Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/06/2021 02:07

Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết quy chế phối hợp công tác

20:11 | 17/05/2021
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều ngày 17/5, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Khoa học và công nghệ: Đòn bẩy đưa nền kinh tế bứt phá

Hai cơ quan đã ký quy chế phối hợp công tác với nội dung hợp tác toàn diện từ các hoạt động nghiên cứu, tham mưu đề xuất; thẩm định các đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các toạ đàm, hội thảo, diễn đàn...

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh các quan điểm, chủ trương của Đảng về khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo. Đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành KH&CN đối với sự phát triển của đất nước nói chung và công tác của Ban Kinh tế Trung ương nói riêng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ: Trong suốt thời gian qua, Bộ KH&CN đã chủ động, tích cực phối hợp và có nhiều đóng góp quan trọng đối với hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, cụ thể như tham gia nghiên cứu xây dựng một số Đề án quan trọng: Đề án “Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, Đề án “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Qua đó, tham mưu giúp Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, tham gia phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế được dư luận xã hội và các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao, như: Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế thường niên về công nghiệp 4.0; hội thảo “Các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam: Nút thắt và các khuyến nghị”; hội thảo quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”… Bộ KH&CN cũng cử cán bộ tham gia nhiều Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng các báo cáo, đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để công tác phối hợp được thực chất, hiệu quả, ông Trần Tuấn Anh lưu ý: Trong quá trình triển khai các nội dung phối hợp nghiên cứu, đề xuất, cần bám sát các nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; quan tâm đến công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo cùng với các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chú trọng nghiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của các nước, làm cơ sở để tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN cho biết: Với sứ mệnh thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, trong những năm qua, Bộ KH&CN đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp công tác của Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ KH&CN cũng đã tích cực tham gia công tác tham mưu, cung cấp thông tin cho Ban Kinh tế Trung ương trong việc xây dựng nhiều chỉ đạo quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 52-NQ/TW, Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Trong đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp về KH&CN và đổi mới sáng tạo đã được giao cho Bộ KH&CN, qua đó, giúp định hướng về chủ trương cho việc triển khai các nhiệm vụ của Bộ KH&CN nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho cả giai đoạn tới.

Trong thời gian tới, toàn ngành KH&CN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện giải pháp đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 như đã được phân công tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Để có thể thực hiện thành công đột phá chiến lược trên, Bộ KH&CN mong muốn tiếp tục có được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Ban Kinh tế Trung ương, mà trực tiếp là của đồng chí Trưởng ban và các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.

“Quy chế phối hợp giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN hôm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc, quan trọng cho nhiều nội dung phối hợp cho thời gian tới, góp phần triển khai thành công các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ KH&CN trong giai đoạn tới” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định.

Quỳnh Nga