Công đoàn cơ quan Tập đoàn Điện lực tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 31/01, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Sẵn sàng cho những mục tiêu lớn

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ quan EVN nhiệm kỳ 2015-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 cho thấy, mặc dù nhiệm kỳ vừa qua tình hình trong nước và thế giới vẫn còn những biến động, đặc biệt là đại dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga- Ukraine đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, hoạt động Công đoàn, cũng như đời sống của đoàn viên, người lao động. Song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan EVN, cùng sự nỗ lực của đoàn viên, người lao động đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Cụ thể, đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp theo các lĩnh vực chuyên môn, chức năng nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu đảm bảo cung cấp đủ điện, trong bối cảnh giá nhiên liệu cho sản xuất tăng cao đột biến, triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí, cân bằng tài chính và đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn; đóng góp tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. 6
Toàn cảnh các Đại biểu dự Đại hội

Thực hiện tốt chế độ chính sách chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, làm tốt công tác xã hội.

Công đoàn Cơ quan EVN đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ), phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đã tổ chức các lớp học nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho CNVC-LĐ, hiểu đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành và thực hiện tốt nghị quyết của cấp uỷ Đảng; tuyên truyền về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V; tuyên truyền về tiết kiệm điện...

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. 7
ÔngDương Quang Thành, Chủ tịch HHĐTV EVN và ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN tặng hoa BCH Công đoàn Cơ quan EVN khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đem lại hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch được giao. Nhất là các phong trào thi đua như: Phong trào Thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn”; “Phong trào Thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”; “Phong trào thi đua Văn hóa thể thao”; “Phong trào Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm”...

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. 8
Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN đã ghi nhận biểu dương nhưng kết quả mà Công đoàn Cơ quan EVN đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ có nhiều biến động. Đồng thời mong rằng, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cơ quan EVN cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ bao gồm: Bám sát năm chủ đề của EVN để thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí ở 5 lĩnh vực; Tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Phối hợp với lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn triển khai thực hiện dân chủ cơ sở ở nơi làm việc; Động viên, khuyến khích các đoàn viên phát huy tinh thần sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, cải tiến công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số và thực hiện chủ đề các năm của EVN.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. 9
Ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Công đoàn Cơ quan EVN trong nhiệm kỳ 2023-2028 cần tập trung xây dựng giải pháp thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất. Tham gia với các Bộ, ngành xây dựng các chế độ chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của EVN, cũng như chế độ chính sách của đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ về Nghị quyết của Đảng, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; những khó khăn thách thức của EVN trong thời gian tới như: Tình hình về sản xuất,kinh doanh; ĐTXD, đề án tái cơ câu để tăng năng suất lao động; xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, sạch, zero cacbon, chuyển đổi số....Tham mưu cho lãnh đạo EVN trong việc chỉ đạo, lãnh đạo phát triển trong tương lai...

Thứ hai. Làm tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, NLĐ; phát huy tinh thần tương thân tương ái trong Cơ quan EVN thông qua hệ thống tổ chức công đoàn ....Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy chức năng phản biện xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Tham gia với chuyên môn xây dựng các quy chế, quy định, chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ. Thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ cơ sở; tổ chức Hội nghị NLĐ, thương lượng ký kết Thỏa ước LĐTT có nhiều điểm có lợi cho NLĐ; thực hiện đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất....

Thứ ba. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ công đoàn. Tình hình mới đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách. Đó là những cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm....

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã thảo luận và thông qua các Văn kiện do Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoá V trình Đại hội; thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2022.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. 11
Chủ tịch Công đoàn cơ quan EVN phát biểu (tái trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028) phát biểu

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Bùi Công Luận - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn khoá VI nhấn mạnh: Đại hội biểu thị quyết tâm của Công đoàn Cơ quan EVN sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam không ngừng lớn mạnh; trên cơ sở đó nâng cao đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công nhân viên chức lao động trong Cơ quan tập đoàn.

Thành công của Đại hội Công đoàn Cơ quan EVN lần thứ VI, đã cổ vũ, động viên các cấp cán bộ đoàn viên, công nhân viên và người lao động trong Cơ quan EVN bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn..

Một số chỉ tiêu chỉ tiêu trong hoạt động Công đoàn Cơ quan EVN nhiệm kỳ 2023 -2028:

* Hàng năm có trên 90% tổng số CBCNV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

* 100% đoàn viên công đoàn được phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động và nhiệm vụ tổ chức Công đoàn.

* Đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc trong các năm của nhiệm kỳ.

* Mỗi năm tổ chức ít nhất 2 đợt thi đấu thể thao hoặc giao lưu văn hóa, văn nghệ; tham gia đầy đủ các hội thao, hội diễn văn nghệ do Công đoàn EVN tổ chức.

* Tổ chức 3 đợt tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho các cán bộ Công đoàn bộ phận.

* Giới thiệu từ 15 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

* 100% các công đoàn viên được quản lý trên phần mềm quản lý công đoàn viên của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đ.D
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Đoàn Thanh niên PV GAS đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng".
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiên phong tích hợp giải pháp ký số từ xa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiên phong tích hợp giải pháp ký số từ xa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được đánh giá là cơ quan thuộc Chính phủ tiên phong trong việc triển khai tích hợp giải pháp ký số từ xa (Remote Signing).
Hà Nội: Bị quay video, hiệu trưởng trường tiểu học đấm tím mắt nữ giáo viên

Hà Nội: Bị quay video, hiệu trưởng trường tiểu học đấm tím mắt nữ giáo viên

Trường Tiểu học Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa xảy ra sự việc xô xát giữa nữ giáo viên và hiệu trưởng nhà trường.
Đồ uống có đường: Càng nhiều đường càng nên đánh thuế cao

Đồ uống có đường: Càng nhiều đường càng nên đánh thuế cao

Bộ Y tế đề xuất, tất cả đồ uống có đường theo định nghĩa của WHO đều cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế căn cứ hàm lượng đường trong 100 ml.
Ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chíp cho học sinh trong độ tuổi thi, tuyển sinh năm 2023

Ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chíp cho học sinh trong độ tuổi thi, tuyển sinh năm 2023

Từ nay đến hết ngày 20/5, sẽ mở cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho học sinh trong độ tuổi thi, tuyển sinh năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực thực hiện thi đua yêu nước

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực thực hiện thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố Cần Thơ được duy trì và phát triển cả bề rộng lần chiều sâu.
Buộc tiêu hủy lô thuốc trị trào ngược dạ dày Rabesta 20

Buộc tiêu hủy lô thuốc trị trào ngược dạ dày Rabesta 20

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa buộc tiêu hủy lô thuốc trị trào ngược dạ dày Rabesta 20 (Rabeprazol natri 20mg) do vi phạm chất lượng.
Thanh Hóa: Khen học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất

Thanh Hóa: Khen học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất

Công An phường Đông Sơn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường vừa tổ chức khen thưởng học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Cảnh báo thủ đoạn lừa tặng quà trên mạng xã hội

Công an tỉnh Lạng Sơn: Cảnh báo thủ đoạn lừa tặng quà trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp.
Thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến

Thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến

Công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến vừa được triển khai thí điểm vào việc thực hiện phiên giao dịch việc làm kết nối trên cả nước.
Hà Nội Xanh và quyết tâm “hồi sinh” những con sông ô nhiễm tại Hà Nội

Hà Nội Xanh và quyết tâm “hồi sinh” những con sông ô nhiễm tại Hà Nội

Hà Nội Xanh là một nhóm độc lập gồm các thanh niên tình nguyện, quyết tâm góp sức trả lại vẻ đẹp trong xanh cho những con sông chảy qua thủ đô.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời chuyển rét cuối tuần

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời chuyển rét cuối tuần

Từ ngày mai 24/3 sẽ có đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, miền Bắc trời trở rét.
Cục Hàng không sẽ xử lý 4 tiếp viên vừa được trả tự do như thế nào?

Cục Hàng không sẽ xử lý 4 tiếp viên vừa được trả tự do như thế nào?

Cục Hàng không và Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết sẽ có hình thức xử lý 4 tiếp viên vừa được trả tự do.
Cần có chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Cần có chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 23/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng phát triển đất nước.
Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Tỉnh Bắc Kạn cần tập trung xử lý các vấn đề nóng,tồn đọng trong thực tiễn, có các giải pháp căn cơ để duy trì, nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn
Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thúc đẩy phối hợp liên thông dữ liệu

Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thúc đẩy phối hợp liên thông dữ liệu

Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang thúc đẩy phối hợp liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khoẻ lái xe.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp: Vẫn còn nhiều nút thắt

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp: Vẫn còn nhiều nút thắt

Nhận thức, thể chế, chưa xây dựng được dữ liệu chuỗi ngành hàng là 3 trong nhiều nút thắt cần giải quyết để đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhận tạo trong nông nghiệp
Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi): Nhiều vấn đề cần quan tâm

Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi): Nhiều vấn đề cần quan tâm

Luật Viễn thông (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi và dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5 và 6/2023.
Ninh Bình: Cho thôi việc nữ giáo viên tát vào mặt học sinh 4 tuổi chậm phát triển

Ninh Bình: Cho thôi việc nữ giáo viên tát vào mặt học sinh 4 tuổi chậm phát triển

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, đã cho thôi việc nữ giáo viên Trịnh Thị Hồng Hạnh do có hành vi tát vào mặt học sinh 4 tuổi gây bức xúc dư luận.
Doanh nghiệp chung tay giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp chung tay giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường

Nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, Nhà máy Tetra Pak Bình Dương hoàn thành lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời, giúp giảm 700 tấn CO2 mỗi năm.
Tạm hoãn giải đấu VGA Union Cup 2023 do có liên quan đến golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Tạm hoãn giải đấu VGA Union Cup 2023 do có liên quan đến golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Hiệp hội Golf Việt Nam và Ban tổ chức giải quyết định tạm hoãn giải đấu VGA Union Cup 2023 do có liên quan đến golfer đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn.
Đắk Lắk: Hàng chục học sinh nhập viện sau khi nhận bóng bay từ người lạ

Đắk Lắk: Hàng chục học sinh nhập viện sau khi nhận bóng bay từ người lạ

Hàng chục học sinh tiểu học trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk có dấu hiệu ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ.
Lao động hết hạn hợp đồng ở Hàn Quốc không chịu về nước: Tước đi cơ hội của người khác

Lao động hết hạn hợp đồng ở Hàn Quốc không chịu về nước: Tước đi cơ hội của người khác

Lao động ở một số tỉnh miền Trung hết hạn hợp đồng không chịu về, điều này dẫn đến phía Hàn Quốc tạm thời ngừng tuyển chọn lao động tại các huyện này.
Lễ phát động quốc gia Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023

Lễ phát động quốc gia Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023

Sáng 23/3 tại Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động quốc gia Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới 23/3.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện chùm ca bệnh cúm A/H1N1 tại một trường tiểu học

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện chùm ca bệnh cúm A/H1N1 tại một trường tiểu học

HCDC TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện chùm ca bệnh cúm A (H1N1) tại quận 10, làm 20 học sinh tại một trường tiểu học nghỉ bệnh bất thường.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động