanh Hóa: Cần mạnh tay để không tái diễn chuyện con lãnh đạo 'đi lạc' vào trường dân tộc nội trú

Cán bộ trục lợi chính sách là vấn đề nhức nhối phải được xử lý nghiêm. Câu chuyện con lãnh đạo 'đi lạc' vào trường dân tộc nội trú ở Thanh Hóa là một điển hình.
Kỹ sư Phạm Xuân Huy: ‘‘Tôi luôn muốn góp sức để cải thiện điều kiện làm việc của người lao động’’

Kỹ sư Phạm Xuân Huy: ‘‘Tôi luôn muốn góp sức để cải thiện điều kiện làm việc của người lao động’’

Hơn 20 năm gắn bó với “cái nôi” gang thép Thái Nguyên, kỹ sư Phạm Xuân Huy – Nhà máy cán thép Lưu Xá luôn nỗ lực để cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.
Côn Đảo nói "không" với cúng, đốt hàng mã: Hãy tôn trọng các quy định văn hóa, bảo vệ di tích

Côn Đảo nói "không" với cúng, đốt hàng mã: Hãy tôn trọng các quy định văn hóa, bảo vệ di tích

Côn Đảo đang kiên quyết nói "không" với cúng, đốt hàng mã là một chủ trương đúng đắn, nhằm ngăn chặn các biến tướng, thương mại hóa trong hoạt động tín ngưỡng.
LIVE: Báo Công Thương phối hợp Trường ĐH Điện lực tổ chức học tập chính trị chuyên đề theo Nghị quyết 35-NQ/TW

LIVE: Báo Công Thương phối hợp Trường ĐH Điện lực tổ chức học tập chính trị chuyên đề theo Nghị quyết 35-NQ/TW

Sáng 8/7, Báo Công Thương phối hợp Trường Đại học Điện lực tổ chức chương trình học tập chính trị chuyên đề theo Nghị quyết 35-NQ/TW.
Kinh doanh xổ số mà lỗ vì khách trúng nhiều là vô lý

Kinh doanh xổ số mà lỗ vì khách trúng nhiều là vô lý

Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh gần đây khiến công luận và cả giới chuyên môn bất ngờ khi báo cáo lỗ do khách hàng trúng thưởng quá nhiều.
Trong tình huống khẩn cấp sẽ thành lập tổ công tác phản ứng nhanh để thực hiện mua bán điện trực tiếp

Trong tình huống khẩn cấp sẽ thành lập tổ công tác phản ứng nhanh để thực hiện mua bán điện trực tiếp

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, mua bán điện trực tiếp là cơ chế mới nên dự kiến sẽ có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Ca nô phát nổ trên biển Cô Tô: Lời cảnh báo cho các điểm du lịch đang sử dụng ca nô “chui”

Ca nô phát nổ trên biển Cô Tô: Lời cảnh báo cho các điểm du lịch đang sử dụng ca nô “chui”

Vụ việc ca nô bất ngờ phát nổ trên biển Cô Tô khiến tài xế thoát chết trong gang tấc, là lời cảnh báo cho các điểm du lịch đang sử dụng ca nô hoạt động “chui”.
Cảm phục những người thợ điện nhiều lần hiến máu cứu người

Cảm phục những người thợ điện nhiều lần hiến máu cứu người

Hiến máu nhân đạo luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ công nhân viên ngành điện với tinh thần nhân văn “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động