Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/01/2021 21:28
Ngành công nghiệp khẳng định thế mạnh

Ngành công nghiệp khẳng định thế mạnh

Công nghiệp là ngành thế mạnh có nhiều tiềm năng trong cơ cấu kinh tế tỉnh đã và đang được tiếp tục khai thác có hiệu quả, đặc biệt là công nghiệp năng lượng và ...
1 2 3