3 đòn bẩy chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững

Thông qua phân tích về xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới, kinh nghiệm của các quốc gia toàn cầu cũng như bối cảnh phát triển năng lượng tại Việt Nam, nhóm tư vấn đã đề xuất 87 chính sách cụ thể, 17 nhóm chính sách quan trọng và 3 đòn bẩy chính sách, làm nền tảng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam trong tương lai.
Chuyển dịch năng lượng là hướng đi tất yếu

Chia sẻ tại hội thảo “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam – cơ hội và thách thức” được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Một số nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng hiệu quả và bền vững phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Nguyễn Anh Tuấn – chuyên gia độc lập đã trình bày tham luận về các đòn bẩy chính sách quan trọng cho chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyển dịch năng lượng thường được hiểu là sự chuyển đổi cơ cấu hệ thống năng lượng từ các nguồn phát thải các-bon cao, sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang hệ thống năng lượng sạch, với sự gia tăng năng lượng tái tạo (NLTT). Chiến lược phát triển các-bon thấp là cam kết quốc tế mà các nước đang hướng tới.

Với tư duy trước đây cho rằng, các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam phải theo đuổi một lộ trình phát triển các-bon cao trước khi chuyển sang một tương lai các-bon thấp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, đây là tư duy chưa đúng, bởi ngày nay có bằng chứng chỉ ra rằng, một chiến lược phát triển các-bon thấp sẽ tạo ra một lộ trình nhanh hơn, ít tốn kém hơn và thông minh hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế.

3 đòn bẩy chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững
Ông Nguyễn Anh Tuấn – chuyên gia độc lập trình bày tham luận tại hội thảo

Từ các cơ sở lý thuyết và thực tiễn, nhóm tư vấn đã xây dựng định hướng và chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững cho Việt Nam, đồng thời đưa ra các căn cứ để ra quyết định chiến lược chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong tương lai.

"Theo đó, thông qua phân tích về xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới, kinh nghiệm của các quốc gia toàn cầu cũng như bối cảnh phát triển năng lượng tại Việt Nam, nhóm tư vấn đã đề xuất 87 chính sách cụ thể, 17 nhóm chính sách quan trọng và 3 đòn bẩy chính sách, làm nền tảng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam trong tương lai" - ông Tuấn thông tin.

Cụ thể, 3 đòn bẩy chính sách cho chuyển dịch năng lượng gòm: Đòn bẩy thứ nhất là kế hoạch và chiến lược thúc đẩy năng lượng sạch, với 5 nhóm chính như: Lập kế hoạch và mục tiêu cho NLTT, cơ chế chính sách cho NLTT, hỗ trợ công nghiệp liên quan, nâng cao tính linh hoạt cho NLTT và chiến lược các-bon thấp cho giao thông vận tải (GTVT).

Theo đó, nhóm tư vấn cũng đã đưa ra một số chính sách quan trọng trong ngắn hạn cho đòn bẩy này như, yêu cầu về hàm lượng nội địa hoá hoặc ưu đãi về hàm lượng nội địa phải là một phần trong nội dung thiết kế đấu thầu trong tương lai (ví dụ tiến hành đánh giá các hồ sơ dự thầu dựa trên nhiều tiêu chí, không đánh giá "chỉ dựa trên giá"). Ngoài ra, việc tiếp tục giữ biểu giá FIT cho dự án quy mô vừa (ví dụ dưới 10MW) có thể tạo ra phân khúc thị trường khuyến khích các đơn vị trong nước tham gia.

Bên cạnh đó, khuyến khích chuyển dịch sang các phương thức vận tải sạch hơn, bao gồm xe điện và xe điện hai bánh, ba bánh. Để hiện thực hoá được việc này trong trung hạn thì cần xây dựng chính sách từ bây giờ.

Về trung và dài hạn, cần nâng cao hơn các mục tiêu NLTT hiện có để đảm bảo rằng chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam vẫn theo đúng các mục tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris và phù hợp với các nước khác trong khu vực; Mở rộng các mục tiêu năng lượng sang cả các ngành GTVT và nhiệt lạnh. Đồng thời, ban hành các quy định về tỷ lệ nội địa hoá hoặc cơ chế khuyến khích - thường là chi phí phần trăm trên tổng chi phí dự án và tăng dần theo thời gian.

Đối với đòn bẩy thứ hai, là giảm sâu phát thải CO2, gồm 7 nhóm chính sách như: Chiến lược và kế hoạch các-bon thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, cơ chế định giá các-bon, tiêu chuẩn phát thải và giảm trừ điện than, chuyển dịch thị trường lao động và phi các-bon hoá cho GTVT.

Ở đòn bẩy này, nhóm tư vấn đã đưa ra một số chính sách quan trọng như, trong ngắn hạn cần tăng cường các biện pháp hiệu quả năng lượng thông qua đầu tư công vào các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các toà nhà công cộng; Ngừng mua sắm các phương tiện sử dụng động cơ đốt đối với tất cả các xe công vụ trong thời gian cụ thể.

Về trung hạn, cần đưa ra một mức thuế các-bon tương đối thấp, tập trung vào ngành điện và GTVT; lập lộ trình chuyển đổi dần các nhà máy điện than hết niên han để các đơn vị quản lý vận hành nhà máy có thời gian điều chỉnh tình hình tài chính và xây dựng lộ trình giảm sâu phát thải các-bon.

Về dài hạn, mở rộng quy hoạch điện trở thành một quy hoạch tài nguyên tổng hợp đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới; Xác định một lộ trình rõ ràng để tăng mức thuế các-bon theo thời gian để điều chỉnh mức giá phù hợp theo các mục tiêu tại hiệp định Paris.

đòn bẩy thứ ba là cơ sở hạ tầng, gồm 5 nhóm chính như: Chính sách cho hệ thống lưới phân phối, chính sách cho hệ thống lưới truyền tải, chính sách phát triển lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng và nâng cao tính linh hoạt cho hệ thống điện và khả năng chuyển đổi cho hạ tầng LNG.

Đối với nhóm đòn bẩy này, các chính sách được đề xuất trong ngắn hạn gồm tiếp tục chuẩn hoá quy trình đăng ký đấu nối với các hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ và các trạm sạc xe điện. Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển LNG phù hợp với chiến lược giảm phát thải các-bon dài hạn.

Bên cạnh đó, trong trung hạn cần bổ sung phân tích khả năng rủi ro mắc kẹt tài sản và đề xuất phương án có thể chuyển đổi mục đích sử dụng hạ tầng liên quan đến LNG trong các quy hoạch dài hạn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý: Một chiến lược phát triển các-bon thấp cũng cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng ở Việt Nam. Hiện chúng ta đang là một quốc gia nhập khẩu lớn về dầu mỏ và than, và sẽ trở thành quốc gia nhập khẩu lớn về khí thiên nhiên. Các xu hướng này tiếp tục làm suy giảm an ninh năng lượng của Việt Nam, khiến quốc gia dễ bị tổn thương trước các yếu tố ngoại cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát.

"Tuy nhiên, trong xu hướng chung, Việt Nam nên giảm dần đầu tư vào các ngành phát thải nhiều các-bon và chuyển qua mô hình năng lượng sạch hơn" - ông Nguyễn Anh Tuấn đưa ra kiến nghị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, nhiều bằng chứng cho thấy rõ, chuyển dịch năng lượng toàn cầu sẽ tạo ra nhiều việc làm và cơ hội hơn so với lộ trình phát thải nhiều các-bon, nâng cao sức khoẻ cho con người thông qua việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường độc hại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các nước theo đuổi chiến lược các-bon thấp sẽ có cơ hội cao hơn để phát triển nền kinh tế thịnh vượng mới của thế kỷ 21. Nếu chuyển dịch năng lượng được thực hiện tốt ở Việt Nam thì có thể thúc đẩy quốc gia đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế, năng lượng, môi trường. Đó là một phần quan trọng trong tầm nhìn dài hạn và toàn diện mà Việt Nam cần hướng tới.

Đỗ Nga

Tin mới nhất

Cần khuôn khổ pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Cần khuôn khổ pháp lý vững chắc để thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Nhằm thúc đẩy phát triển cho lĩnh vực điện gió ngoài khơi, góp phần giúp Việt Nam đạt được cam kết đầy tham vọng tại hội nghị COP26, theo các chuyên gia nước ngoài, cần một khuôn khổ pháp lý vững chắc tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào ngành công nghiệp còn mới này.
Khánh thành công trình đường dây và Trạm biến áp 110 kV Bãi Trành

Khánh thành công trình đường dây và Trạm biến áp 110 kV Bãi Trành

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục nhu cầu sử dụng của khách hàng và đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ngành điện TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp điện trong Tết Nguyên đán 2022

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp điện trong Tết Nguyên đán 2022

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Không cắt điện từ ngày 29 đến ngày mồng 4 Tết Nguyên đán 2022

Không cắt điện từ ngày 29 đến ngày mồng 4 Tết Nguyên đán 2022

Để chủ động trong công tác vận hành hệ thống điện và cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, EVN và các đơn vị có liên quan đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ; tổ chức phân công, ứng trực 24/24h cũng như chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống sự cố hệ thống điện.
Tết sớm của những người thợ truyền tải điện Hòa Bình

Tết sớm của những người thợ truyền tải điện Hòa Bình

Mỗi khi đến dịp Tết đến Xuân về người thợ truyền tải điện trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn âm thầm, lặng lẽ “canh” cho những dòng điện quốc gia được truyền tải liên tục, an toàn và ổn định, với họ, đón Tết “sớm” như một lẽ đương nhiên và mùa xuân cũng đến sớm hơn trong lòng mỗi người thợ truyền tải.

Tin cùng chuyên mục

Đóng điện vận hành Trạm biến áp 110kV Ba Nanh - Long Sơn

Đóng điện vận hành Trạm biến áp 110kV Ba Nanh - Long Sơn

Tối ngày 25/1, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã chính thức đấu nối đóng điện, đưa vào vận hành Trạm 110kV Ba Nanh thuộc dự án công trình Trạm 110kV Long Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
EVNHANOI: Đảm bảo điện an toàn phục vụ Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày thành lập Đảng

EVNHANOI: Đảm bảo điện an toàn phục vụ Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã lập phương án đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Tiếp tục phát triển ngành năng lượng Việt Nam bền vững

Tiếp tục phát triển ngành năng lượng Việt Nam bền vững

Ngày 24/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ 4 Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các Đại sứ quán, đối tác phát triển, học viện, tổ chức phi chính phủ, và doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.
Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Sáng ngày 21/1 tại TP Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đã có cuộc họp điều độ nhằm đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Vũng Áng và Quảng Trạch – Dốc Sỏi.
EVN: Thích ứng an toàn, đảm bảo cung cấp điện

EVN: Thích ứng an toàn, đảm bảo cung cấp điện

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2021, năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tiếp tục thích ứng linh hoạt với dịch bệnh và điều kiện thực tế để quản lý vận hành hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế trong giai đoạn bình thường mới.
Nghệ An: Gỡ “nút thắt” giải tỏa công suất nhà máy thuỷ điện

Nghệ An: Gỡ “nút thắt” giải tỏa công suất nhà máy thuỷ điện

Việc giải tỏa công suất nguồn thủy điện nhỏ ở Nghệ An sẽ góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện. Do đó, một số dự án truyền tải điện phục vụ giải toả công suất nguồn điện này cần được thống nhất các phương án xây dựng để đưa vào vận hành đồng bộ.
EVN và Trung ương Đoàn Thanh niên hợp tác tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả

EVN và Trung ương Đoàn Thanh niên hợp tác tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả

Ngày 18/01/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TWĐTN) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026.
Trà Vinh: Khánh thành nhà máy điện gió 100 MW

Trà Vinh: Khánh thành nhà máy điện gió 100 MW

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 (Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh) với tổng mức đầu tư gần 5000 tỷ đồng, có tổng công suất 100 MW, quy mô 25 trụ gió, khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm.
Công suất nguồn điện Việt Nam đứng đầu khu vực Asean

Công suất nguồn điện Việt Nam đứng đầu khu vực Asean

Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 14/1/2022.
EVN: Đảm bảo điện với mức tăng trưởng 7,6% năm 2022

EVN: Đảm bảo điện với mức tăng trưởng 7,6% năm 2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, năm 2022, toàn đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế với mức tăng dự kiến 7,6%.
Bộ Công Thương sẽ trình Quy hoạch Điện VIII trong quý I/2022

Bộ Công Thương sẽ trình Quy hoạch Điện VIII trong quý I/2022

Quy hoạch điện VIII, công tác thanh kiểm tra các dự án điện mặt trời, kế hoạch cung cấp điện 2022… là các nội dung được lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công Thương thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều 12/1.
Các nhà máy điện không phải trả kinh phí đấu nối vào lưới truyền tải điện

Các nhà máy điện không phải trả kinh phí đấu nối vào lưới truyền tải điện

Liên quan đến thủ tục đấu nối từ nhà máy điện lên hệ thống truyền tải điện quốc gia có phải trả kinh phí hay không? phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) để rõ hơn về vấn đề này.
Xã hội hóa lưới điện truyền tải: Huy động tối đa nguồn lực

Xã hội hóa lưới điện truyền tải: Huy động tối đa nguồn lực

Để đảm bảo an ninh năng lượng, việc gỡ “nút thắt” lưới điện truyền tải đang là nhiệm vụ cấp thiết. Trong đó, thúc đẩy xã hội hóa lưới điện truyền tải nhằm huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển lưới điện có vai trò quan trọng, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong những năm tới.
Kiến nghị "ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng" đang được Bộ Công Thương xử lý

Kiến nghị "ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng" đang được Bộ Công Thương xử lý

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 39/PC-VPCP, chuyển báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả “Hội thảo khoa học ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng và công nghệ nâng cao hiệu suất cho các dự án năng lượng tái tạo của Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị” của Tạp chí Năng lượng Việt Nam đến Bộ Công Thương để xem xét, xử lý theo quy định.
Đóng điện TBA 220kV nối cấp trong trạm biến áp 500kV Phố Nối

Đóng điện TBA 220kV nối cấp trong trạm biến áp 500kV Phố Nối

Ngày 8/1/2022, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện trạm biến áp 220kV nối cấp trong trạm biến áp 500kV Phố Nối.
PC Hóc Môn: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng

PC Hóc Môn: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh yêu cầu như vậy, tại Hội nghị “Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2022” của Công ty Điện lực Hóc Môn (PC Hóc Môn), diễn ra chiều ngày 7/1/2022.
EVNHCMC: Ưu tiên cấp điện cho các nhà máy sản xuất oxy phòng chống dịch Covid-19

EVNHCMC: Ưu tiên cấp điện cho các nhà máy sản xuất oxy phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở khu vực phía Nam và cả nước, đặc biệt là nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) đã khẩn trương thực hiện các công tác đảm bảo cung cấp điện cho TP. HCM, ưu tiên cao nhất đối với các cơ sở phòng chống dịch cũng như các nhà máy sản xuất oxy phục vụ công tác điều trị Covid-19.
Bộ Công Thương đã đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển đất nước

Bộ Công Thương đã đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển đất nước

Với chức năng quản lý ngành, năm 2021 cũng như giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Đóng điện vận hành đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Đóng điện vận hành đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Sau nhiều nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, ngày 5/1/2022, dự án Đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín đã hoàn thành đóng điện, đưa công trình vào vận hành.
Hoàn thành dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn

Hoàn thành dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn

Sau nhiều nỗ lực của chính quyền và chủ đầu tư, ngày 31/12/2021, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện cung đoạn đường dây 220kV Quảng Ngãi – Phù Mỹ, qua đó hoàn thành toàn bộ dự án Đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động