Yên Bái: Tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả

Sản xuất công nghiệp Yên Bái đã có bước tăng trưởng khá, từng bước vững chắc, thể hiện được vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Yên Bái: Giải ngân vốn đầu tư công tháng 4 tăng gần 8,6% Hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Những năm vừa qua, sản xuất công nghiệp Yên Bái đã có bước tăng trưởng khá, từng bước vững chắc, thể hiện được vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đa dạng giải pháp phát triển công nghiệp

Năm 2021, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, với những cơ hội phát triển và thách thức đan xen.

Tuy nhiên là một tỉnh miền núi, nằm sâu trong nội địa, hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng, nội vùng, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế so với cả nước, chưa thực sự thuận lợi cho thu hút đầu tư. Nguồn lực nội tại còn nhỏ bé, các doanh nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, công nghệ, thiết bị chậm được đổi mới, năng lực tài chính, trình độ quản lý, tay nghề lao động, chất lượng sản phẩm còn thấp...

Yên Bái: Tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả
Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản
Yên Bái: Tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả
Nhiều doanh nghiệp, HTX cho rằng hiện nay còn rất nhiều khó khăn về tiếp cận nguồn vốn

Trong bối cảnh đó, tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có các chuyên đề, phương án phát triển ngành công nghiệp; phát triển các khu, cụm công nghiệp (KCN, CCN); phát triển hệ thống điện; quy hoạch, khai thác chế biến khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất, phát triển nông lâm nghiệp, phát triển giao thông vận tải, xây dựng... để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện thủ tục hành chính công mức độ 4, thực hiện chuyển đổi số trong phát triển kinh tế xã hội. Duy trì có hiệu quả các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, cà phê doanh nhân, ngày thứ 7 cùng doanh nghiệp… Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các dự án đầu tư.

Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành tăng cường phối hợp xây dựng mối liên kết trong sản xuất nhằm phát triển bền vững, nhất là xây dựng các mô hình liên kết chuỗi giữa sản xuất nguyên liệu với nhà máy chế biến, gắn với xây dựng quảng bá sản phẩm liên kết với thị trường tiêu thụ; Quy hoạch và xây dựng các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, liên huyện, liên xã gắn với vùng nguyên liệu, KCN, CCN, tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp phát triển.

Yên Bái: Tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản

Cơ cấu chuyển dịch tích cực, ngành Công Thương Yên Bái phát triển đúng mục tiêu

Theo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, công nghiệp tiếp tục phát triển đúng định hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, gắn với phát triển các sản phẩm có lợi thế, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Yên Bái: Tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả
Sản xuất công nghiệp Yên Bái có nhiều khởi sắc ( Ảnh: Trọng Bảo)

Quý 1/2024, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển và có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 9,18%). Trong 18 ngành công nghiệp cấp 2, toàn tỉnh có 12 ngành có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ là: tinh bột sắn, quần áo, gỗ dán, xi măng, dịch vụ sản xuất cấu kiện bằng kim loại, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, điện thương phẩm…

Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp trong GRDP năm 2023 đạt 21,9% (tăng 1,68 % so với năm 2021). Thực hiện giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng (năm 2021 là 7,04%, năm 2023 đạt 6,3%); tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (năm 2021 là 79,47%, năm 2023 đạt 79,9%); tăng tỷ trọng ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện nước (năm 2021 là 12,89%, năm 2023 đạt 13,0%); giảm dần ngành công nghiệp hoạt động quản lý và xử lý nước thải, chất thải (năm 2023 đạt 0,8%, phân đấu giảm còn 0,6% vào năm 2025).

Tỉnh cũng đã Xây dựng Đề án phát triển KCN, phương án phát triển CCN tích hợp quy hoạch tỉnh Yên Bái, quy hoach 08 KCN với diện tích 2.079,89ha và 25 CCN với diện tích 1.288,21ha, phân bổ chủ yếu bên hữu ngạn sông Hồng và gần với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN như: KCN Âu Lâu, KCN phía Nam, CCN Yên Thế, Âu Lâu… Trong 3 năm qua, vốn ngân sách tỉnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng các khu, cụm công nghiệp là 195,551 tỷ đồng.

Tỉnh đã tập trung phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp theo đúng định hướng xã hội hóa đầu tư. Toàn tỉnh đã thu hút mời gọi được 01 tập đoàn đầu tư hạ tầng KCN Trấn Yên với tổng mức đầu tư 1.864,5 tỷ đồng; đã thành lập, mời gọi và lựa chọn được 03 chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN (CCN Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2 và Phú Thịnh 3) với tổng vốn đầu tư 1.931,519 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2023 đã thu hút được 33 dự án có quy mô khá, máy móc tiên tiến hiện đại vào các KCN, CCN với tổng vốn đầu tư 5.685,29 tỷ đồng; đến nay tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 85,79%, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 34,13%.

Về xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp, bước đầu đã hình thành và phát triển liên kết chuỗi giữa một số doanh nghiệp chế biến nông lâm sản, chế biến khoáng sản (sản xuất gỗ, tơ tằm, măng tre Bát độ, chế biến quả Sơn Tra, chế biến đá trắng…) sản xuất chế biến sâu đến sản phẩm cuối cùng, giá trị gia tăng cao. Một số dự án chế biến gỗ công nghệ cao đã hình thành và đi vào hoạt động tại KCN phía Nam, Minh Quân, một số sản phẩm chất lượng cao, có thị trường xuất khẩu ổn định đang từng bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh đã thu hút được 01 nhà đầu tư quan tâm đăng ký khảo sát tiến tới đầu tư hạ tầng logistics tại khu vực xã Văn Phú (Dự án Cảng thủy nội địa và Trung tâm logistics Văn Phú, Yên Bái).

Tỉnh Yên Bái cũng tập trung triển khai các dự án lưới điện truyền tải, phân phối 500 kV, 220kV, 110kV đảm bảo khả năng truyền tải, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Số hộ được sử dụng điện đến nay đạt 97,6 %, tiến tới năm 2025 đảm bảo 99% số hộ được dùng điện.

Đặc biệt, hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tự đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường để xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường cơ bản đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

Như vậy, bằng tổng hoà các giải pháp, sản xuất công nghiệp của tỉnh đã có bước tăng trưởng khá, từng bước vững chắc thực hiện được vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cơ bản theo đúng lộ trình, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nguyễn Phương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Yên Bái

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bắc Giang: Tiếp tục đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế

Bắc Giang: Tiếp tục đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Giang ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng với tỷ lệ tăng trưởng GRDP đạt 14,14%, dẫn đầu cả nước.
Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Sơn La, sau 3 năm thực hiện nghị quyết 06, hoạt động chế biến nông sản địa phương đã mang lại kết quả đáng ghi nhận.
TP. Hồ Chí Minh đối thoại gỡ khó vay vốn giữa ngân hàng và doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh đối thoại gỡ khó vay vốn giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Hàng chục câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến tiếp cận vốn vay, lãi suất, thủ tục để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được vốn tín chấp… được giải đáp tại hội nghị.
Sơn La: Đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2024

Sơn La: Đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2024

Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại là một trong những hoạt động luôn được tỉnh Sơn La quan tâm chú trọng.
Lào Cai: Sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Lào Cai: Sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai dù đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên phát triển chưa như kỳ vọng.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

TP. Hồ Chí Minh: Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh sẽ hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Mở rộng đầu ra cho nông sản Ninh Thuận nhờ thương mại điện tử

Mở rộng đầu ra cho nông sản Ninh Thuận nhờ thương mại điện tử

Nhiều nông sản Ninh Thuận đã tìm được đầu ra ổn định nhờ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.
Khu công nghiệp Thổ Hoàng tổng vốn đầu tư 3.095 tỷ đồng vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư

Khu công nghiệp Thổ Hoàng tổng vốn đầu tư 3.095 tỷ đồng vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư

Chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư 3.095 tỷ đồng vừa được Chính phủ chấp thuận.
Bàn nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Bàn nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 31, bàn các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2024.
Sơn La: Đa dạng giải pháp xúc tiến tiêu thụ trái cây

Sơn La: Đa dạng giải pháp xúc tiến tiêu thụ trái cây

Tỉnh Sơn La xác định mục tiêu năm 2024 là đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để tiêu thụ hết trái cây cho người dân với giá tốt.
Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ thi công đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 trước mùa mưa bão

Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ thi công đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 trước mùa mưa bão

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.
Đồng Nai: Vì sao vốn đầu tư vào tỉnh tăng mạnh từ đầu năm 2024?

Đồng Nai: Vì sao vốn đầu tư vào tỉnh tăng mạnh từ đầu năm 2024?

Tính trong 5 tháng đầu năm 2024, Đồng Nai là một trong 5 địa phương đứng đầu cả nước về thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 835 triệu USD.
Hưng Yên: Phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 35% GRDP

Hưng Yên: Phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 35% GRDP

Tỉnh Hưng Yên phấn đấu giai đoạn 2021 – 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9,0%/năm; đến năm 2030, kinh tế số chiếm 35% GRDP.
Tuyên Quang: Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững

Tuyên Quang: Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững

Định hướng phát triển của Tuyên Quang là thu hút đầu tư phát triển xanh, bền vững hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản Yên Bái

Chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản Yên Bái

Việc xây dựng thành công thương hiệu cho nông sản Yên Bái đã giúp nâng cao giá trị, rộng mở đầu ra cho sản phẩm.
Lào Cai: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược liệu

Lào Cai: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược liệu

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp dược liệu...
Bình Dương: Xuất khẩu hàng hóa trên đà hồi phục và tăng trưởng cao

Bình Dương: Xuất khẩu hàng hóa trên đà hồi phục và tăng trưởng cao

Trong 5 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bình Dương đạt 13,8 tỷ USD Mỹ, tăng 13,9% so cùng kỳ, trong đó thặng dư thương mại đạt gần 4,4 tỷ USD.
Lào Cai: 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ

Lào Cai: 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ

Thông tin từ phiên họp thường kỳ tháng 6 UBND tỉnh Lào Cai cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu của địa phương tăng cao
Thái Nguyên: Xuất khẩu hàng hóa tăng 20,7%

Thái Nguyên: Xuất khẩu hàng hóa tăng 20,7%

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong 5 tháng đầu năm.
Tiền Giang: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu trên đà hồi phục và tăng trưởng cao

Tiền Giang: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu trên đà hồi phục và tăng trưởng cao

Trong 5 tháng năm 2024, các ngành, lĩnh vực kinh tế của Tiền Giang chuyển biến tích cực, trong đó sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ.
Đắk Nông: Sản xuất công nghiệp và thương mại có nhiều khởi sắc

Đắk Nông: Sản xuất công nghiệp và thương mại có nhiều khởi sắc

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều khởi sắc.
Thái Nguyên: GRDP quý II/2024 ước đạt 106,8%

Thái Nguyên: GRDP quý II/2024 ước đạt 106,8%

Theo thông tin vừa công bố, dự ước GRDP quý II và 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên tăng so với cùng kỳ.
Ninh Thuận: Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp

Ninh Thuận: Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp

Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11-12%; riêng ngành công nghiệp đạt giá trị gia tăng từ 17-18%.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Thành lập thêm tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Bà Rịa – Vũng Tàu: Thành lập thêm tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Ngoài Tổ 997 đang hoạt động, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có quyết định thành lập thêm một tổ công tác mới có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Vì sao tỉnh Gia Lai bị cắt giảm vốn đầu tư công tại nhiều dự án?

Vì sao tỉnh Gia Lai bị cắt giảm vốn đầu tư công tại nhiều dự án?

Nhiều dự án tại Gia Lai bị Trung ương không cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách từ năm 2023 sang năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động