Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 03:26

Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử cho người tiêu dùng

15:51 | 24/12/2020
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch Phát triển thương mại điện tử TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo đó, dự kiến đến năm 2025 trên 50% dân số thành phố thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử (TMĐT). Trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm từ 80%; 100% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng TMĐT có hóa đơn điện tử; 100% doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện việc khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử và hoàn thuế điện tử.

Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử cho người tiêu dùng
Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025, từ 55% dân số tại các quận trung tâm và 30% dân số tại các quận, huyện ngoại thành tham gia mua sắm trực tuyến

Phấn đấu đến năm 2025, từ 55% dân số tại các quận trung tâm và 30% dân số tại các quận, huyện ngoại thành tham gia mua sắm trực tuyến; doanh số TMĐT B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) chiếm từ 10 - 15% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu đùng của thành phố.

Bên cạnh đó, 80% website TMĐT có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu tham gia các sàn TMĐT, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn TMĐT; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại trên các ứng dụng di động; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng.

Đồng thời, đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến (thanh toán không đùng tiền mặt); từng bước thay đổi thói quen mua sắm, hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của TP. Đà Nẵng trong và ngoài nước thông qua ứng dụng TMĐT; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về TMĐT trong công tác kiểm tra, đảm bảo việc kinh doanh trên các trang TMĐT tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đến năm 2025, phấn đấu 50% cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành về TMĐT; 15.000 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo vê kỹ năng ứng dụng TMĐT.

Với tổng kinh phí thực hiện dự kiến trên 8,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa, kế hoạch gồm một số nội dung như: xây dựng nền tảng mã định danh và xác thực điện tử người dân, doanh nghiệp; kết nối, tích hợp mã bưu chính hộ gia đình do VNPOST xây dựng với cơ sở dữ liệu nhân khẩu để phục vụ trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính công ích và hỗ trợ TMĐT thành phố; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng TMĐT cho cộng đồng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên đối với tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh và đầu tư, các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ số…

UBND TP. Đà Nẵng cũng đã giao Sở Công Thương chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển TMĐT hàng năm; thực hiện lồng ghép với các đề án, chương trình phát triển TMĐT quốc gia nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

Đồng thời, chủ động huy động các nguồn vốn của các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình triển khai kế hoạch; thường xuyên thông tin các quy định pháp luật về TMĐT; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn khi tham gia TMĐT. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương kết quả thực hiện kế hoạch.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ các dự án phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, đề án xây dựng thành phố thông minh... phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép, triển khai các hoạt động phát triển TMĐT trên địa bàn; phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát doanh nghiệp hoạt động TMĐT tại TP. Đà Nẵng.

Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm, hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở dự toán do các cơ quan thực hiện lập, sau khi đã xác định nguồn kinh phí do trung ương hỗ trợ, nguồn dự kiến huy động từ các doanh nghiệp, tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố có trách nhiệm tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT và các lực lượng chức năng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm kinh doanh, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... trên các website/ứng dụng TMĐT, thiết lập website TMĐT không thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc lợi dụng TMĐT để lừa dối khách hàng.

UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng nghiên cứu kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng và ban hành các quy định pháp lý đối với các giao dịch thanh toán nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong TMĐT. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành chức năng và địa phương tăng cường giám sát và tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở mua sắm, dịch vụ phục vụ du khách quốc tế để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm về thanh toán, các giao dịch bất hợp pháp qua máy POS, giao dịch bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sử dụng từ nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị để tổ chức thực hiện.

Thành Long