Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/05/2019 00:19

Bảo hiểm thất nghiệp: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao dịch điện tử

09:56 | 12/12/2018
Nhằm đẩy nhanh lộ trình bao phủ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Chính phủ giao, việc hướng tới thực hiện giao dịch điện tử là xu thế tất yếu mà ngành bảo hiểm xã hội (BHXH), lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đang nỗ lực đẩy mạnh.

Với mục tiêu đó, Bộ LĐ-TB&XH đang tổ chức lấy ý kiến góp ý công khai Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và BHTN.

bao hiem that nghiep day nhanh tien do thuc hien giao dich dien tu
Giao dịch điện tử là xu thế tất yếu để thực hiện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, thông tư sẽ hướng dẫn về việc: Tham gia BHTN, tiếp nhận giải quyết các chế độ BHTN và trao đổi thông tin liên quan đến thực hiện chế độ BHTN bằng phương thức điện tử; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động bằng phương thức điện tử, bao gồm: Tra cứu thông tin của NLĐ đang hưởng các chế độ BHTN; thông tin của người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; gửi các văn bản, thông báo của cơ quan giải quyết chế độ BHTN cho NLĐ, người sử dụng lao động.

Đối tượng áp dụng thông tư gồm: NLĐ, người sử dụng lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm. Đơn vị thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ BHTN (Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trung tâm Dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập được giao các nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm). Đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ đóng BHTN và chi trả trợ cấp thất nghiệp (cơ quan BHXH). Cơ quan xây dựng, triển khai và quản lý dữ liệu về BHTN (Cục Việc làm, cơ quan BHXH) cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, theo thông tư, giao dịch điện tử trong lĩnh vực này phải thực hiện theo các nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử; bảo đảm tính liên tục, kịp thời, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông tin…; cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực BHTN.

Thông tư cũng nhấn mạnh, điều kiện thực hiện giao dịch điện tử BHTN đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHTN nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do Cục Việc làm cấp. Mặt khác, phải có khả năng truy cập, sử dụng mạng internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Cục Việc làm. Các giấy tờ ở dạng chứng từ giấy phải còn giá trị pháp lý để tài liệu chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương. Đặc biệt, NLĐ, người sử dụng lao động khi thực hiện các giao dịch điện tử phải có tài khoản giao dịch điện tử để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử.

Đánh giá những đổi mới về phương thức giao dịch điện tử cho thấy, đây là xu thế tất yếu và cũng là một trong những nhiệm vụ đã được đề cập đến trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, yêu cầu cấp thiết là cần cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống BHXH.

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng - hưởng BHXH, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục hiện đại hóa quản lý BHXH, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHTN. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHTN. Trong đó, Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu triển khai có hiệu quả các chính sách BHTN, phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động.

Hiện, Dự thảo Thông tư này đang được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lấy ý kiến công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ từ ngày 12/11/2018 - 12/1/2019.

Giao dịch điện tử là xu thế tất yếu để thực hiện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp

Quỳnh Hoa