Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Đông Nam bộ cần khắc phục điểm nghẽn logistics, ưu tiên phát triển công nghệ cao

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Đông Nam bộ là vùng có vị trí địa chính trị, kinh tế thuận lợi nhưng lại tắc nghẽn hạ tầng giao thông, logistics
Đoàn công tác của Quốc hội làm việc về Luật dầu khí (sửa đổi) tại Bà Rịa-Vũng Tàu Đoàn công tác của Quốc hội tiếp tục làm việc về Luật Dầu khí (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chia sẻ như vậy tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW năm 2005 và Kết luận 27-KL/TW năm 2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 9/7.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Đông Nam bộ cần khắc phục điểm nghẽn logistics, ưu tiên phát triển công nghệ cao
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu, đánh giá thực trạng và định hướng phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ cao, logistics của Vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên - cho biết: Phát triển công nghiệp công nghệ cao và nâng cấp hệ thống dịch vụ logistics là vấn đề then chốt, là xu thế tất yếu để thúc đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh và bền vững đối với mọi quốc gia, nhất là đối với nền kinh tế đã có độ mở rất cao (trên 200%) như nước ta. Bởi các ngành này được ví như “bộ não” và “động mạch” của nền kinh tế quốc dân, có vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực sản xuất mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển, nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

“Việt Nam có vị trí địa chính trị, kinh tế thuận lợi; là một trong những nước đi đầu trong tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương và đa phương với hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới; hiện là một trong 20 quốc gia hàng đầu về thương mại quốc tế. Đây là những lợi thế riêng có, là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics, đặc biệt là đối với khu vực đang giữ vai trò “đầu tàu” của nền kinh tế - một trong những trọng điểm công nghiệp của đất nước như vùng Đông Nam bộ”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 53 và gần 10 năm thực hiện Kết luận 27 của Bộ Chính trị, vùng Đông Nam bộ đã đạt được những bước phát triển quan trọng về kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; khẳng định vai trò là “đầu tàu” kinh tế của cả nước, dẫn đầu về phát triển công nghiệp, thu hút FDI và góp phần giúp Việt Nam từng bước trở thành “công xưởng” của thế giới, với nhiều dự án quy mô lớn, sản phẩm có thương hiệu trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao (điển hình là các tập đoàn công ty hàng đầu thế giới như Intel, Sanofi, Samsung…); đồng thời đây cũng là khu vực tập trung hạ tầng logistics quan trọng của đất nước, đảm nhận 45% tổng khối lượng hàng hóa và hơn 60% khối lượng hàng container của cả nước (thông qua hệ thống cảng biển lớn như cảng Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải); hỗ trợ tích cực cho các vùng kinh tế khác để tiêu thụ và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế mà vùng cần khắc phục như: Phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao còn phụ thuộc nhiều vào khu vực đầu tư nước ngoài; Tỷ lệ nội địa hóa các ngành chế tạo, điện tử tin học, viễn thông, điện tử chuyên dụng đạt thấp (chỉ từ 5 -15%); Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Dịch vụ logistics phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng; chi phí logistics còn cao; sự liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất - xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics hiệu quả thấp; chưa hình thành được các trung tâm logistics quy mô lớn, có vai trò trung chuyển hàng hóa đa phương thức của vùng. Tắc nghẽn về giao thông, hạn chế về cơ sở hạ tầng và thiếu sự kết nối, hợp tác liên kết vùng - là những nút thắt phát triển logistics của vùng Đông Nam bộ.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giúp vùng tiếp tục phát triển hiệu quả các điểm tiềm năng, lợi thế của vùng trong phát triển công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ logistics gồm:

Một là, đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thành Quy hoạch các tỉnh, thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh, đảm bảo cân đối vùng, miền và phù hợp với định hướng Quy hoạch Quốc gia, các Quy hoạch ngành Quốc gia, trong đó cần xác định việc ưu tiên phát triển công nghiệp, công nghệ cao và logistics là điều kiện quan trọng, xu thế tất yếu để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Theo đó cần xây dựng các định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp và bố trí không gian hợp lý nhằm khơi thông các điểm nghẽn về hạ tầng, khắc phục hạn chế về liên kết vùng và khai thác phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của cả vùng và từng địa phương.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đồng bộ, đủ mạnh và khả thi, nhằm đa dạng hóa các hình thức đầu tư để thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hình thành các định chế tài chính mới xứng tầm khu vực ASEAN tại TP. Hồ Chí Minh; phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng trung tâm logistics, đảm bảo tính kết nối nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh của vùng; đồng thời chủ động tạo quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ tại các khu, cụm công nghiệp để thu hút các công ty, tập đoàn kinh tế lớn, có kinh nghiệm, uy tín năng lực về tài chính, công nghệ và quản trị, có năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu vào đầu tư sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài, góp phần đưa vùng Đông Nam bộ thật sự trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, công nghệ cao, trung tâm dịch vụ logistics của đất nước khu vực và thế giới.

Ba là, chú trọng quy hoạch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chủ động xây dựng, hoàn thiện hạ tầng xã hội, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống - sinh hoạt của người lao động; Có chính sách hỗ trợ đầu tư cho một số trường đại học - cao đẳng nghề trọng điểm trong vùng để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, nhất là các công nghệ cơ bản và xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến về công nghiệp, công nghệ cao và logistics; Chú trọng đào tạo theo modul, gắn đào tạo với thực hành để hình thành đội ngũ người lao động tinh thông kiến thức, tay nghề, kỹ năng và có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện liên kết vùng trong phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ cao và hệ thống logistics, nhất là liên kết hạ tầng giao thông, hệ thống trung tâm lưu chuyển hàng hóa đến các trung tâm logistics và liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất - xuất nhập khẩu với doanh nghiệp logistics. Tạo cơ chế đột phá để xây dựng các tập đoàn mạnh về logistics. Đổi mới công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số và các kênh thương mại điện tử; đồng thời tiếp tục khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã ký kết để phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ logistics.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Chú trọng rà soát, tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ, phân cấp nhiều hơn và xây dựng chế tài, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc hành chính; chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở hầu hết các thủ tục, hướng đến phát triển chính quyền số, nhằm rút ngắn thời gian và tiết giảm thực chất chi phí cho doanh nghiệp, người dân, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và lợi thế thu hút đầu tư của các địa phương trong vùng.

Để tiếp tục thúc đẩy vùng Đông Nam bộ phát triển tương xứng với vai trò là “đầu tàu”, “cực động lực” tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Bộ Công Thương thống nhất sự cần thiết ban hành mới Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ; đồng thời có cơ chế điều phối vùng và cơ chế đối thoại thường xuyên - đột xuất giữa các bộ, ngành với các địa phương, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn - vướng mắc; khai thác có hiệu quả các tiềm năng - lợi thế của vùng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. Đây là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; diện tích trên 30,5 ngàn km2 (9,2% diện tích của cả nước); dân số khoảng 21,9 triệu người (22% dân số cả nước); GRDP chiếm hơn 35% cả nước; đóng góp trên 40% tổng thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,58 lần, đô thị hóa gấp 1,8 lần trung bình cả nước.

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 thể hiện sự quan tâm đặc biệt, và là chủ trương có ý nghĩa chiến lược nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của vùng để phát triển mạnh, đi đầu cả nước, là cầu nối để hội nhập, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53, cơ cấu kinh tế của vùng dịch chuyển theo hướng hiện đại, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo có xu hướng tăng, tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng cao vượt mục tiêu đặt ra; tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ của vùng cao nhất cả nước; các ngành dịch vụ chất lượng cao như tài chính, ngân hàng, logistics, viễn thông, vận tải, du lịch phát triển mạnh; đóng góp vào ngân sách cả nước của vùng Đông Nam bộ và cao nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, năng suất lao động của vùng đạt mức cao nhất cả nước (năm 2020 đạt 265,3 triệu đồng/lao động) thể hiện chất lượng, trình độ tiến bộ của kinh tế vùng ở mức cao. Đã hình thành trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước tại vùng, đóng góp tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, tạo việc làm, thu ngân sách nhà nước.

Kinh tế tư nhân của vùng phát triển năng động, mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất cả nước, tăng khoảng 81% trong giai đoạn 2011- 2020, chiếm 41,4% số lượng doanh nghiệp. Vùng là địa bàn thu hút FDI, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn nhất cả nước.

Trong vùng, TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn nhất, là động lực lôi kéo, thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước và nhất là khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt một số kết quả nổi bật.

Thảo - Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác Hồ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác Hồ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Quản lý Lăng và VILAR tiếp tục cải tiến công nghệ, quy trình làm thuốc để giữ an toàn cho thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn các nhà khoa học Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn các nhà khoa học Nga

Sáng 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón, gặp gỡ Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.
Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhận được sự quan tâm sâu sắc không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri và nhân dân cả nước.
Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PAR Index

Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PAR Index

Tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 11/8/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính thời gian tới
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore

Ngày 12/8, tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lao động kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.

Tin cùng chuyên mục

Ngân sách Nhà nước cấp bù phần học phí THCS được miễn, giảm hoặc tăng thêm

Ngân sách Nhà nước cấp bù phần học phí THCS được miễn, giảm hoặc tăng thêm

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ngân sách Nhà nước cấp bù phần học phí THCS được miễn, giảm hoặc phải tăng thêm.
Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tình hình tại eo biển Đài Loan

Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tình hình tại eo biển Đài Loan

Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh trên cơ sở kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc, Việt Nam mong các bên không căng thẳng tình hình tại eo biển Đài Loan.
Thống nhất cao trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Thống nhất cao trong xây dựng Đề án về Nhà nước pháp quyền

Dự thảo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đạt được sự đồng thuận từ Hội đồng Lý luận Trung Ương.
Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng nào?

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng nào?

Ủy ban Pháp luật và các cơ quan các Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ: Doanh nhân, doanh nghiệp hãy là chiến sĩ bản lĩnh cùng Chính phủ sớm giành chiến thắng

Thủ tướng Chính phủ: Doanh nhân, doanh nghiệp hãy là chiến sĩ bản lĩnh cùng Chính phủ sớm giành chiến thắng

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi giới doanh nghiệp cả nước cùng Chính phủ sớm giành được chiến thắng với đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển bền vững.
Hoàn thiện Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Hoàn thiện Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Trên cơ sở Luật Hợp tác xã năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến kiến nhằm hoàn thiện dự thảo lần 3 Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.
TỔNG THUẬT: Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

TỔNG THUẬT: Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Sáng 11/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng với doanh nghiệp có chủ đề Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Hội đồng Lý luận Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Ngày 10/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Ngày 11/8, sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”.
Bộ Công Thương họp bổ sung Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Bộ Công Thương họp bổ sung Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị của Bộ nhằm quán triệt kết luận của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với doanh nghiệp toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương.
Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, xử lý triệt để các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án có sự "tiếp tay" của cán bộ, doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, không trông chờ, ỷ lại để 734 nghìn tỷ đồng được sử dụng hiệu quả.
Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Đại biểu Quốc hội chất vấn, là người đứng đầu cơ quan nhà nước về văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thấy trách nhiệm của mình đến đâu khi văn hoá xuống cấp?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, khách quốc tế năm nay đã đạt gần 1 triệu lượt, tăng 10 lần so với năm 2021, cho thấy thị trường du lịch đã ấm lên.
Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc xử lý tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" gặp khó khăn do số đối tượng dùng các thủ đoạn "lách luật".
Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hộ chiếu mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu này, và đều không có “nơi sinh”.
Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở Việt Nam và thế giới rất đáng báo động trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động