Giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Với rất nhiều khó khăn trong thực hiện chính sách, ngành bảo hiểm vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm Bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện có hiệu quả lộ trình bảo hiểm

Nhờ xác định rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", với phương châm hành động trong toàn ngành "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả". Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, toàn ngành này đã vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngành bảo hiểm xã hội triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội của cả nước đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 18,259 triệu người, (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), trong đó khoảng 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương). Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 31,58% lực lượng lao động trong độ tuổi với 14,693 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ).

Đặc biệt, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phát triển bền vững hằng năm và tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân: năm 2021 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 91,01% dân số (vượt 0,01%); năm 2022 là 92,04% (vượt 0,04%); năm 2023 đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,307 triệu người tham gia.

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2024, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, toàn ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, tăng cường các giải pháp, đảm bảo số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 1,56% so với cùng cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng 1,74% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm y tế tăng 0,02% so với cùng kì năm 2023.

Việc giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn, một lần nữa khẳng định sự kiên định, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khi vừa giữ vững kết quả đã đạt được, vừa thực hiện có hiệu quả lộ trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn dân với chỉ tiêu nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước, để “về đích” sớm nhất có thể theo các mục tiêu Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Với nền tảng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không ngừng mở rộng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, toàn ngành tiếp tục quyết liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ; đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia theo Luật định. Qua đó, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động, nhất là với người lao động bị mất việc làm, thu nhập; cũng như phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh (khám chữa bệnh), chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời: 95.670 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 8.849.210 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết 1.050.028 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, 19.185 người hưởng hỗ trợ học nghề.

Về bảo hiểm y tế, năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng trên 23,4 triệu lượt khám chữa bệnh so với năm 2022; số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng. Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người dân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền khám chữa bệnh lên tới hàng tỷ đồng.

Triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số

Thời gian qua, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, với quyết tâm kiến tạo, phát triển ngành hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một trong những Bộ, ngành đi đầu về xây dựng Chính phủ số.

Nổi bật, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong đồng bộ dữ liệu, triển khai các tiện ích lớn. Cụ thể, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức.

Tính đến ngày 30/4/2024, Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã xác thực hơn trên 96,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc đồng bộ, xác thực thông tin định danh của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa 2 cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư và bảo hiểm), nâng cao tính chính xác của thông tin, dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, các quy trình, thủ tục, giấy tờ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng rút gọn; nâng cao tính chính xác, chi trả đúng người, đúng chế độ. Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký, tham gia, thụ hưởng các chế độ không bị giới hạn về không gian, thời gian, thời tiết và tình trạng sức khỏe; tiết kiệm chi phí đi lại.

Đặc biệt, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022.

Ngày 22/3/2024, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Công an đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá, nhờ thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trong ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đã tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu của ngành để phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết, chi trả chế độ, chính sách kịp thời, nhanh chóng, chính xác; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng quỹ, phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Với số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiến tới bao phủ toàn dân nên đối tượng phục vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là rất lớn. Vì thế công tác tiếp nhận, giải đáp, trả lời ý kiến của cử tri, nhân dân luôn là nhiệm vụ quan trọng, được ngành đặc biệt quan tâm. Trong đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đa dạng hóa các kênh trong tiếp nhận ý kiến của cử tri, người tham gia, thụ hưởng chính sách. Hàng năm, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và trả lời, giải đáp kịp thời hàng nghìn câu hỏi, kiến nghị của người dân, người lao động.
Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tăng cường hợp tác quản lý đề kháng kháng sinh

Tăng cường hợp tác quản lý đề kháng kháng sinh

Đề kháng kháng sinh là mối đe dọa sức khỏe hàng đầu thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đề kháng kháng sinh đáng báo động.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/6/2024: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn, lốc sét, gió mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/6/2024: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn, lốc sét, gió mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/6/2024: Mưa lớn vùng núi và trung du Bắc Bộ; cục bộ có mưa to lốc sét, gió giật mạnh ở đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/6/2024: Hà Nội sắp có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/6/2024: Hà Nội sắp có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/6/2024, Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/6/2024: Mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/6/2024: Mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Thời tiết biển hôm nay 15/6/2024, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), từ Bình Thuận đến Cà Mau đang có mưa rào và dông rải rác.
Bổ nhiệm Nhà báo Phùng Công Sưởng giữ chức Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Bổ nhiệm Nhà báo Phùng Công Sưởng giữ chức Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Trung ương Đoàn TNCSHCM vừa bổ nhiệm Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tiền Phong giữ chức Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Tin cùng chuyên mục

Bình Dương: Mưa lớn làm sập chợ Cư xá Hưng Lợi, tiểu thương tháo chạy

Bình Dương: Mưa lớn làm sập chợ Cư xá Hưng Lợi, tiểu thương tháo chạy

Cơn mưa lớn chiều muộn đã làm nhiều công trình ở tỉnh Bình Dương hư hại, chợ Cư xá Hưng Lợi (TP. Tân Uyên) bị đổ sập khiến 1 người bị thương nhẹ.
Hà Nội: Quy hoạch 1.620 bãi đỗ xe, mới đưa vào sử dụng 72 bãi

Hà Nội: Quy hoạch 1.620 bãi đỗ xe, mới đưa vào sử dụng 72 bãi

Tại Hà Nội nhu cầu bãi đỗ xe đang thiếu trầm trọng, dẫn đến tình trạng đỗ bừa bãi ở các bãi đất trống, thậm chí đỗ ở dưới lòng đường và vỉa hè...
Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho 33.000 căn hộ ở 206 dự án vi phạm

Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho 33.000 căn hộ ở 206 dự án vi phạm

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, Hà Nội sẽ cấp trước sổ đỏ cho 33.000/62.000 căn hộ ở 206 dự án có vi phạm.
Góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản: Cần chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp

Góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản: Cần chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản đang được Bộ TN&MT soạn thảo cơ bản khắc phục được tồn tại của Luật Khoáng sản năm 2010, song còn nhiều nội dung cần làm rõ.
Tinh dầu mè có những công dụng gì?

Tinh dầu mè có những công dụng gì?

Tinh dầu mè được chiết xuất từ hạt vừng, không những chứa nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ, mà còn có tính ứng dụng cao từ nấu ăn cho đến làm đẹp.
Tuyên Quang: Khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mua bọ xít giá cao

Tuyên Quang: Khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mua bọ xít giá cao

Ngày 14/6, Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo mua bọ xít giá cao để tránh mắc bẫy kẻ xấu.
Công an Hà Nội điều tra vụ người phụ nữ bị lừa 24 tỷ khi đầu tư vàng online

Công an Hà Nội điều tra vụ người phụ nữ bị lừa 24 tỷ khi đầu tư vàng online

Công an Hà Nội vừa tiếp nhận đơn của người phụ nữ bị lừa 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online. Đây là hình thức lừa đảo không mới, vẫn có người sập bẫy.
Những trường đại học nào của Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế?

Những trường đại học nào của Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế?

4 trường đại học Việt Nam được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học cấp giấy chứng nhận khẳng định uy tín về đào tạo nghiên cứu.
Luật sư nói gì vụ 1900 Hair Salon bị vu oan?

Luật sư nói gì vụ 1900 Hair Salon bị vu oan?

Vụ 1900 Hair Salon bị vu oan đem 700 bộ tóc từ thiện đi bán, luật sư cho rằng, cần xét có hay không hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội?
Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nghe giải trình việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nghe giải trình việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Chiều 14/6, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nghe giải trình việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hòa Bình: Thủy điện Suối Mu xả lũ không báo trước, du khách được phen hoảng loạn

Hòa Bình: Thủy điện Suối Mu xả lũ không báo trước, du khách được phen hoảng loạn

Lãnh đạo huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã làm việc với Nhà máy Thủy điện Suối Mu về vụ việc xả lũ khiến du khách đang tắm bị nước cuốn trôi.
Mưa đá xuất hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Mưa đá xuất hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều nay, ngày 14/6/2024, nhiều nơi tại TP. Hồ Chí Minh có mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh và sấm, nhiều nơi xuất hiện mưa đá.
Ngành bảo hiểm xã hội giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi chế độ, chính sách

Ngành bảo hiểm xã hội giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi chế độ, chính sách

6 tháng 2024, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng.
Lúa chết do nhiễm mặn ‘bí ẩn’, Bộ Giao thông vận tải lần đầu lên tiếng

Lúa chết do nhiễm mặn ‘bí ẩn’, Bộ Giao thông vận tải lần đầu lên tiếng

Liên quan đến việc lúa chết do nhiễm mặn ‘bí ẩn’, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định dự án này ‘chưa sử dụng một hạt cát biển nào cả’.
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Dấu ấn trong Tháng Công nhân năm 2024

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Dấu ấn trong Tháng Công nhân năm 2024

Tháng Công nhân năm 2024 đã khép lại song những dấu ấn tốt đẹp với các cấp công đoàn, người lao động trong ngành Công Thương luôn đọng mãi.
Chu Thanh Huyền mếu máo, nói bị đối thủ vu oan

Chu Thanh Huyền mếu máo, nói bị đối thủ vu oan

Sau ồn ào bị tố đạo nhái nhãn hàng khác, Chu Thanh Huyền – vợ cầu thủ Quang Hải đã phản hồi và mếu máo, nói bị đối thủ vu oan.
Nhiều thời cơ và thách thức để báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ

Nhiều thời cơ và thách thức để báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ

Kinh tế báo chí truyền thông trong bối cảnh phát triển kinh tế số đang đặt ra rất nhiều thời cơ và thách thức để báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
Chi tiết điểm chuẩn xét tuyển tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội

Chi tiết điểm chuẩn xét tuyển tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển tài năng, trong đó ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy điểm cao nhất.
Chu Thanh Huyền lại vướng lùm xùm đạo nhái hình ảnh của nhãn hàng khác

Chu Thanh Huyền lại vướng lùm xùm đạo nhái hình ảnh của nhãn hàng khác

Một số hội, nhóm trên nền tảng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin, cho rằng Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải đạo nhái hình ảnh của nhãn hàng khác.
TP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm rác thải đường phố, kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm rác thải đường phố, kênh rạch

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm kênh rạch, rác thải đường phố.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động