Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch ngành trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.
Công nghệ mới về lưu trữ năng lượng tái tạo Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường khai thác tiềm năng của năng lượng mặt trời Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế công nghiệp Điện – Năng lượng tại Việt Nam

Theo đó, Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 3360/BCT-KHTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc đề nghị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.

Ngay sau khi các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch được ban hành, Bộ Công Thương đã kịp thời tổ chức các Hội nghị triển khai Quy hoạch, Kế hoạch với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch theo quy định, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo dư địa, không gian phát triển bền vững cho các ngành, địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản
Khai thác than – một trong các ngành công nghiệp năng lượng, khoáng sản tại Việt Nam

Tuy nhiên, qua rà soát tình hình triển khai các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản tại các địa phương, Bộ Công Thương nhận thấy tình hình thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch này, nhất là triền khai các dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng, ưu tiên đầu tư còn chậm.

Với thực trạng trên, khả năng không đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành trong thời kỳ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng tới việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển của ngành, địa phương trong những năm tới.

Trước tình hình đó, để thực hiện hiệu quả các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo dư địa, không gian phát triển mới cho các ngành, địa phương, tiếp theo Văn bản số 2544/BCT-ĐL ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương đề nghị các Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc các cơ quan chức năng ở địa phương và các chủ đầu tư dự án có liên quan bám sát các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ đề ra tại các Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoảng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Khẩn trương chỉ đạo rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của địa phương (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng), bảo đảm phù hợp với các Quy hoạch/Kế hoạch thực hiện Quy hoạch ngành quốc gia, làm cơ sở tiếp nhận, triển khai các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Hai là: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư các dự án năng lượng, khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhất là các dự án điện quy mô lớn, điện nền và dự án truyền tải trên địa bàn, các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao.

Ba là: Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình năng lượng, khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án theo quy định.

Bốn là: Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định.

Năm là: Chú trọng làm tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của các Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản nhằm tạo đồng thuận xã hội, thống nhất về tầm nhìn, định hướng phát triển và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong các Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Sáu là: Đối với lĩnh vực điện lực, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, Văn bản số 2295/BCT-TKNL ngày 06/4/2024 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những khó khăn trong việc cung ứng điện, lợi ích của việc thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tới tất cả các khách hàng sử dụng điện nhằm chia sẻ khó khăn với ngành điện hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức trong thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất) đề nghị các địa phương có báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai các Kế hoạch thực hiện Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nhất là tình hình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng, ưu tiên đầu tư đã được đề ra trong Quy hoạch (trong đó nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất), gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thủ tướng Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cung cấp điện tuần 24: Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới

Cung cấp điện tuần 24: Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới

Cục Điều tiết Điện lực cho biết, trong tuần 24 từ 10-16/6/2024, công tác cấp điện vẫn được duy trì tốt dù tiêu thụ điện tiếp tục đạt đỉnh mới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Tiếp tục chương trình công tác, sáng ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác thi công dựng cột, kéo dây 1 số vị trí đường dây 500 kV mạch 3.
Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Trong tháng 5, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 8,639 tỷ kWh, tăng đến 18,44% so với tháng 05/2023.
Hoàn thành đóng điện hạng mục thứ 2 đường dây 500kV mạch 3

Hoàn thành đóng điện hạng mục thứ 2 đường dây 500kV mạch 3

Hạng mục Mở rộng ngăn lộ 585, 586 TBA 500kV Phố Nối thuộc đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I- Phố Nối đã được đóng điện thành công
Phải đặt kỹ thuật và an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu

Phải đặt kỹ thuật và an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với các đơn vị thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3 và Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tới kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Đoàn công tác do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Thông tin mới nhất về tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6

Thông tin mới nhất về tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6

Đến ngày 17/6, các đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành lắp dựng 604 vị trí cột, đang lắp dựng 423/1177 vị trí cột.
Hà Giang: Đưa điện lưới về thôn, bản nơi biên giới

Hà Giang: Đưa điện lưới về thôn, bản nơi biên giới

Đưa điện lưới về vùng cao, biên giới góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc.
Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực thi tiết kiệm năng lượng

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực thi tiết kiệm năng lượng

Hiện Bộ Công Thương đang tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp thực thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Hòa Bình: Tăng cường truyền thông tiết kiệm điện, chương trình DR

Hòa Bình: Tăng cường truyền thông tiết kiệm điện, chương trình DR

Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, nhiều doanh nghiệp ở Hòa Bình đã chủ động tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) và tiết kiệm điện.
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon

Bộ Công Thương vừa Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ các-bon.
Bộ Công Thương tập trung nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, DSM và DR

Bộ Công Thương tập trung nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, DSM và DR

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam (Bộ Công Thương) sẽ tập trung nâng cao hiệu quả vận hành hệ thông điện, chương trình DSM, DR.
Yên Bái tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện, hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao

Yên Bái tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện, hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao

Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm soát hóa đơn tiền điện tăng cao nhằm giúp khách hàng sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả.
Bộ Công Thương gửi thẩm định dự thảo Luật Điện lực sửa đổi

Bộ Công Thương gửi thẩm định dự thảo Luật Điện lực sửa đổi

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự án Luật Điện lực sửa đổi.
Hưng Yên: Tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Hưng Yên: Tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Ngay từ đầu năm, Điện lực Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả đến các khách hàng sử dụng điện bằng nhiều hình thức.
Lâm Đồng: Tổ chức diễn tập ứng phó thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hệ thống lưới điện

Lâm Đồng: Tổ chức diễn tập ứng phó thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hệ thống lưới điện

Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức diễn tập ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đối với lưới điện 110kV, 22kV, hạ thế,..
Tăng trưởng điện nhiều địa phương phía Bắc đạt kỷ lục và giải pháp cấp điện thời gian tới

Tăng trưởng điện nhiều địa phương phía Bắc đạt kỷ lục và giải pháp cấp điện thời gian tới

Sự phục hồi kinh tế, cùng các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng điện của nhiều địa phương phía Bắc đạt mức kỷ lục.
Cao Bằng chủ động đồng hành cùng khách hàng tiết kiệm điện

Cao Bằng chủ động đồng hành cùng khách hàng tiết kiệm điện

Điện lực Cao Bằng tăng cường các giải pháp hữu hiệu, đồng thời kêu gọi sự chung tay, hợp tác của khách hàng trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tăng tốc về đích

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tăng tốc về đích

Là một trong những hạng mục quan trọng của dự án đường dây 500kV mạch 3, hiện TBA 500kV Thanh Hóa đang tăng tốc về đích, đảm bảo đóng điện vào 22/6 tới.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo “sốc” về nhu cầu dầu mỏ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo “sốc” về nhu cầu dầu mỏ

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể sẽ dư thừa nhiều dầu mỏ vào năm 2030 do sản lượng tăng mạnh.
Thăm hỏi, động viên Đội xung kích PC Gia Lai hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thăm hỏi, động viên Đội xung kích PC Gia Lai hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Lãnh đạo PC Gia Lai trực tiếp thăm hỏi, động viên đội xung kích PC Gia Lai đang tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.
Cần hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp

Cần hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện NLTT với khách hàng sử dụng điện lớn.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 - vinh dự và trách nhiệm

Dự án đường dây 500kV mạch 3 - vinh dự và trách nhiệm

Trên công trường của dự án đường dây 500kV mạch 3, những “chiến binh áo cam” luôn chung sức, đồng lòng, bất chấp mọi vất vả, làm việc hăng say, nhiệt huyết.
Bộ Công Thương thông tin mới nhất về Dự thảo Nghị định điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương thông tin mới nhất về Dự thảo Nghị định điện mặt trời mái nhà

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) vừa có thông tin mới nhất về Dự thảo Nghị định Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động